עיכוב נוסף בהשלמת הסדר החוב בחברת האחזקות אלון רבוע כחול

בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי מרכז שבעיר לוד, החליט השופט אילן שילה למנות מומחה כלכלי שייבחן את שוויה של אלון רבוע כחול, כדי להכריע האם בעלי המניות זכאים לתמורה כלשהי מהעברת הבעלות לידיו של איש העסקים מוטי בן משה

מוטי בן משה / צילום: אלון רון
מוטי בן משה / צילום: אלון רון

עיכוב נוסף בהשלמת הסדר החוב בחברת האחזקות אלון רבוע כחול. בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי  מרכז שבעיר לוד, החליט השופט אילן שילה למנות מומחה כלכלי שייבחן את שוויה של אלון רבוע כחול, לצורך הכרעה בשאלה האם בעלי המניות שלה זכאים לתמורה כלשהי מהעברת הבעלות עליה לידיו של איש העסקים מוטי בן משה.

הסדר החוב של אלון רבוע כחול כולל הזרמה של 900 מיליון שקל מצדו של בן משה לחברה, לצורך תשלום חובותיה לנושים, וכן תשלום של 115 מיליון שקל בעלת השליטה הנוכחית, קבוצת אלון שמחזיקה ב-72.7% ממניות אלון רבוע כחול. בתמורה אמור בן משה לקבל את מלוא מניותיה של חברת האחזקות, שמחזיקה בגרעיני השליטה ברבוע כחול נדל"ן, ברשת התדלוק דור אלון וברשת חנויות נעמן.

לפי בן משה וקבוצת אלון, אלון רבוע כחול היא חברה חדלת פירעון ולכן לא קיים כל ערך למניותיה. משכך, התשלום של בן משה לקבוצת אלון (115 מיליון שקל) מוגדר כרכישת הלוואות בעלים בהיקף של 170 מיליון שקל שהעניקה אשתקד קבוצת אלון לאלון רבוע כחול, ולא כקניית השליטה בה.

אלא שהן אלון רבוע כחול והן בנק הפועלים, שמניות השליטה באלון רבוע כחול משועבדות אליו, מאמינים כי לבעלי המניות מגיעה תמורה כלשהי מהעסקה. בנק הפועלים טוען כי אלון רבוע כחול היא חברה בעלת ערך חיובי, בעוד שאלון רבוע כחול טוענת שהיא אומנם חדלת פירעון אולם שמרבית הלוואות הבעלים (בהיקף של 110 מיליון שקל), תוכננו להמרה למניותיה ולכן יש להתייחס אליהן כאילו הומרו למניות ולחשב את התמורה לבעליהן בהתאם.

בתום דיון ארוך שהתקיים היום אצל השופט המחוזי אילן שילה, ביקש השופט לנציג כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר), להמליץ לו על מומחה כלכלי שיבצע בתוך שבוע הערכת שווי לאלון רבוע כחול, לצורך קביעת גובה הפיצוי (אם בכלל) שיקבלו בעלי מניות אלון רבוע כחול על נטילת החברה מידיהם.

עוד נקבע היום בדיון אצל השופט שילה כי בתוך 48 שעות יועבר לו נוסח סופי של הסדר החוב, שיכלול את ההסכם אליו הגיעו אלון רבוע כחול והבעלים החדש בן משה עם נאמני רשת מגה, וכן את המותגים (אלון, אלונית וכדומה) שתקבל חברת האחזקות מהחברה האם, קבוצת אלון. זאת, לצורך כדי שיוכל להורות על כינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר החוב. 

במסמך שהגישה לקראת הדיון אלון רבוע כחול באמצעות באי כוחה עו"ד שיראל גוטמן עמירה, עו"ד דנה חן ועו"ד חנן סידור, נכתב כי 60 מיליון שקל מתוך התמורה של בן משה ישולמו לקבוצת אלון כנגד הלוואת הבעלים, בעוד שיתרת ה-55 מיליון שקל תחולק בינה לבין בעלי מניות המיעוט, וזאת לאחר שהמרת יתרת ההלוואות למניות תדלל את אחזקותיהם ללא יותר מ-12%.

בנוסף, חשפו עורכי הדין של אלון רבוע כחול את האפשרות לרכישת המותגים, עליהם משלמת דור אלון כ-3 מיליון שקל מדי שנה לקבוצת אלון. כך, שבשקלול שני גורמים אלו, אמורים בעלי מניות המיעוט לקבל 3-7 מיליון שקל תמורת המניות שבידם. במסגרת הדיון היום הציע בן משה לפצות את בעלי מניות המיעוט ב-2 מיליון שקלים על העברת מניותיהם לידיו, אולם הצעתו לא התקבלה לפי שעה.

צרו איתנו קשר *5988