סלינגר מתנגדת לכוונת אלשטיין לשעבד מניות כלל ביטוח

באוצר טוענים כי השיעבוד "יקשה על מימוש מתווה המכירה" ■ אי.די.בי בוחנת גיוס 300 מיליון שקל באג"ח

אדוארדו אלשטיין / צילום: רויטרס
אדוארדו אלשטיין / צילום: רויטרס

העימותים בין המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, לבין קונצרן אי.די.בי שבבעלות אדוארדו אלשטיין, הולכים ומחריפים. בצל ההתנגדות של אלשטיין לקידום מתווה האוצר למכירת מניות כלל ביטוח שבידי אי.די.בי דרך הבורסה, פועלת עתה החברה לגיוס של כ-300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, שנועדה בעיקרה לתשלומי חוב לנושים, ואשר מועדי ההחזר של האיגרות הם בין נובמבר 2016 לנובמבר 2019.

זהו לכאורה מהלך מתבקש בחברה שצמאה למזומנים. ואולם, מטיוטת שטר הנאמנות לאג"ח שבכוונת אי.די.בי להנפיק, עולה שעל מנת לשכנע את המשקיעים לתת עוד כסף לקונצרן, הנמצא תחת איום של הסדר חוב נוסף, היא מציעה בטוחה בדמות שיעבוד על מניות כלל ביטוח ששייכות לה, אף שהועברו בפועל לידיו של הנאמן מטעם הפיקוח, משה טרי. באוצר מתנגדים למהלך זה, שכן מבחינת המפקחת הקונצרן אינו בפוזיציה המאפשרת לו לשעבד מניות אלה. תחת נאמנותו של טרי נמצאות 51% ממניות כלל ביטוח שמחזיקה אי.די.בי.

מהאוצר נמסר היום בתגובה כי "אגף שוק ההון מתנגד לשיעבוד המניות, אשר יקשה על מימוש מתווה המכירה".

באי.די.בי אמנם מציינים כי "המניות המשועבדות כפופות להוראות הממונה על שוק ההון", כאשר למחזיקי האג"ח "לא תהיה זכות למנוע באופן כלשהו מהנאמן לפעול בהתאם להוראות המתווה, לרבות לצורך מכירתן של המניות המשועבדות". ואולם, באוצר רואים בכך אמירה ריקה מתוכן.

מבחינת האוצר, דין מניות כלל ביטוח שמוחזקות על ידי אי.די.בי ושבידי הנאמן טרי, להיות ממומשות בשוק, או דרך מכירה אחרת לצד ג' כלשהו, ולא להיות משועבדות. לאי.די.בי אין הסמכות לשעבד את המניות הללו, שבכלל רשומות כיום על שם הנאמן טרי.

כמו כן, קובעת טיוטת שטר הנאמנות כי אם וכאשר הנאמן ימכור מניות כלל ביטוח שמשועבדות למחזיקי האג"ח, כולן או חלקן, בהתאם להוראות המתווה של הפיקוח על הביטוח, אזי התמורה תופקד בחשבון הנאמנות ותשמש לצורך פירעון מוקדם של האג"ח.

מתווה המכירה הוסכם על אלשטיין

מניות השליטה של אי.די.בי בכלל ביטוח נמצאות בידי הנאמן מטעם האוצר מאז אוגוסט 2013, אז מינה הפיקוח את טרי כנאמן, ובעצם הפקיע את זכויות השליטה בכלל ביטוח מידיה של אי.די.בי. זה היה צעד דרסטי וחריג, שנעשה בעקבות קריסתו הפיננסית של הקונצרן, שהיה באותה עת תחת שליטתם של נוחי דנקנר ומשפחות לבנת ומנור.

הצדדים חתמו אז על מתווה מוסכם למכירת מניות השליטה בכלל ביטוח בתקופה מוגבלת ומוסכמת, וגם בדרך של מכירה דרך הבורסה (ללא פרמיית שליטה), כשאלשטיין גם אישר את המתווה כשהפך לבעל השליטה באי.די.בי. עם זאת, לאחר שהגיע המועד לקיום המכירה בשלבים של מניות כלל ביטוח דרך הבורסה, נוצר עימות חזיתי ופומבי בין הפיקוח על הביטוח לבין אי.די.בי, שחוששת לקבל תמורה נמוכה עבור החזקותיה בכלל (בשל שוויין הנמוך יחסית בבורסה ובהעדר פרמיית שליטה).

צרו איתנו קשר *5988