עובדי הניקיון בשירות המדינה - המוחלשים ביותר עם שכר מינימום

חטיבת הביקורת בחשב הכללי: עובדי הקבלן מועסקים במתן שירותי ניקיון, אבטחה והסעדה ■ השכר הממוצע של עובדי הקבלן בין שכר מינימום ל-6,300 שקל

רו"ח עו"ד מיכל עבאדי-בויאנג'ו
רו"ח עו"ד מיכל עבאדי-בויאנג'ו

12,800 עובדי קבלן הועסקו בשנת 2014 במתן שירותי ניקיון, אבטחה והסעדה (קייטרינג) למשרדי הממשלה בשכר ממוצע שנע בין שכר מינימום ל-6,300 שקלים לחודש, כך עולה מדוח שמפרסמת חטיבת הביקורת באגף החשבת הכללית באוצר.

עלות העסקת עובדי הקבלן בניקיון, אבטחה והסעדה הגיעה ב-2014 ל-1.4 מיליארד שקל - סכום שמצביע בעיקר על היקף התופעה. הדוח ממחיש את טענתו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן שמאשים את הממשלה שהיא אינה מקדמת את קליטת עובדי הקבלן בשירות המדינה משום שהיא המעסיקה הגדולה ביותר (בעקיפין) של עובדי קבלן במדינה.

הדוח שמפורסם השנה לראשונה שופך אור על היקף תופעת העסקת עובדי הקבלן במשרדי הממשלה, על שכר העובדים ועל שמירת זכויותיהם בידי המעסיקים שלהם, חברות כוח האדם. הדוח מצביע על עובדי הניקיון כעובדי הקבלן המוחלשים ביותר מבחינת תנאי העסקתם - אך מציג שיפור מסוים בשמירת הזכויות של אותם עובדים, שיפור שאפשר לייחס אותו לפעולות האכיפה של החשב הכללי.

עובדי הקבלן המועסקים במשרדי הממשלה דרך חברות כוח אדם, לא נהנו בעבר מהגנה כלשהי מצד גופי הפיקוח הממשלתיים. במסגרת הסכם השכר שנחתם ב-2012 סוכם שהמדינה תתחיל לפקח על תנאי העסקתם של עובדים בשלושה ענפים הנחשבים חשופים במיוחד לניצול - ניקיון, אבטחה והסעדה (קייטרינג). מאז בוצעו על-ידי החשבת הכללית שלוש ביקורות שבמהלכן קיבלו חברות כוח האדם ניקוד בהתאם למידת ההקפדה שלהן על זכויות העובדים. בין היתר נבדקו הקפדה על הפרשות לפנסיה ולפיצויים, שי לחג ודמי הבראה וזכויות נוספות.

בעקבות ליקויים שהתגלו חויבו המעסיקים להחזיר לעובדיהם כ-700 אלף שקל או 2.7 מיליון שקל במצטבר בשלושת סבבי הביקורת שנערכו עד היום. יויין כי סכומים אלה מתייחסים רק לקבוצת העובדים שנבדקה בביקורת - שמנתה כ-1,400 עובדי קבלן שהם כ-11% מסך עובדי הקבלן שמועסקים בענפים אלה.

בהתאם להחלטת עבאדי בויאנג'ו יפורסמו החל מהשנה הבאה בדוח שמות החברות לצד הניקוד שקיבלו. בנוסף מקדמת החשכ"לית תיקון לתקנות חוק חובת מכרזים שיאפשרו להשעות את השתתפותם של ספקים במכרזי הממשלה אם יתברר שלא עמדו בציון הסף של שמירת זכויות העובדים - ציון שיועלה בהדרגה ל-85. בדוח הנוכחי קיבלו קבלני הניקיון ציון ממוצע 76 בעוד שקבלני האבטחה והקייטרינג קיבלו ציון ממוצע 79. הביקורת לא כללה אלפי עובדי חברות כוח אדם נוספים המועסקים בתפקידים אחרים כגון עובדים סוציאליים, עובדי סיעוד, מורים ואחיות.

ביולי 2015 הכריזו ההסתדרות והאוצר על הסכם לקליטת עשרת אלפים עובדי קבלן בשירות המדינה וברשויות המקומיות. עד כה יושם ההסכם בעיקר בקרב עובדי הניקיון בבתי החולים שמאות מהם נקלטו בשנה האחרונה - לא מעט בזכות מאמציו של שר האוצר משה כחלון שרואה בקליטת עובדי הקבלן מימוש אחת ההבטחות העיקריות של מפלגת כולנו לבוחריה.

ואכן עובדי הניקיון בולטים כמוחלשים ביותר מבין עובדי הקבלן בשלושת הענפים שנבדקו. ב-2014 הועסקו במשרדי הממשלה 4,560 עובדי קבלן בעבודות ניקיון. שכרם הממוצע של העובדים עמד על 4,825 שקלים לחודש למשרה מלאה - כלומר זהה לשכר המינימום. רק 3% מעובדי הניקיון מועסקים בחברות כוח אדם שקיבלו ציון גבוה בשמירת זכויות עובדים לעומת 55% מהמאבטחים.

6,476 המאבטחים ששמרו על משרדי הממשלה ב-2014 קיבלו בממוצע 6,300 שקל לחודש. 1,757 עובדי הקבלן שתפעלו המזנונים והמסעדות במשרדי הממשלה השתכרו בממוצע 5,300 שקלים לחודש. בענף האבטחה קיימים פערי שכרם גדולים יחסית בין העובדים הזוטרים לבכירים ומשום כך אפשר להניח שפערי השכר בין המאבטחים לעובדי הניקיון קטנים יותר.

צרו איתנו קשר *5988