המבקר: חשש לפוליטיזציה ופרוטקציות במינויים בשירות המדינה

המבקר מתריע מפני מינויים זמניים רבים מדי במשרדי המשפטים, הבריאות והאוצר, עלייה בהיקף המשרות הפטורות ממכרז והעדפת האנשים המכהנים במינוי זמני במכרז

משה דיין / צילום: אוריה תדמור
משה דיין / צילום: אוריה תדמור

התרחבות תהליך הפוליטיזציה והפרוטקציות בנציבות שירות המדינה, הפועלת באחריות משרד ראש הממשלה - כך עולה מדוח מבקר המדינה. לטענת המבקר יוסף שפירא, הליקויים בהליכי המינוי לתפקידים בכירים בשירות המדינה שמצא בתקופת כהונתו של משה דיין כנציב תואמים את הליקויים שעליהם הצביע בדוח קודם לפני כעשר שנים, כולל תופעות שנחשפו ב"גלובס", בעיקר חריגות בפרקליטות המדינה.

הדוח הנוכחי מפרט את הליקויים הבאים: פרק הזמן הארוך שנדרש להשלמת ההליך המכרזי, המינויים הזמניים הרבים (הנובעים בחלקם מהתמשכות ההליך המכרזי), במיוחד במשרד המשפטים, והמגמה לבחור לתפקיד במי שכיהן במינוי זמני, במיוחד במשרד האוצר ובמערכת הבריאות. לדברי מבקר המדינה, הליקויים הללו, לאורך זמן, עלולים לפגוע ביסודות השיטה ולחתור תחת עקרון המינוי באמצעות מכרז שוויוני והוגן.

"ממצאי הביקורת העלו חשש לפגיעה בעצמאות ועדת השירות, ועקב כך ביכולתה לבחון באופן מקצועי ובלתי תלוי את הבקשות לפטור ממכרז במשרות בכירות".

סטייה מהעקרונות

מהדוח עולה תמונה של גידול בפוליטיזציה ובפרוטקציה של מינויים בכירים, ונאמר בו כי "במהלך השנים פטרה הממשלה מאות משרות בכירות מחובת מכרז, וכיום כל משרה בכירה שישית פטורה ממכרז". המבקר מצביע על בעיית האיזון בין "הצורך ליתן בידי הממשלה כלי מתאים להגשים את מדיניותה ובין הצורך להימנע ממינויים פוליטיים או ממינויים בלתי ראויים אחרים".

בהתייחס לתשובת נציבות שירות המדינה, לפיה "מונחת על שולחן הדיונים הרחבה דרמטית של מגמת הפטור ממכרז' ונש"ם נמצאת ב'קרבות בלימה", מעיר משרד מבקר המדינה: "הרחבה משמעותית של היקף המשרות הבכירות הפטורות ממכרז עלולה לערער את היסודות שעליהם הוקם שירות המדינה בישראל, ועלולה לשנות מהותית את אופיו כשירות ממלכתי, מקצועי ונטול זיקה פוליטית שנשמרת בו ההפרדה בין קובעי המדיניות ובין הסגל המקצועי המממש אותה. אשר על כן, לדעת משרד מבקר המדינה, הרחבה משמעותית של מגמת הפטור היא סטייה מהעקרונות שעליהם מושתת שירות המדינה בישראל, ומגלמת בתוכה חשש לגידול בהיקף המינויים הפוליטיים בשירות המדינה".

ההמלצות העיקריות של המבקר לנציב שירות המדינה משה דיין: להיערך מבעוד מועד לחילופים בתפקידים ולהשתמש בהליך מינויים זמניים רק בנסיבות מיוחדות ולתקופה קצרה - עד למכרז; לצמצם את תופעת המינויים הזמניים במשרדי המשפטים והבריאות; לבחון את המשרות המאוישות בפטור ממכרז ולצמצם את מספרן; למנות לאלתר נציגי ציבור נוספים לוועדת המינויים כדי לאפשר לנציב שירות המדינה להרחיב את מעגל מקבלי ההחלטות בוועדה; לשקול למנות חברי ועדה נוספים בעלי מומחיות ייחודית בתחום המינוי המבוקש, היכולים לסייע בבחינת ההתאמה המקצועית של המועמד.

בסיכומו של דבר כותב המבקר: "על נציבות שירות המדינה לאתר את 'צווארי הבקבוק' הגורמים לעיכובים הניכרים בוועדות האיתור. לנוכח ממצאי הביקורת, על נש"ם להקפיד שוועדות האיתור יפעלו על פי הכללים שקבעה ולהגביר את הפיקוח והבקרה עליהן. בד בבד על נציב שירות המדינה לשקול ליטול ממשרדים שכושלים באופן עקבי בניהול ועדות האיתור את סמכויות הניהול והביצוע שהועברו אליהם על פי הוראת השעה (על הארכותיה)".

צרו איתנו קשר *5988