החשדות לשחיתות בגבעתיים: ראש העיר קוניק פיטר את סגניתו

רן קוניק לאיריס אברהם: "פעלת באופן פופוליסטי ושקרי כנגד החלטותיי כראש העירייה כדי לזכות בכותרת בעיתון" ■ אברהם: "האדם שהבטיח שקיפות מסתיר את האמת"

איריס אברהם ורן קוניק / צילומים: אמי מאירי ואיל יצהר
איריס אברהם ורן קוניק / צילומים: אמי מאירי ואיל יצהר

ראש עיריית גבעתיים רן קוניק פיטר בשבוע שעבר את סגניתו איריס אברהם, שותפתו לקואליציה, העומדת בראש סיעת המחנה הציוני בגבעתיים, בעקבות טענות שנכללו במכתב ששלחה אליו, ליועצים המשפטיים של העירייה, לחברי ועדת התכנון והבנייה ולנציג מינהל התכנון בעיריית גבעתיים.

במכתב, שפורסם ב"גלובס" ("עקב המניפולציה שביצעתם כלפי נגררתי לקחת חלק בהכשרה בדיעבד של התנהגות בלתי חוקית", 25.9), טענה אברהם כי הופעלו עליה לחצים סביב מאבקה בעניין זכויות בנייה שקיבל האדריכל-יזם דניאל מועלם, בעקבות הגדרה של מגרשים כ"מדרוניים", הגדרה המאפשרת להעניק ליזם זכויות בנייה נוספות בשיעור 15%.

לדברי אברהם, הופעל עליה מכבש לחצים, כולל על ידי היועצים המשפטיים של העירייה ושל ועדת התכנון, כדי שתצטרף ליוזמה לקיום דיון מיוחד על הגדרת הפרמטרים של "מגרש מדרוני", שלטענתה ברור כי מטרתו הייתה "להכשיר בדיעבד את פעולת העבריינים. אני מסרבת לתת לכך יד, וכך אני מקווה שיפעלו גם יתר חברי מועצת העיר. לא אתן את ידי לטהר באמצעותי את אלו שעברו ועוברים על החוק, במשך שנים, בתחום התכנון והבנייה בגבעתיים".

עדיין לא ברור איך יסתיים המשבר הקואליציוני בעיר.

קוניק: "באופן פופוליסטי ושקרי"

להלן נוסח מקוצר של מכתב הפיטורים ששלח ראש העיר לסגניתו בערב ראש השנה:

הנדון: פיטורייך מהקואליציה העירונית במועצת העיר.

(...) לצערי, מספר חודשים לאחר כניסתך לקואליציה וביתר שאת כממלאת מקומי פעלת באופן פופוליסטי ושקרי מעל במות שונות כנגד החלטותיי כראש העירייה וכנגד החלטות הקואליציה במגוון תחומים והכל על מנת לזכות בכותרת בעיתון.

זאת ועוד, בעת האחרונה פעלת במרץ לא מוסבר להכפשה שקרית של תהליכי תכנון ובנייה בעיר ולהכפשת עובדי מנהל ההנדסה בעירייה ויועציה המשפטיים, תוך שאת מעיזה להעלות טענות על אי סדרים שנעשו לכאורה בתקופת ראש העיר הקודם, עת כיהנת כסגניתו בשכר מלא.

יתרה מכך, עשית זאת תוך זגזוג מסחרר בדעותייך, אמירות מנוגדות שאינן אמת והתעלמות מכך שבמקרים בהם היה חשד, ולו הקטן ביותר, הגשתי אני עצמי תלונה במשטרה, הגוף המוסמך לבדוק כל עבירה במידה ובוצעה לכאורה על ידי מאן דהו בעיר.

למותר לציין כי החלטתך להכפיש את חברייך לוועדה ואת אנשי המקצוע המעולים היושבים בוועדה ומשרתים נאמנה את העיר גבעתיים תמורת כותרת בעיתון מצביעה, ולא בפעם הראשונה, על נטייתך להשמיץ את חברייך ולהציגם כדמויות פוליטיות שליליות למרות תרומתם הגדולה לעיר גבעתיים, למרות שכל פעילותם תקינה וראויה למען תושבי העיר.

האם עד כדי כך רוצה את להיות אופוזיציונית עד שאינך מבחינה עוד בין החלטות שקולות, חוקיות וענייניות שמתקבלות בוועדות העירייה בצורה מקצועית ואמינה לבין החלטות שמקומן במחוזות אחרים?

לצערי, מקרה זה מצטרף למקרים קודמים בהם הפרת את ההסכם ואת האמון בינינו, כדוגמת התנהגותך הלא לויאלית, בכל הטיפול בנושא תוכניות ההסתדרות ואולם ספורט מנורה, שכללה גם הפעם הטעיות מפורשות של התושבים מתוקף אמירותייך הפופוליסטיות, זאת בשעה שחברייך לסיעה ולמועצת הסניף נותרים המומים וחסרי אונים נוכח התנהגותך.

(...) אינני רואה עוד מקום לישיבתך בקואליציה העירונית ולפיכך אני משחרר אותך מכל התפקידים ושולל ממך את כל סמכויותייך כסגנית ראש העירייה, להן זכית מתוקף ישיבתך זו בקואליציה.

פיטורייך מכל תפקידייך אלה נכנסים לתוקף מיידי.

הנך מתבקשת לתאם עם לשכת מנכ"ל העירייה את זמני פינוי חפצייך האישיים מהמשרד ברחוב שינקין 14.

בכבוד רב,

רן קוניק, ר' עיריית גבעתיים

אברהם: "לא אתן לכך יד"

על הודעת הפיטורים הגיבה איריס אברהם במכתב משלה, שהעתק שלו נשלח למבקר המדינה, בנוסח זה:

ראש העיר רן קוניק בחר לפטר אותי מתפקיד סגנית ראש עיר (ללא שכר), בשל פעילותי כנגד התנהלות בלתי חוקית בתחום התכנון והבנייה בעיר. מכתב הפיטורים שקיבלתי עמוס בשקרים וסילופי דברים, המצביעים על איבוד עשתונות בו מצוי קוניק.

יש לציין, כי תלונות בכל הקשור להתנהלות בנושא תכנון ובנייה הופנו לאחרונה למשטרה ולמבקר המדינה. דווקא האדם שהבטיח שקיפות מתנהל תוך הסתרת האמת ותכסיסנות, ומגבה המשך התנהלות בלתי תקינה, במקום שיעמוד לצדי כמי שחשפה דברים חמורים.

בפעילותי בוועדה לתכנון ובנייה נחשפתי להתנהלות בלתי חוקית ובלתי תקינה, הנמשכת לאורך זמן, בטיפול בבקשות שונות להיתרים. משנוכחתי בכך, דרשתי לקבל הסברים אך לא קיבלתי; דרשתי להפסיק הדברים ואלו לא הופסקו. לא יכולתי להסכים לכך, גם לא בשתיקה.

בשבועות האחרונים פורסמו כתבות בעיתון "גלובס" לגבי התנהלות בלתי חוקית בגבעתיים בנושאי תכנון ובנייה. הכתבות עסקו בעיקר בנושא מתן זכויות מגרש מדרוני למגרשים שאינם זכאים לכך. רק לאחר פנייתי לכתב "גלובס", וכדי לנסות לחלץ עצמו מהעניין, פנה רן קוניק למשטרה ל"בדיקה". הוא לא עשה כך כשקיבל ממני ומאחרים פניות בעניין זה ובהיבטים נוספים לפני חודשים ארוכים.

מר קוניק, בשיתוף עם היועצים המשפטיים של הוועדה והעירייה, ניסו לגרום לי לסייע לו "להלבין" מעשים בלתי חוקיים שנעשו בוועדת המשנה ובאגף ההנדסה. נטען כי נדרשות כביכול "אמות מידה" לעניין מדידת המדרוניות, דבר שאין בו כל צורך. הודעתי כי לא אתן לכך יד, וחשפתי ברבים את ההתנהלות החמורה כלפי, בנושא זה.

התנהלות זאת מהווה המשך ישיר לעובדה שמזה שלוש שנים אין מבקר פנים לעירייה והכל תולדה של אותו עיקרון המנחה את קוניק: מניעת ביקורת ועידוד להסתרה.

דבר לא ירתיעני מלהמשיך לשרת את תושבי העיר בנאמנות וביושר, כפי שנהגתי לאורך 4 קדנציות, מתוכן 15 שנה בתפקידי סגנות ללא שכר. אמשיך לפעול כך בכל עמדה ותפקיד בהם אהיה.

בברכה, איריס אברהם,

חברה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה

ח"כ רוזנטל: "אמשיך להיאבק"

ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה), שפנה למבקר המדינה בענין תוספות הבנייה בפרויקטים של האדריכל-יזם דניאל מועלם, אומר בתגובה לפיטורי אברהם:

"רן קוניק לא יוכל באמצעות ביטול ההסכם הקואליציונים ופיטורי איריס אברהם להסתיר את החשדות לשחיתות שהתגלו בעיריית גבעתיים. דרשתי מרשויות החוק לחקור אתל הפרשה ואמשיך להיאבק למיצוי החקירה ולניקוי האורוות. מצער שראש העיר בוחר לפטר את סגניתו בהתנדבות שנרתמה לחשיפת השחיתות, במקום להתפטר מן האחראים על הענקת זכויות בנייה בעיר בניגוד לחוק".

צרו איתנו קשר *5988