פריורטק לווה 80 מיליון שקל ממיטב דש בריבית של 7.5%

חברת הטכנולוגיה תשעבד כנגד ההלוואה נכסים ומניות החברות הבנות קמטק ופי.סי.בי טכנולוגיות ■ מניית פריורטק הגיבה בצניחה של 8%

אילן רביב / צילום: איל יצהר
אילן רביב / צילום: איל יצהר

בשבועות האחרונים עדכנה חברת הטכנולוגיה פריורטק על אישור מקרן פימי של ישי דוידי לדחיית תשלום הלוואה שהעניקה לה הקרן לסוף יולי. אמש, בהגיע מועד זה, עדכנה פריורטק על קבלת הלוואה בהיקף של 80 מיליון שקל מבית ההשקעות מיטב דש. הלוואה זו תסייע לה בפירעון ההלוואה מפימי, כמו גם לפירעון הלוואות בנקאיות.

שיעור הריבית שנקבע על ההלוואה, העומד על 7.5% צמוד למדד, עשוי לשקף את הצורך הדחוף יחסית של פריורטק בהלוואה. זאת גם על רקע רמת הריבית האפסית במשק וגם ביחס לשיעורי הריבית על ההלוואות הנוכחיות של פריורטק. לפי דוחותיה השנתיים ל-2015 אלו עומדים על 7% להלוואה הדולרית שקיבלה מפימי ועל כ-6% על ההלוואות מהבנקים. מניית פריורטק הגיבה לעדכון בצניחה של כ-8% והשלימה ירידה שנתית של כ-25%, המשקפת לחברה שווי של כ-140 מיליון שקל.

ההסכם בין פריורטק למיטב דש קובע כי ההלוואה תינתן לחברה ל-5 שנים (60 חודשים) ותיפרע בארבעה תשלומים שנתיים, החל משנתיים ממועד העמדתה. השלמת ההסכם והעמדת ההלוואה בפועל דורשת התקיימות כמה תנאים. להבטחת התחייבויותיה של פריורטק היא תעמיד למיטב דש שעבודים שונים הכוללים את נכסיה, את מניות חברות הבת, קמטק ופי.סי.בי טכנולוגיות, ועוד. ההסכם גם קובע אמות מידה פיננסיות בהם נדרשת פריורטק לעמוד וכולל התחייבויות ומגבלות שונות לפריורטק.

מיטב דש מחזיק כיום כ-11% ממניות פריורטק, בעיקר בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות. במסגרת ההסכם, ניתנה למיטב דש אופציה לרכוש 4.5% ממניות קמטק (1.65 מיליון מניות) המוחזקות על ידי פריורטק במחיר מימוש של 2.4 דולר למניה - נמוך ב-14% משוויה כיום. או לחלופין להמיר חלק מהאופציות למניות פריורטק במחיר של 20.5 שקלים - גבוה ביותר מ-40% משוויה הבוקר.

פריורטק, בראשות רפי עמית (יו"ר) ויותם שטרן (מנכ"ל) מחזיקה בשלוש חברות בתחום האלקטרוניקה: ההחזקה העיקרית שלה היא בחברת קמטק (49%), העוסקת בייצור מערכות בדיקה אופטיות לתעשיית השבבים והמעגלים המודפסים; פריורטק מחזיקה גם בחברת פי.סי.בי (70%), המייצרת ומרכיבה את המעגלים הללו; וכן בחברת אמיטק הפרטית, העוסקת בייצור מצעים לשבבים (המצע נושא מכנית את השבב ומקשר חשמלית בינו לבין המעגל המודפס).

פימי ופריורטק חתמו בנובמבר 2010 על הסכם הלוואה דולרית של 15 מיליון דולר (כ-55 מיליון שקל) ובסוף 2014 ההסכם תוקן כך שיתרת ההלוואה, בהיקף של 7.5 מיליון דולר תוחזר בארבעה תשלומים שווים באמצע ובסוף 2016-2017. ההסכם בין הצדדים גם העניק לפימי זכות להשקיע בחברה עד 15 מיליון דולר נוספים באמצעות מימוש כתבי אופציה, שהאפשרות לממשן הוארך בתיקון להסכם עד סוף 2017.

בסיכום הרבעון הראשון של השנה בקופתה של פריורטק היו מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 119 מיליון שקל בעוד התחייבויותיה הסתכמו ב-380 מיליון שקל - עיקרן (כ-340 מיליון שקל) התחייבויות שוטפות. בשורה התחתונה סיכמה פריורטק את הרבעון בהפסד של 6 מיליון שקל, אחרי שאת 2015 כולה סיכמה בהפסד של 43 מיליון שקל.

העדכון בדבר ההלוואה ממיטב דש מגיע ימים ספורים לאחר שנודע כי קבוצת מגדל מכרה בבורסה את החזקותיה בפריורטק תמורת כ-10 מיליון שקל, לפי מחיר מניה של 11.7 שקלים. הרוכשת העיקרית היא הפניקס, שהפכה לבעלת עניין בחברה עם כ-8% מההון.

צרו איתנו קשר *5988