דוח מבקר המדינה: 17 מפעלים בלבד התחברו לרשת הגז הטבעי

מבקר המדינה מצא בנוסף כי המפעלים צורכים רק 6.5% מהגז הטבעי הזמין - 95 מיליון קוב מתוך 1.5 מיליארד קוב (BCM)

עבודות להנחת צנרת גז / צילום: התאחדות התעשיינים
עבודות להנחת צנרת גז / צילום: התאחדות התעשיינים

שש שנים לאחר מתן הרישיונות לפריסת רשת הצינורות לחלוקת הגז הטבעי לצרכני קצה, רק 17 ממאות הצרכנים הפוטנציאליים - בעיקר מפעלים - התחברו לרשת ועברו לשימוש בגז. כך קובע מבקר המדינה בעקבות בדיקת החסמים, הכשלים והאסטרטגיה של חיבור הצרכנים לגז הטבעי. המבקר מצא כי המפעלים צורכים רק 6.5% מהגז הטבעי הזמין - 95 מיליון קוב מתוך 1.5 מיליארד קוב (BCM).

הביקורת נערכה בין יולי 2015 לפברואר 2016 בעיקר ברשות הגז, אך גם במשרד האנרגיה, באגף התקציבים באוצר, במשרד הכלכלה, במכון התקנים וברשות להסמכת מעבדות. בדיקות השלמה נערכו ברשות החשמל, במינהל התכנון, ובמשרדי המשפטים, הגנת הסביבה, הביטחון וראש הממשלה.

רשות הגז הטבעי הוקמה בשנת 2002 מכוח חוק משק הגז הטבעי. מנהל הרשות הוא אלכסנדר ורשבסקי. הרשות ממונה על הרגולציה בענף הגז הטבעי, ובין השאר על שתי מערכות צינורות גז - רשת ההולכה הארצית, שבה צינורות בלחץ גבוה, המספקים גז לתחנות כוח ולמפעלים גדולים; ורשת החלוקה בלחץ נמוך, המתחברת לרשת הארצית באמצעות תחנות להפחתת לחץ (PRMS), ואמורה להוליך גז ללקוחות פרטיים קטנים ובינוניים, בעיקר מפעלים.

בעוד שאת רשת ההולכה פורסת ומנהלת חברת נתיגי גז (נתג"ז), רשת החלוקה נמסרה במודל של מונופול איזורי לשש חברות פרטיות. המבקר התמקד, כאמור, ברשת החלוקה, ומצא שורה ארוכה של חסמים המונעים חיבור מפעלים: התנגדות רשויות מקומיות מחשש למפגעי בטיחות; עיכוב בתכנון הרשת בשל היעדר מידע על תשתיות קיימות; חוסר שיתוף פעולה של חברות התשתית, הדורשות מזכייניות רשת החלוקה תשלומים בעבור המידע; וחוסר בשלות במכון התקנים בנוגע לגיבוש התקינה הנדרשת מהצרכנים.

המבקר מצא עוד כי למרות שחלפו יותר מארבע שנים מאז החל משרד האנרגיה לגבש תוכנית אב לפיתוח משק האנרגיה, לא אושרה עדיין תוכנית והתחום פועל ללא אסטרטגיה ברורה. עוד התברר כי רשות הגז אינה מבצעת תכנון מפורט של הצרכים שעל פיו יכולות חברות החלוקה לפרוש צינורות, וחלק מחברות החלוקה נמנעות מהרחבת הרשת בשל ספקות בנוגע להיתכנותה הכלכלית.

בתנאי הרישיון שקיבלו חברות החלוקה נכתב כי "החברה, על אחריותה ועל חשבונה בלבד, תתכנן, תממן, תקים ותפעיל את רשת החלוקה באזור". המבקר ממליץ לבצע שינוי כיוון, ולהעביר את האחריות לתכנון רשת החלוקה מהזכיינים לרשות החשמל. המבקר סבור כי תיקון 7 לחוק משק הגז הטבעי, שהתקבל בחוק ההסדרים ל-2015 במטרה להקל על פרישת רשת החלוקה, אינו ממלא את ייעודו.

גם מנקודת המבט של המפעלים יש סימן שאלה גדול בנוגע לכדאיות הכלכלית של ההתחברות לרשת החלוקה. מפעלים מרוחקים נדרשים לשאת בחלק מהעלויות הכבדות של פריסת הקווים, ובצירוף עלויות ההסבה של המתקנים במפעלים עצמם, וחוסר הבהירות בכל הנוגע לתקנים הנדרשים בתחום, רובם מעדיפים לשבת בשלב זה על הגדר. החלטות על מתן מענקי עידוד ל-78 מפעלים למעבר לגז הטבעי בסכום כולל של 29 מיליון שקל לא הועילו עד כה, והמפעלים לא ממהרים לחתום עסקאות עם חברות החלוקה כדי לקבל את המענקים.

ממשרד התשתיות נמסר בתגובה: "על פי תוכנית העבודה של רשות הגז הטבעי, עד תום שנת 2017 צפויים להתחבר כ-120 צרכנים למערכות הגז הטבעי, בהם כ-60 מפעלים. צפויים להפרש כ-330 ק"מ צנרת חלוקה, כ-175 ק"מ של צנרת הולכה ולהיחתם כ-100 הסכמים לחיבור צרכנים חדשים לגז טבעי. מדובר בהגדלה משמעותית של רשת החלוקה, כשחמישה בעלי רישיונות מקימים בפועל תשתיות בכל רחבי הארץ.

"משרד האנרגיה פועל לטובת הגברת השימוש בגז הטבעי במפעלי תעשייה בישראל בצורה מהירה ובטוחה. הפעולות כוללות בין היתר הגדלת מענקי חיבור והסבה, השקעה של כ-270 מיליון שקלים בתוכנית קווי חלוקה והתכנית לחיבור צרכנים מרוחקים, מענקים בסך כ-65 מיליון שקלים לסיוע בהקמת תחנות תדלוק בגז טבעי והטבות מס לכלי רכב, מתן מענקים בסך של 32 מיליון שקלים לטובת חיבור גז טבעי לערד ולעוטף עזה, גיבוש מהלך למתן פטור מהיתר בנייה להסבת המפעלים לגז טבעי - מהלך שעשוי להוזיל את ההסבה, קיצור הליך התכנון הסטטוטורי של קווי החלוקה, השקת פיילוט לחיבור צרכנים ביתיים ועוד. פעילות המשרד בתחום הגז הטבעי צפויה להמשיך ולצבור תאוצה גם בשנים הקרובות, עם המשך השקעות נרחבות בתשתיות גז טבעי".

במשרד האנרגיה הוסיפו כי 26 מפעלים מחוברים כרגע לגז טבעי, 13 מהם חוברו בשנה וחצי האחרונות. בנוסף 4 מפעלים התחברו בשנה האחרונה ל-CNG.

צרו איתנו קשר *5988