בן משה מתכנן לגייס 550 מ' ש'באג"ח חדשות למימון הסדר החוב

את יתר התחייבויותיה הפיננסיות של אלון ריבוע כחול, בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, עד סוף 2017, מתכוון בן משה לפרוע עם הזרמה הונית של 600 מיליון שקל

מוטי בן-משה / צילום: תמר מצפי
מוטי בן-משה / צילום: תמר מצפי

איש העסקים מוטי בן משה מתכנן לפרוע חלק מחובות קבוצת אלון רבוע כחול באמצעות הנפקת אגרות חוב חדשות בהיקף של 550 מיליון שקל כבר בשנה הבאה. כך עולה מדוח תזרים מזומנים חזוי שפרסמה אתמול החברה לתקופה של שנתיים, החל מהמועד הצפוי להשלמת הסדר החוב (אוגוסט 2016 עד אוגוסט 2018).

עוד עולה מהדוח כי בן משה מתכנן לפרוע את מלוא התחייבויותיה הפיננסיות של החברה, בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, עד סוף 2017, וזאת באמצעות הזרמה הונית של 600 מיליון שקל לקופתה בתוספת הסכום שיתקבל מהנפקת האג"ח חדשה.

הרוכשת מטעם בן משה: אקסטרה

חברת ההחזקות אלון רבוע כחול אמורה לכנס בעוד כשבוע את נושיה לאסיפה מיוחדת, בה יצביעו הנושים על אישור הסדר חוב בחברה. הסדר זה כולל הזרמה של עד 900 מיליון שקל לאלון רבוע כחול מצד בן משה, וכן תשלום של 115 מיליון שקל לבעלת השליטה הנוכחית, קבוצת אלון, תמורת העברת הבעלות לידיו של בן משה. בנוסף, בימים אלו שוקד הפרופ' אמיר ברנע על הכנת חוות דעת שעל פיה עשוי להיקבע האם גם בעלי מניות במיעוט בחברה יהיו זכאים לתמורה כלשהי מהעסקה.

טרם אסיפת הנושים, נדרשים מחזיקי האג"ח הקיימות של אלון רבוע כחול להתכנס לאסיפה שתכריע כיצד יצביע נאמן הסדרה בשמם באסיפת הנושים. לקראת אסיפת המחזיקים, פרסמה אמש אלון רבוע כחול פרטים נוספים על ההסדר עם בן משה, כולל את זהות הרוכשת מטעמו של בן משה - חברת ח.א.א אקסטרה אחזקות, שמכרה אשתקד את מלוא החזקותיה במניות השליטה באי.די.בי פתוח לידי אדוארדו אלשטיין. על פי הדיווח, בין אקסטרה לבין חברות בבעלותו של אלשטיין מתנהלים כיום הליכי בוררות (תביעה ותביעה שכנגד).

בין השאר פורסם כאמור גם דוח התזרים, ממנו עולה כי הנפקת האג"ח החדשות צפויה להתחלק לשניים. בתחילת 2017 יגויס סכום של 150 מיליון שקל שישמש לפירעון חובות בהתאם להסדר החוב עם הנושים, כאשר יתרת הסכום, של 400 מיליון שקל, תגויס בהמשך אותה שנה ותשמש את בן משה להקדמת הפדיון של יתרת החוב לבנקים ולמחזיקי האג"ח.

עוד עולה מהדוח כי האג"ח החדשות יחלו להיפרע רק שנתיים לאחר הנפקתן, ויובטחו בשעבוד על החזקות אלון רבוע כחול ב-63% ממניות רשת התדלוק דור אלון, ב-54% ממניות רבוע כחול נדל"ן וב-78% ממניות רשת כלי הבית נעמן. שוויין המצרפי של החזקות אלו עומד על כ-1.25 מיליארד שקל, כך שהיחס בין החוב לבין שווי הבטוחות (LTV) יעמוד על פחות מ-0.5.

דירוג קבוצת אלון יורד ל-D

בתוך כך הודיעה היום חברת S&P מעלות כי הפחיתה את דירוג החוב של קבוצת אלון ל-D לאחר שהחברה נמנעה בסוף יוני מלהעביר למחזיקי האג"ח שלה (סדרה א') תשלום של 131 מיליון שקל בהתאם ללוח הסילוקין.

ב-S&P מציינים כי החברה החליטה שלא לבצע את התשלום במועדו מחשש להעדפת נושים, על רקע החלטת מחזיקי אג"ח א' להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי, וזאת למרות שבקופתה 530 מיליון שקל.

"אי ביצוע התשלום במלואו ובזמן, נחשב על ידינו ככשל פירעון, גם אם מדובר במקרה בו התשלום אינו מבוצע בשל חשש להעדפת נושים כתוצאה מהעמדת החוב לפירעון מיידי על ידי מחזיקי אגרות החוב", כתבו האנליסטים בחברת דירוג החוב.

קבוצת אלון, שבשליטת שרגא בירן, דודי ויסמן והקיבוצים, החלה את הרומן שלה עם שוק ההון המקומי ב-2007, כשגייסה כ-1.8 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, בהנפקה של אג"ח פרטיות הצמודות למדד המחירים לצרכן. עד היום פרעה למלווים כ-400 מיליון שקל מהקרן ותשלומי ריבית של כ-1 מיליארד שקל, כאשר יתרת החוב למחזיקים עומדת על 1.77 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988