ביצועי הקרנות האקטיביות מול המדדים - ב-3 השנים האחרונות

הקדימו תרופה לתרופה: כיצד התמודדו מנהלי הקרנות האקטיביות עם השפעת מניות הפארמה על מדדי הבנצ'מרק בישראל? הם הלכו לבנק

 בוול סטריט/ צילום: רויטרס
בוול סטריט/ צילום: רויטרס

שוק המניות בישראל סובל מריכוזיות ותלות במספר סקטורים עיקריים המרכיבים את מדדי הדגל שלו, ת"א 100 ות"א 25.

הסקטורים המאפיינים של מדדי המניות הם הנדל"ן והטכנולוגיה, כשמעל כולם נמצאים סקטור הבנקים והביטוח וסקטור הפארמה. לחברות טבע  ו-פריגו , יחד עם אופקו   ו-מיילן , משקל גבוה בשני מדדים אלה.

התנודתיות הגבוהה במניות הפארמה כלפי מעלה, ולאחרונה - בעיקר למטה, מציבה אתגר בפני מנהלי הקרנות האקטיביות. הריכוזיות הזו עלולה לייצר שונות גבוהה בין קרנות הנאמנות למדדים, ובינן לבין עצמן. מכיוון שלפארמה השפעה מהותית על ביצועי המדדים, מעניין לראות כיצד התמודדו מנהלי הקרנות והאם הצליחו לחמוק באופן מלא או חלקי מצניחות המחירים שליוו את המניות האלה בשנה האחרונה.

התייחסנו גם להשפעת מניות הבנקים על המדדים, ניתוח שיעזור להבין את האלטרנטיבות העומדות בפני מנהלי הקרנות בהליך בחירת הנכסים שלהם, ואת ביצועי הקרנות. הבדיקה נערכה על פני 3 פרקי זמן: 2014, 2015 ו-2016 עד ה-27 בנובמבר; ואז - כל התקופה במצטבר.

2014: טובה למניות, רעה לקרנות

מבין התקופות שנבדקו, שנת 2014 הייתה הטובה ביותר עבור ת"א 25 ות"א 100, אבל הגרועה ביותר לקרנות האקטיביות. הסיבה: ת"א 25 טיפס במהלכה בכ-10.2% ות"א 100 ב-6.7%, אך זאת בזכות מניות הפארמה שעלו בכ-43.2% בממוצע, כשהתרומה שלהן לתשואת ת"א 25 ות"א 100 הייתה כ-11%. אלמלא הזינוק שנרשם במניות אלו, היו המדדים המובילים מסיימים בירידה.

כיצד הקרנות התמודדו עם הסיטואציה הזו? קבוצת קרנות הנאמנות האקטיביות על מדד ת"א 25 (6 קרנות) השיגה בממוצע רק 4.3%, וכולן השיגו תשואה נחותה מהמדד (10.2%). כלומר, הקרנות היו במשקל חסר ברור על מניות הפארמה.

התמונה נראית אפילו פחות טוב עבור מנהלי הקרנות, כשמדובר באלה המתמחות במניות ת"א 100. קבוצת קרנות הנאמנות האקטיביות השיגה תשואה ממוצעת של כ-0.3%, פער גדול מאוד של 6.7% מול המדד, ואף אחת (מתוך 18) לא הצליחה לעקוף את תשואת המדד.

לעומת זאת, הקרן בעלת התשואה הנמוכה ביותר ירדה בכ-10.2%, כשבסך הכל 6 מתוך 18 קרנות השיגו תשואה שלילית, עובדה המחזקת את ההנחה לפיה גם במקרה זה הקרנות היו בחשיפת חסר למניות הפארמה.

מנגד, מניות הבנקים, עם משקל של יותר מ-25% במדד, העיבו על ביצועיו, כשהתשואה הממוצעת למניה מסקטור זה הייתה כ-5.3%-, מה שהוביל לכך שתרומתן הייתה שלילית ופגעה בביצועי הקרנות.

2015: פחות טובה למניות ויותר לקרנות

שנה זו הייתה חיובית פחות עבור המדדים, אך טובה יותר מבחינת קרנות הנאמנות האקטיביות ויכולתן לייצר תשואה עודפת ביחס לביצועי מדד ת"א 100. מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 סיימו את השנה בעליות של 4.4% ו-2.0% בהתאמה. מניות הפארמה שנכללו בת"א 25 תרמו למדד, בשיעור משוקלל, 1.3% בלבד. מלאכתם של מנהלי הקרנות צפויה להיות קלה יותר בסיטואציה זו. האם אכן מנהלי הקרנות הצליחו בכך? כן ולא.

לא ביחס למדד ת"א 25, כן ביחס למדד ת"א 100. מבחינת קבוצת הקרנות המתמחה במניות על מדד ת"א 25, התמונה לא עושה עמה חסד. התשואה הממוצעת של 7 הקרנות הייתה כ-1.7%, נמוכה בכ-2.7% ממדד הבנצ'מרק.

מצד שני, מנהלי הקרנות האקטיביות על מדד ת"א 100 יכולים היו בהחלט להיות מרוצים מביצועיהם, שכן ממוצע תשואת הקרנות (20 קרנות בקבוצה) על מדד זה עמד בשנה זו על כ- 2.7% (הכל - אחרי דמי ניהול), בעוד שמדד הבנצ'מרק השיג רק 0%. ייתכן, איפוא, שמנהלי הקרנות השכילו לבחור את רמות החשיפה שלהם למניות הפארמה בצורה יעילה ונכונה יותר. זאת, לאור העובדה שמגוון האפשרויות לפיזור הנכסים הוא גדול יותר כשמדובר במדד של 100 מניות ולא 25 בלבד. מה שסייע להם, כנראה, זו חשיפה גדולה יותר למניות הבנקים.

2016: קשה למדדי המניות, טובה לקרנות

מבחינת 11 החודשים הראשונים של השנה, נראה ש-2016 מסתמנת כשנה הקשה ביותר מבין אלו שנבדקו למניות הפארמה, אך כטובה ביותר למנהלי הקרנות האקטיביות. טבע ירדה ב-41%, מיילן נחתה ב-33% , פריגו השילה 40% מערכה ורק אופקו עלתה ב-4%. מכיוון שמשקלן המצטבר במדד ת"א 25 ובמדד ת"א 100 עומד על 31% ו-28% בהתאמה, הרי שתרומתן השלילית למדד ת"א 25 ות"א 100 נעה סביב 9%-.

ביצועי המדדים היו שליליים פחות משום שהיו מניות שהתנהגו באופן חיובי ועלו. מדד ת"א 25 ירד בכ-4.7% ומדד ת"א 100 ירד בכ-3.2%. קבוצת קרנות הנאמנות האקטיביות (6 קרנות) על מדד ת"א 25 ירדה בממוצע בכ-1.5%, 3.2% טוב יותר מאשר המדד.

אפשר לומר כי מנהלי הקרנות, ככלל, ניהלו ביעילות את החשיפה שלהם למניות הפארמה, היו בחשיפת חסר וכך חמקו, חלקית כמובן, מן הירידות.

מבחינת ת"א 100, התמונה אפילו טובה יותר עבור מנהלי הקרנות (22 קרנות בקבוצה). בעוד שתשואת המדד עד כה השנה הייתה, כאמור, כ-3.2%-, מנהלי הקרנות על מדד זה השיגו ביצועים נאים ביותר, כשהממוצע היה תשואה חיובית של 3.7%, פער של 6.9% על-פני מדד הבנצ'מרק שלהן.

השנה היו אלה מניות הבנקים שהצילו את המדדים. בעוד שחלקן היחסי במדד ת"א 25 עומד על כרבע ממשקל המדד, תרומתם לתשואת המדד הייתה חיובית בשיעור 3.8% עבור ת"א 25, ו-2.7% עבור ת"א 100. הצלחתם היחסית של מנהלי הקרנות להכות את מדדי הבנצ'מרק, נעוצה כנראה בהעדפה שהם נתנו למניות הבנקים על חשבון הפארמה.

2014-2016

בדיקה של 3 השנים כיחידה אחת, מראה תמונה מעט מאוזנת יותר. התשואה המצטברת של ת"א 25 בתקופה זו היתה כ-9.6%, בעוד ת"א 100 השיג בתקופה זו כ-5.3%. במקביל, תרומת מניות הפארמה על ת"א 25 הייתה שלילית וגרעה ממנו כ-0.8%, כשתרומתן השלילית על ת"א 100 השילה ממנו כ-1.6%. קבוצת קרנות הנאמנות על מדד ת"א 25, שמנתה 4 קרנות בלבד, עלתה בתקופה הזו בכ-4.5% בממוצע, פחות מחצי ממה שהשיג המדד.

מבחינת ת"א 100, התשואה המצטברת של הקרנות היתה כ-6.8%. מבין 17 הקרנות שבקבוצה, 5 השיגו תשואה גבוהה יותר מזו של המדד, כשהטובה ביותר עלתה בכ-24.4%, פער עצום ממדד הבנצ'מרק.

מניות הבנקים השאירו את חותמן החיובי על מדדי הדגל בישראל, גם כשבוחנים זאת על פני 3 השנים האחרונות. בעוד שמשקלן היחסי הממוצע במדד המעו"ף לאורך השנים עמד על כ-26%, הן תרמו למדד 4.3% מתוך 8.8% שהשיג. כלומר, למרות היותן כרבע ממשקל המדד, הן תרמו כמחצית מתשואתו. מבחינת ת"א 100, השפעתן אף הייתה גדולה יותר. בעוד שחלקן היחסי במדד עמד על כ-18% בממוצע, הן תרמו למדד כ-3.1% מתוך ה-4.4% שהשיג, כלומר, על אף היותן פחות מחמישית ממשקל המדד, הן היו אחראיות על כ-70% מהישגיו.

נקודה ראויה לציון, שאף עשויה לשנות בעתיד את השפעות סקטור הפארמה, הבנקים או סקטורים בולטים אחרים, היא החלת הרפורמה במדדים בחודש פברואר הקרוב.

לצד מכלול השינויים המבניים והמתודולוגיים, יורחבו מדדי הדגל, כך שת"א 25 יורחב ב-10 מניות (ייקרא ת"א 35) ות"א 100 יכלול 125 מניות.

בנוסף, מגבלת המשקל שלהם תשתנה גם היא מ-10% כיום ל-7% ו-4% (באופן הדרגתי), בהתאמה. מהלך שכזה יביא להקטנת החשיפה של המדדים לסקטורים מסוימים ובכך, בעצם, יתרום להפחתת הסיכון והגדלת הפיזור שלהם. יהיה מעניין לראות האם מנהלי הקרנות ינצלו את הרפורמה ויתעלו זאת לטובת ביצועיהם.

הכותבים הם בעלי בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, ואנליסט ונציג קשרי יועצים בקבוצת תכלית (מבית מיטב דש). אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

ראש בראש הקרנות האקטיביות מול מדדי הבנצמרק
 ראש בראש הקרנות האקטיביות מול מדדי הבנצמרק

צרו איתנו קשר *5988