החובות של פישמן: בנק הפועלים מבקש לממש אג"ח ושיעבודים

לטענת בנק הפועלים, פישמן חייב לו כ-1.8 מיליארד שקל ■ לראשונה הבנק מפרט את מצבת החובות של פישמן וטוען כי אין מחלוקת על כך שהחובות אינם נפרעים

אליעזר פישמן / צילום: תמר מצפי
אליעזר פישמן / צילום: תמר מצפי

בנק הפועלים הגיש הבוקר (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה להורות על אכיפתם ומימושם של איגרות החוב והשיעבודים הרשומים לטובת הבנק, לשם כיסוי חובותיו של איש העסקים אליעזר פישמן לבנק.

לטענת הבנק, החוב בסך כ-1.8 מיליארד שקל, שחב פישמן לבנק, מורכב מחוב בסך כ-382 מיליון שקל של חברת בראון-תקשורת וכן חוב בסך כ-742 מיליון שקל של חברת בראון-אחזקות, שהם חובות מאשראי שהועמד לפישמן לפני שנים לצורך רכישת מניות "ידיעות אחרונות".

עוד מורכב החוב מחוב של חברת אוניל בנייה, העוסקת בתחום היזמות והבנייה, בסך של כ-80 מיליון שקל; חוב של חברת תרזליט, חברת החזקות המחזיקה (בעקיפין) במניות השליטה בחברת הום סנטר (עשה זאת בעצמך) ובנכסי נדל"ן - בסך 493 מיליון שקל; וחוב של חברת נכסי משפחת פישמן, חברת אחזקות המחזיקה בזכויות בתאגידים שונים, בסך 160 מיליון שקל.

כל החברות הן חברות פרטיות המצויות בשליטתם (הישירה או העקיפה) של אליעזר פישמן ובני משפחתו ומהוות חלק מקבוצה של עשרות חברות הנשלטות על-ידי פישמן ובני משפחתו. פישמן עצמו ערב אישית לחלק ניכר מהחובות ומהתחייבויות חברות קבוצת פישמן כלפי הבנק.

בנק הפועלים חוזר היום על בקשתו למנות את עורכי הדין פנחס רובין וירון אלכאוי לכונסי הנכסים על הנכסים המשועבדים. בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין פנחס רובין, ירון אלכאוי, אמנון ביס ומורן בן-משה סבתו, מפרט הבנק לראשונה את מצבת החובות של פישמן לבנק וטוען כי אין מחלוקת על כך ש"כל החובות מצויים בפיגור, אינם מוסדרים ואינם נפרעים כסדרם זה תקופה ממושכת".

"יתרת חוב כבדה"

עוד לטענת הבנק, "סכומי החוב המפורטים בבקשה אינם סופיים ונתונים לשינויים בהתאם לרישומי הבנק כפי תוקפם מפעם לפעם, וממילא יש להוסיף עליהם ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, עמלות והוצאות, החל מהמועד שבו נזקפו וחויבו לאחרונה ועד לתשלום המלא בפועל".

בקשת הבנק מוגשת במסגרת הליך פשיטת-הרגל שבו מצוי פישמן בחודש האחרון. לפני כחודש, ב-2 באוגוסט, הגישה רשות המסים בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כי יוציא צו כינוס נכסים לפישמן ויכריז עליו כפושט-רגל, בגין חוב מס של כ-196 מיליון שקל. בתגובה לכך הגיש בנק הפועלים לבית המשפט בקשה להצטרף להליך ולמנות את עורכי הדין רובין ואלכאוי לכונסי הנכסים בתיק.

בהמשך ביקש גם בנק לאומי להצטרף להליך. פישמן חייב כ-1.7 מיליארד שקל לבנק לאומי, שכבר קיבל מבית המשפט רשות לממש שיעבודים שהוטלו על נכסיו של פישמן להבטחת החובות. בנוסף, לפישמן יש חובות לבנקים דיסקונט, מזרחי-טפחות ואגוד. בנק מזרחי, למשל, הגיש בקשה להצטרך להליך פשיטת-הרגל נגד פישמן בגין חוב של כ-281 מיליון שקל.

סך חובותיו של פישמן כיום מוערכים על-ידי הנושים ב-5 מיליארד שקל. מנגד, לטענת פישמן, סך החובות וההתחייבויות לנושים, המובטחים בערבויות אישיות שלו, מסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל.

בנק הפועלים טוען היום: "הגם שבמהלך השנים פרעו החברות לבנק (בעיקר מתוך נכסים משועבדים ו/או שהיו משועבדים לבנק) מאות-מיליוני שקלים על-חשבון חובן, והגם שבמרוצת השנים נוספו לטובת הבנק שיעבודים נוספים בשווי ניכר, הרי שעניין לנו ביתרת חוב כבדה, שזה תקופה נמצאת בפיגור, שאינה נפרעת כסדרה, ובהתאם לתנאי איגרות-החוב שנחתמו להבטחת החובות הנ"ל, קמה לבנק זכות לפעול לאכיפת השיעבודים שנוצרו לטובתו".

הבנק מציין עוד כי אין בשיעבודים לטובתו כדי לפרוע את כל החובות לבנק. "לדאבון הלב, למרות שלטובת הבנק נרשמו שיעבודים על נכסים לא מעטים (בעיקר חברות ונכסי נדל"ן) שהינם בעלי שווי מהותי, ובין היתר לנוכח שינויים קיצוניים שחלו בסביבה העסקית של חלק מהביטחונות מאז יצירתם, ברור שאין די בנכסים המשועבדים כדי לפרוע את מלוא החוב המובטח באמצעותם, כך שגם לאחר מימוש כל השיעבודים וקבלת מלוא התשלומים הצפויים מכוח ערבותו האישית של מר פישמן, צפויים להיוותר סכומי חוב בלתי מכוסים בהיקף מהותי". 

ביולי השנה מונו עו"ד רונן מטרי ועו"ד איל רוזובסקי, בהסכמת החברות מקבוצת פישמן, לתפקיד מנהלים-מיוחדים לצורך אכיפתם ומימושם של שיעבודים שונים שנוצרו לטובת בנק לאומי. המנהלים-המיוחדים פועלים בימים אלה לקבלת הצעות למכירת הנכסים המשועבדים לטובת בנק לאומי.

בעקבות זאת, בנק הפועלים טוען כי הוא עלול לצאת מקופח בהליך החזר החובות. "לאור ההתפתחויות בתיק", נכתב בבקשת הבנק, "נראה שנכון שפעולות מימוש הנכסים יתבצעו מעתה ואילך במסגרת הליכי כינוס ותחת מטריית בית המשפט הנכבד".

רשות המסים הגישה בשבוע שעבר את תגובתה לבקשת בנק הפועלים למנות את באי-כוחו, עורכי הדין רובין ואלכאוי, לכונסי נכסים, והתנגדה להצעה זו בטענה כי צריך למנות כונס נכסים שאינו מייצג את מי מן הצדדים בתיק.

פישמן מצדו הגיש בשבוע שעבר תגובה לבקשת רשות המסים להכריז עליו פושט-רגל, שבמסגרתה הוא תקף בחריפות את רשות המסים על כי נקטה הליך חסר אחריות וחסר תוחלת, חרף היותה הנושה הקטן ביותר שלו; והציע להעביר את התיק להליך גישור ולמנות כמגשרת את השופטת בדימוס ורדה אלשיך.

בנק הפועלים התייחס ליוזמה זו בקצרה בבקשתו, תוך שהוא מציין כי "יוזמת הגישור איננה גורעת מזכויות הנושים המובטחים לפעול למינוי כונסי נכסים על הנכסים ששועבדו לטובתם, להבטחת חובות מר פישמן ו/או החברות השונות מקבוצת פישמן". 

מצבת החובות של פישמן
 מצבת החובות של פישמן

מחר זה מתחיל

מחר (ב') אמור איש העסקים אליעזר פישמן להתייצב לדיון בפני נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, שיכריע בבקשתו - האם לשלוח את התיק לגישור בפני השופטת בדימוס ורדה אלשיך, או להתקדם עם הליכי פשיטת-הרגל, כפי שמבקשים נושיו הרבים של פישמן.

יחד עם פישמן יתייצבו לדיון באי-כוח הבנקים - הלאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות ואגוד; וכן באי-כוח רשות המסים ונושים נוספים של פישמן.

הדיון צפוי להיות סוער, כאשר כל נושה מבקש למקסם את יכולתו להיפרע מחובותיו של פישמן ומבקש למנות עורכי דין אחרים ככונסי נכסים על נכסיו של איש העסקים, בעוד פישמן מבקש להימנע ממינוי בעל תפקיד ומשליחת התיק לפירוק.

פישמן (73) הוא איש עסקים ותיק ומוכר במשק הישראלי, אשר הקים, יזם, פיתח ורכש, במשך עשרות שנים, קבוצת חברות בעלת החזקות בתחומים רבים, ובהם קמעונאות, תקשורת, תעשייה, נדל"ן ועוד. ההחזקות של פישמן כוללות יותר מ-70 חברות שונות ונפרדות, ובהן העיתונים "גלובס" ו"ידיעות אחרונות", חברת הדלק טן, רשת הום סנטר, רשת טויס אר אס, חברת הנדל"ן אוניל ועוד. היקף עסקיו עם המערכת הבנקאית הסתכם במיליארדי שקלים.

מפסיקותיו של השופט אורנשטיין ניכר כי הגם שהוא חותר להגיע לפתרון מהיר בתיקים שבפניו, אורנשטיין אינו ממהר "לקבור" חברות, ומנסה לתת למתדיינים בפניו למצות את ניסיונותיהם להביא לסיום התיקים נגדם, באופן שייטיב עם כל הצדדים.

כך, ולהבדיל, נתן לאחרונה השופט מספר הזדמנויות ליזמת הנדל"ן ענבל אור להוכיח לבית המשפט כי ביכולתה לפרוע את חובות החברות שבבעלותה בלי שייפתח הליך פירוק נגדן - משימה שבה נכשלה אור על-פי החלטת השופט בראשית אוגוסט. 

*** אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס". 

צרו איתנו קשר *5988