מזכ"ל הסתדרות המורים יוסף וסרמן נאשם בשוחד וסחיטה באיומים

וסרמן מואשם גם במירמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד ■ בין היתר נטען כי מימן חופשות פרטיות והליכים משפטיים אישיים על חשבון הארגון ■ עוד מואשמים בפרשה יו"ר אגף התרבות בהסתדרות המורים ובתו

יוסי וסרמן הסתדרות המורים / צילום:רוני שיצר
יוסי וסרמן הסתדרות המורים / צילום:רוני שיצר

אם במחנכים נפלה שלהבת, מה יגידו התלמידים? פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי) היום (ד') לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד יוסף וסרמן, מזכ"ל ויו"ר אגף הכספים של הסתדרות המורים. וסרמן נאשם בלקיחת שוחד, סחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה, מירמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד.

כן הוחלט להעמיד לדין את יוסף אפרת, יו"ר אגף התרבות ויו"ר ארגון המורים לחינוך גופני, ואת בתו, ליאת כהן (אפרת). אפרת וכהן נאשמים בסחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה וקשירת קשר לביצוע פשע. יוסי אפרת גם נאשם בשיבוש מהלכי משפט והטרדת עד. 

מחיר מיוחד 

כתב האישום כולל 6 אישומים שמתארים התנהלות מושחתת וניצול לרעה מצד וסרמן וכיצד הוא ניצל לרעה את כוחו כמזכ"ל הסתדרות המורם ושליטתו בהסתדרות כדי לקבל שוחד, וטובות הנאה ולגרוף כספים לכיסו הפרטי. בין היתר מואשם וסרמן כי חייב את הסתדרות המורים לשאת בשכר-טרחה בסך יותר מ-140 אלף שקל שאמור היה לשלם באופן אישי למשרדו של עו"ד רונאל פישר, שייצג אותו בתביעות דיבה שרצה וסרמן להגיש נגד עיתונאים.

וסרמן נבחר לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל בשנת 2002. לפני בחירתו לתפקיד זה שימש וסרמן כיו"ר אגף הכספים, תפקיד בו המשיך לשמש גם לאחר בחירתו למזכ"ל, באופן שאיפשר לו להחליט, לאשר ולהוציא לפועל כל החלטה על הוצאה תקציבית, ללא פיקוח מהותי. לפי האישום, כפל תפקידים זה העצים את כוחו המינהלי והפוליטי עד כדי שליטה מלאה ויכולת להשפיע על כל החלטה שתתקבל במוסדות ההסתדרות וגופים אחרים שבשליטתה. "שליטה זו איפשרה לוסרמן להשפיע על קבלת החלטות בנוגע להסתדרות המורים ולו באופן אישי, כשהוא מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיו בהסתדרות לאינטרסים האישיים שלו, תוך דחיקת טובת ההסתדרות באופן התואם את האינטרסים שלו".

בשנת 2003 הקימה הסתדרות המורים את מִינהל תיירות ונופש, שאמור היה לרכז את פעילות הרווחה של הסתדרות המורים בתחום תיירות הפנים והחוץ. המִינהל פעל, בין היתר, באמצעות בטי דהאן, שפרנסתה הייתה תלויה בפעילות מול הסתדרות המורים. הנאשמת ליאת כהן הצטרפה לבטי והועסקה אף היא על-ידי המינהל. כל הנאשמים היו מודעים לתלותה הכלכלית של בטי במִינהל וניצלו זאת לטובתם.

לטענת הפרקליטות, לאחר הצטרפות בטי דהאן למִינהל, גמלה בליבו של וסרמן החלטה לנצל את כוחו ואת שליטתו בהסתדרות המורים ולדרוש מבטי טובת הנאה בעד פעולה הקשורה בתפקידו כמזכ"ל. "לשם כך פנה וסרמן לבטי דהאן בבקשות להזמנת חופשות, תוך שעמד על כך שתבהיר למלונות כי מדובר במזכ"ל הסתדרות המורים, ובכך יקבל 'מחיר מיוחד וטיפול VIP'. בטי יידעה את וסרמן לגבי הצעות המחיר שהתקבלו, והוא אישר אותן. במספר מקרים, המִינהל שילם את מחיר ההזמנות למלונות, ולאחר שובו מהחופשות פנתה בטי אל וסרמן וביקשה ממנו לשלם את עלותן, מבלי שהוסיפה עמלת סוכן למחיר ששולם למלון".

לפי הנטען, בתגובה לבקשות בטי, וסרמן אמר לה כי העלות גבוהה מדי עבורו, ולכן שילם סכום מופחת מהסכום ששולם בפועל על-ידי בטי והמינהל. במהלך 2012 הוחלט להפסיק את פעילותה של בטי במסגרת המינהל. בעקבות כך דרשה בטי מוסרמן כי ישיב לה את כספי השוחד ששילמה לו. בהמשך, כתבה לו מכתב בו קבלה על מעשיו והצהירה כי החליטה לגבות את הסכומים המגיעים לה. בעקבות דין ודברים בין בטי ובין וסרמן והסתדרות המורים הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה ההסתדרות תשלם לבטי עבור כל פעילות הקניינות שביצעה עבורה עד לסוף 2012.

"במטרה למנוע מבטי לחשוף את דבר השוחד, וביודעו כי בטי זקוקה לכספים, סחט ממנה וסרמן, באמצעות אחרים, שתחתום על מסמך הממוען אליו, בו היא מאשרת כי תשלום חלקי בלבד מחובותיו האמורים יהווה סילוק סופי ומוחלט של 'כל חובותיו' כלפיה. עוד הכריח אותה וסרמן להצהיר במסמך כי יתרת חובו האישי נתגלתה בדיעבד לאחר בדיקה בספרי החשבונות, וכי בטי לא דרשה ממנו את פירעונו בעבר. המסמך כלל גם התחייבות לסודיות והתחייבות שלא לעשות שימוש בטענות שהעלתה נגדו בטי במכתב".

עוד כולל האישום הראשון האשמות קשות נגד אפרת וכהן. לפיו, בסמוך לאחר צירופה של בטי למִינהל, קשרו אפרת וכהן קשר לסחוט מבטי חלק מרווחיה מפעילות המינהל הקשורה בהסתדרות המורים. עוד סוכם ביניהם כי כהן תערוך טבלאות, בהן יחושבו רווחיה של בטי מהפעילות הקשורה בהסתדרות המורים, וחלק מהרווחים יעברו אליהם.

"בשל רצונה לשמור על עבודתה במִינהל, נאלצה בטי להסכים לתנאי אפרת וכהן. במסגרת זו, ובעודה עובדת עבור בטי במינהל, יצרה כהן טבלאות בהן חושבו רווחי בטי מפעילות הקשורה בהסתדרות המורים. משנקבע הסכום שעל בטי להעביר לאפרת וכהן, העבירה אותו בטי לאפרת בדרך של מימון חופשות פרטיות בארץ ובחו"ל שלו ושל בני משפחתו ובאמצעות צ'ק בסך 30 אלף שקל לידי כהן". 

שיפוי - רק לאחר החשיפה 

על-פי האישום השני, במסגרת תביעות דיבה הדדיות בין הסתדרות המורים ווסרמן לבין ענת שניידר, ניתן פסק דין על-ידי בית המשפט, בו נקבע כי על וסרמן לפצות באופן אישי את שניידר בסך 20 אלף שקל, וכן לשאת בהוצאות ההליך בסך 7,000 שקל. בנוסף, נפסק כי הסתדרות המורים לא חבה בפיצוי, אך עליה לשאת בהוצאות ההליך בסך 9,000 שקל.

לפי הנטען, וסרמן, שהיה מודע לתוצאות ההליך ולחיובו האישי, גרם להסתדרות המורים לשלם, בהתאם להוראתו, כ-36 אלף שקל לפירעון החוב בהמחאה, כאשר הוא עצמו חתם על אישורה. ב-5 באוגוסט 2013, לאחר שנשלחה להסתדרות המורים שאילתה עיתונאית בנושא, שילם וסרמן כ-29.4 אלף שקל לפקודת הסתדרות המורים.

"במעשיו אלה גרם וסרמן לכך שהסתדרות המורים תישא בחיובו האישי, ורק לאחר שנתגלו מעשיו, פעל לשיפוי הסתדרות המורים באמצעות פנייה של עו"ד רונאל פישר לחברת הביטוח שביטחה את הסתדרות המורים". נזכיר כי עו"ד פישר עצמו עומד כיום לדין בגין עבירות שוחד.

על-פי האישום השלישי, ב-28 באוגוסט 2013 ביקש וסרמן את אישור ההנהלה המצומצמת להגיש שתי תביעות לשון הרע נגד שני עיתונאים וכלי התקשורת בהם הם מועסקים, בעקבות פרסומים שונים שנגעו להסתדרות המורים ולוסרמן באופן אישי. בסופו של הדיון אישרה ההנהלה המצומצמת את בקשתו, תוך שנקבע במפורש כי התובעים יהיו הסתדרות המורים ווסרמן, וכי וסרמן יממן מכיסו הפרטי את עלויות הייצוג הנוגעות לדברים שנכתבו עליו ועל יוסי אפרת באופן אישי.

לאחר אישור תקציב כאמור, הוכנו במשרד עו"ד רונאל פישר טיוטת קובלנה פלילית וטיוטת כתב תביעה, שהתייחסו גם לפרסומים שנגעו לוסרמן באופן אישי. בגין הכנת הטיוטות גבה משרד עו"ד פישר שכר-טרחה בסך כ-142 אלף שקל. "חרף החלטת ההנהלה המצומצמת, וסרמן לא שילם כל תמורה על הכנת הטיוטות, ואת שכר-הטרחה כולו שילמה הסתדרות המורים".

על-פי האישום הרביעי, במועד שאינו ידוע במדויק, סמוך לתחילת שנת 2013, החליט וסרמן לבדוק מי מחברי הסתדרות המורים מוסר מידע לעיתונאים וכן מי מהם מבקש להתמודד מולו. לשם מימוש החלטתו, הוא הורה למנהלת לשכתו ולמזכירה בלשכה לבדוק את פלטי שיחות הטלפון של שני מנויים, עובדי הסתדרות המורים.

על-פי האישומים החמישי והשישי, לוסרמן ולאפרת מיוחסות באישומים נפרדים עבירות של שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד, לאחר שכל אחד מהם הטריד לכאורה עדות שמסרו הודעות במשטרה במסגרת החקירה על-מנת להכשיל הליך שיפוטי, וזאת לאחר שנחשפו לחומרי החקירה בעניינם במסגרת הליך השימוע.

כתב האישום הוגש בידי עורכי הדין יוסי קורצברג ורותם נוימן וסרמן מפרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי). 

יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה להארכת התנאים המגבילים של וסרמן ואפרת עד תום ההליכים - איסור כניסה לבניין הסתדרות המורים בתל-אביב ואיסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה. 

יפה בן-דוד, יו"רית אמי, הסיעה הגדולה בהסתדרות המורים, שלחה הבוקר לוסרמן מכתב בדרישה להתפטרותו המיידית מתפקידו עקב הגשת כתב האישום. לדברי בן-דוד, "לא ייתכן כי אתה, כמנהיגו של ציבור המורים, המנחילים ערך חשוב זה לדורות הבאים, תדבק בכס היו"ר, תוך שאתה מתעלם מהנזק האדיר הנגרם להסתדרות המורים עקב השיתוק שנפל עליו בגין השעייתך ובנסיבות הגשת כתב האישום. אנו קוראים לך להתפטר לאלתר - שאם לא כן, לא תותיר בידנו כל ברירה אלא לפעול להדחתך, מהלך שמן הסתם יגרום לך השפלה נוספת". 

צרו איתנו קשר *5988