ישיבה בבאר-יעקב תקבל 5 מיליון שקל השבחה ששילמה

הוועדה המקומית טענה כי עסקת המכר בינה לבין היזם אינה זכאית לפטור, משום שהרווחים לא ישמשו את הישיבה למטרות ציבוריות ■ ועדת הערר קבעה כי הישיבה לא תגרע מהעסקה בסך 20 מיליון שקל את היטל השבחה

מיסוי מקרקעין / צילום: איל יצהר
מיסוי מקרקעין / צילום: איל יצהר

לא כולם משלמים היטל השבחה: ועדת הערר המחוזית הורתה לרשות המקומית באר-יעקב להשיב 5 מיליון שקל שגבתה כהיטל השבחה לאגודת ישיבת השרון וזאת מכיוון שהכסף ינותב למטרות ציבוריות.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מצפה אפק הוציאה לאגודת ישיבת השרון דרישה לתשלום היטל השבחה על עסקת קרקע שנערכה בבאר-יעקב עם חברת פרשקובסקי, שעמדה על סכום של כ-20 מיליון שקל, כאשר ההיטל שדרשה הוועדה המקומית הוא בסכום של כ-5 מיליון שקל.

היטל השבחה הוא מס המשולם לרשות המקומית בגובה מחצית גובה ההשבחה בקרקע בגין תוכניות חדשות החלות עליה.

חוק התכנון והבנייה מעניק פטור מחובת תשלום היטל השבחה כאשר מדובר בהשבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, וזאת כאשר אין עיסוקו של המוסד לשם קבלת רווחים והתמורה בעדם משמשים לאותם המטרות.

אגודת ישיבת השרון פנתה לוועדת הערר, באמצעות עו"ד יפעת בן אריה ממשרד צבי שוב המתמחה בנדל"ן ותכנון ובנייה, וטענה כי היא עומדת בכל התנאים שנקבעו בחוק לפטור של מוסד ציבורי, לצורך כך צרפה האגודה מסמכים התומכים בטענותיה לרבות אישור רואה חשבון על ניהול פעולות האגודה וכן תצהירים וכו' שיש בהם להעיד על עמידה בתנאי הפטור.

מנגד, הוועדה המקומית טענה כי האגודה אינה זכאית לקבל הפטור מאחר ולא הוכיחה כי עיסוקה אינו לשם קבלת רווחים ולא הוכח כי התמורה תשרת את מטרותיה. והסיבה הנוספת היא שהמקרקעין עצמם אינם משמשים או מיועדים לשמש למטרות האגודה וכי בכל מקרה הועדה זקוקה להיטל לצורך פיתוח תשתיות וכו'.

בסופו של עניין קבעה יו"ר ועדת הערר, עו"ד רונית אלפר,כי על מנת לקבל את הפטור יש לעמוד בתנאי החוק וכי ישיבת השרון הצליחה להוכיח כי התמורה בעד מכירת הקרקע תשמש אותה למטרותיה הציבוריות המנויות בסעיף החוק. "הצורך של רשויות מקומיות לכספי היטל השבחה אינו יכול למנוע מתן פטור לעמותות ציבוריות", נקבע בהחלטה.

כמו כן, ועדת הערר ציינה כי פסקי הדין עליהם התבססה הוועדה כי הממכר עצמו צריך לשמש לטובת האגודה, הינם פסקי דין שנתנו טרם תיקון 53 לחוק, הדן במקרים בהם ינתן פטור מהיטל השבחה, וכי כיום קיימת אופציה חליפית לפיה די בכך שיוכח כי התמורה בעד הממכר משרתת את מטרות האגודה.

צרו איתנו קשר *5988