מבקר המדינה: יש לעגן את פנסיית הגישור בחקיקה

בהסכם בין האוצר למשרד הביטחון סוכם על מעבר גמלאי צה"ל ומשרד הביטחון מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בתמורה להפקדה חד-פעמית לקרן הפנסיה של כל איש קבע, במועד שחרורו

יוסף שפירא / צילום: אוריה תדמור
יוסף שפירא / צילום: אוריה תדמור

פנסיית הגישור נולדה בעקבות ההסכם בין האוצר למשרד הביטחון מ-2008, שבו סוכם על מעבר גמלאי צה"ל ומשרד הביטחון מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בתמורה להפקדה חד-פעמית לקרן הפנסיה של כל איש קבע, במועד שחרורו בסכום של 12 משכורות בממוצע. למרות המעבר לפנסיה צוברת הסכימה המדינה לשלם לפורשים פנסיה תקציבית לכל דבר מגיל הפרישה (47) ועד גיל הפנסיה (67).

המבקר מציין כי הגדלת הסכום בקרן הפנסיה בגין ההפקדות מגדילה את הפנסיה הצפויה להתקבל בגיל 67 ולכן מגדילה גם את פנסיית הגישור התקציבית. לאחר שגילתה כי טיוטת הסיכום התקציבי בין האוצר למשרד הביטחון - שנוסחה על ידי אגף תקציבים - לא מתייחסת כלל לנושא המענק, פנתה החשבת הכללית מיכל עבאדי בויאנג'ו למנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד וציינה בו כי ההוצאה התקציבית הכוללת על תשלום המענק בגובה 12 משכורות לכלל הפורשים בצה"ל נאמדת בכ-245 מיליון שקל בשנה.

בעקבות התערבותם של עבאדי בויאנג'ו ומנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, הצליח באב"ד להגיע לסיכום חדש עם מנכ"ל משרד הביטחון דן הראל, שלפיו המענק ישולם רק במקרים פרטניים שבהם יתברר מבדיקת החשב הכללי שהפנסיה הצוברת שעתיד איש הקבע לקבל תהיה נמוכה יותר מהפנסיה ש היה מקבל אילו היה נשאר במסלול של פנסיה תקציבית.

הסיכום התקציבי לעניין פנסיית הגישור בא לתקן את הסכם פנסיית הגישור מ-2008 באמצעות שתי מגבלות חדשות: הראשונה קובעת כי הקצבה החודשית בפנסיית הגישור לא תעלה על הקצבה החודשית בפנסיה התקציבית והשנייה כי משרד הביטחון יעשה את כל הפעולות הנדרשות כדי שהקצבה החודשית הממוצעת לקצינים שפרשו לא תעלה על 12,000 שקל.

החשבת הכללית והממונה על השכר אמסלם טענו כי מדובר במגבלות לא ריאליות שאין שום אפשרות ליישמן. בדוח מציין המבקר כי "צה"ל ומשרד הביטחון עלולים שלא לעמוד ביעד של הפנסיה הממוצעת, במיוחד לאור העובדה כי הם אינם מתייחסים למגבלת הגמלה הממוצעת כמגבלה מחייבת, דבר העשוי לרוקן מתוכן את המגבלה בסיכום התקציבי".

 

כמו כן ציין המבקר כי "המגבלות לעניין סכום פנסיית הגישור התקציבית מאופיינות בחוסר בהירות לעניין דרך חישוב המגבלות. לא הוגדר מי יחשב אותן ומה יהיו הנחות החישוב. דבר שעשוי לגרום לפרשנויות שונות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון וצה"ל בעתיד בנוגע לגובה פנסיית הגישור התקציבית ולחשש לאי עמידה במגבלות".

המבקר מעיר כי עלות פנסיית הגישור צפויה לגדול משנה לשנה משום שבכל שנה מצטרפים למעגל מקבלי הפנסיה מחזור חדש של קצינים ואנשי קבע שפורשים מצה"ל בעוד שרק בשנת 2035 יגיע המחזור הראשון של מקבלי פנסיית הגישור לגיל הפרישה החוקי - ויפסיק לקבל פנסיית גישור. החשבת הכללית הסבירה למבקר המדינה כי אין באפשרותה לבצע חישוב אקטוארי של פנסיית הגישור היות שצה"ל לא העביר לה את לוח השכר הצפוי. לדעת המבקר הדרך הנכונה להשלמת פערי המידע צריכה להיות בעיגון פנסיית הגישור בחקיקה.

צרו איתנו קשר *5988