הוראה של סלינגר תקשה על חב' הביטוח לחלק דיבידנדים

ההוראה באה על רקע תקופה קשה שעוברת על מניות חברות הביטוח ובהמשך לשורת הוראות של האוצר שנועדו להביא לשינוי במבנה השוק ■ בעקבותיה, סביר שחברות הביטוח הגדולות לא יחלקו דיבידנדים בקרוב

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

בשורה רעה לבעלי המניות בקבוצות הביטוח הציבוריות: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות דורית סלינגר, ממשיך להכין את ענף הביטוח למשטר הבטחת יכולת הפירעון האירופי שבכוונתו ליישם בישראל, ועתה הוא מפרסם טיוטת הוראות חדשה, שתקשה על חברות הביטוח לחלק דיבידנדים.

לאור ההוראות החדשות, סביר להניח שהחברות האימהות הציבוריות של חברות הביטוח, ובראשן חמש קבוצות הביטוח הגדולות הראל, מגדל, כלל ביטוח, הפניקס, מנורה מבטחים, וגם חברת איילון - לא יוכלו לחלק דיבידנדים משמעותיים בקרוב.

הודעה זו באה על רקע תקופה קשה שעוברת על מניות מרבית חברות הביטוח, ובהמשך לשורת הוראות של האוצר, שנועדו להביא לשינוי במבנה השוק והתחרות בו, לטובת הצרכנים. על רקע הוראות אלה, התנודתיות בשוק ההון והריבית הנמוכה ועוד, איבד מדד מניות הביטוח כ-18% מערכו בשנה האחרונה.

היום שלח אגף שוק ההון למנהלי חברות הביטוח טיוטת הוראה בעניין "חלוקת דיבידנד על-ידי חברת ביטוח", שבמסגרתה הוא מחמיר את יכולת חלוקת הדיבידנד של חברות הביטוח, שכולן חברות פרטיות ושחלקן בבעלות חברות החזקה ציבוריות.

אגב, למול החברות הגדולות שכנראה לא יוכלו לחלק דיבידנדים בזמן הקרוב, ישנן כמה חברות ביטוח קטנות יותר, שיש להן עודף משמעותי ביחס לדרישות ההון הקיימות, ובהתאם להליך ההיערכות ליישום הסולבנסי 2 בישראל - יוכלו לחלק דיבידנדים.

על כל פנים, במשטר ההון הנוכחי ובהתאם להוראות של הפיקוח שקיימות עתה, חברת ביטוח יכולה לחלק דיבידנד רק במידה שיחס ההון העצמי המוכר שלה ביחס להון העצמי הנדרש עולה על 105%. כל עוד היחס האמור נמצא בטווח של מתחת ל-115%, היא צריכה את אישור הפיקוח לחלוקת הדיבידנד; אם הוא מעל רף זה, חברת הביטוח נדרשת להודיע לפיקוח בטרם חלוקה.

בטיוטה החדשה קובע האוצר כי חלוקת דיבידנד על-ידי חברת ביטוח תתאפשר רק אם היחס של ההון העצמי המוכר להון העצמי הנדרש עולה על 115%, וגם זאת רק לאחר מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים לפחות, לפיקוח.

ואולם, גם תנאי זה אינו מספיק. על פי הטיוטה, חברת ביטוח תורשה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה רק אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פירעון בשיעור של לפחות 130%, לפי תרגיל הערכה כמותי, ליישום משטר כושר הפירעון החדש של הסולבנסי 2. הוראות הסולבנסי 2 הן משטר הון אירופי שנועד להבטיח את יכולת הפירעון של חברות הביטוח, ושבכוונת האוצר ליישם אותו גם בישראל.

נוסף על התנאים האמורים, לפי הטיוטה החדשה חברות הביטוח יידרשו לחלק דיבידנדים רק לאחר ביצוע תחזית רווח שנתית לשנתיים שלאחר החלוקה, ולהכין גם תוכנית שירות חוב (כולל תוכנית חוב של חברות ההחזקות).

צרו איתנו קשר *5988