פתאל קיבלה הלוואה של 60 מיליון אירו; תפרע הלוואה קיימת

פתאל אירופה דיווחה היום כי קיבלה הלוואה בנקאית חדשה לעשר שנים בהיקף של 60 מיליון אירו ■ המימון מחדש יביא לתוספת של כ-1.5 מיליון אירו ברווח השנתי, ולגידול בתזרים השנתי של כ-3 מיליון אירו

דוד פתאל / צילום: אלון רון
דוד פתאל / צילום: אלון רון

חברת פתאל אירופה, המחזיקה בתי מלון ברחבי היבשת, ממחזרת הלוואה בנקאית שנועדה למימון הבעלות על מלון לאונרדו רויאל מיוניק, הממוקם בעיר מינכן שבגרמניה. היום ׁ(א') דיווחה פתאל אירופה, כי קיבלה הלוואה בנקאית חדשה לעשר שנים בהיקף של 60 מיליון אירו, שתישא ריבית שנתית של 1.85%. ההלוואה החדשה תאפשר לחברה לפרוע הלוואה קיימת על המלון, שיתרתה הנוכחית מסתכמת ב-57.5 מיליון אירו.

ההלוואה החדשה גם כוללת פירעון של 3% בלבד מהקרן מדי שנה (מחולק ל-0.75% מדי רבעון), בעוד שיתרת הקרן תיפרע רק בתום חיי ההלוואה. לטובת הבנק המממן יועמדו ביטחונות בדמות שעבוד ראשון על הנכס ועל דמי השכירות המתקבלים ממנו. נוסף על כך, התחייבה פתאל אירופה כי יחס החוב לשווי הנכס (LTV) לא יעלה על 68%.

פתאל אירופה שילמה עד כה ריבית שנתית של 4.26% על ההלוואה הקיימת, שמועד פירעונה הסופי המקורי עמד על אפריל 2019. הבנק שהעניק את ההלוואה הקיימת גם יזכה לעמלת פירעון מוקדם של כ-2 מיליון אירו, שתשולם אף היא מתוך תמורת ההלוואה החדשה.

לדברי פתאל אירופה, המימון מחדש יביא לתוספת של כ-1.5 מיליון אירו ברווח השנתי שלה, בשל הקיטון המהותי בשיעור הריבית השנתית על ההלוואה) וכן לגידול בתזרים השנתי של כ-3 מיליון אירו (הן בשל הקיטון המהותי בשיעור הריבית והן בשל הקיטון המהותי בתשלומי הקרן הרבעוניים). עם הפירעון המלא של ההלוואה הקיימת, תפקע ערבות פיננסית בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בסכום שנתנה מלונות פתאל (החברה האם של פתאל אירופה) ובעל השליטה בה, דוד פתאל.

לפתאל אירופה אג"ח שנסחרות בבורסה (סדרה א') בהיקף של 375 מיליון שקל ע"נ, שהונפקו לראשונה למשקיעים בבורסה מוקדם יותר השנה. החברה עוסקת באחזקה והשכרה של בתי מלון, בשעה שאת ניהול מרבית המלונות מבצעות חברות אחרת בשליטת דוד פתאל.

נכון לסוף נובמבר, החזיקה פתאל אירופה ב-20 מלונות בגרמניה, ארבעה מלונות בספרד, מלון בשוויץ, מלון בסקוטלנד ומלון באיטליה, וכן בקרקעות בגרמניה ובאמסטרדם שעליהן ייבנו מלונות. 23 מלונות מושכרים לחברות שבשליטת פתאל, שני מלונות מושכרים לצדדים שלישיים ואילו השניים הנותרים מנוהלים בידי החברה עצמה.

את תשעת החודשים הראשונים של 2016 סיימה פתאל אירופה עם הכנסות של כ-19 מיליון אירו מדמי שכירות, המשקפות גידול של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-18 מיליון אירו, והושפע לטובה גם מעלייה של 8 מיליון אירו בשווי הנדל"ן שבבעלותה החברה.

במהלך התקופה ייצרה פתאל אירופה תזרים מזומנים חיובי בהיקף של 17 מיליון אירו מפעילות שוטפת, בשעה שתזרים המזומנים לפעילות השקעה היה שלילי, בהיקף של 27 מיליון אירו. לחברה הון עצמי של 185 מיליון אירו נכון לסוף ספטמבר, המהווה כ-36% מסך המאזן וכן חוב פיננסי נטו של 204 מיליון אירו.

החוב למחזיקי האג"ח בישראל מסתכם כיום בכ-94 מיליון אירו (כ-380 מיליון שקל). האג"ח, בעלות מח"מ של 4.2 שנים, נסחרו היום בתשואה שנתית לפדיון של 3.1%.

אגח פתאל מאז ההנפקה
 אגח פתאל מאז ההנפקה

צרו איתנו קשר *5988