מסוף השנה: גופים פיננסיים יעבירו מידע על תושבים זרים

זמן קצר לאחר שהחלו בהעברת כל המידע הפיננסי על ישראלים בעלי גרין קארד או זיקה פיננסית לארה"ב, יידרשו המוסדות הפיננסיים בישראל להעביר מידע על חשבונותיהם של כל התושבים הזרים בארץ

משה אשר / צילום : אוריה תדמור
משה אשר / צילום : אוריה תדמור

הארגון לשיתוף-פעולה כלכלי, ה-OECD, פיתח תקן אחיד שמטרתו לקבוע כללים לזיהויתושבי חוץ שהם בעלי חשבונות במוסדות פיננסיים בישראל, לשם העברת המידע על חשבונות אלה למדינות תושבותם, וזאת על-מנת להגביר את יכולות אכיפת המס.

על-פי תקן זה, שמכונה ה-CRS, המוסדות הפיננסיים בישראל יידרשו לאסוף מידע לגבי חשבונות של תושבי חוץ המוחזקים אצלם, כדי להעבירו על בסיס שנתי לרשות המסים בישראל. רשות המסים תעביר את המידע למדינות התושבות של בעלי החשבון, ותקבל מאותן מדינות פרטים לגבי חשבונות של תושבי ישראל המוחזקים בתחומן.

מדינת ישראל התחייבה להחליף מידע, החל מספטמבר 2018, עם מדינות זרות שאיתן יהיה לה הסכם בתוקף. המידע שיועבר יתייחס לשנים 2017 ואילך ויכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי תושבי חוץ או בידי ישויות משפטיות מסוימות שיש בהן לתושבי חוץ החזקה מהותית. על המידע לכלול את פרטי בעלי החשבונות, היתרות בחשבון והכנסות פיננסיות שהתקבלו באותו חשבון. 

המוסדות הפיננסיים שיידרשו להעביר מידע לרשות המסים כוללים את הגופים העוסקים בקבלת פיקדונות, ניהול, השקעה, מסחר והחזקה של נכסים פיננסיים עבור אחרים (כגון בנקים, חברות ביטוח, קרנות השקעה ועוד).

בימים אלה מגבש מינהל הכנסות המדינה שבמשרד האוצר נוסח סופי של תקנות, לצורך העברתן בקרוב לאישור ועדת הכספים של הכנסת, שמכוחן ניתן יהיה ליישם את הוראות ה-CRS בישראל. יישום תקנות אלה ידרוש מהמוסדות הפיננסיים היערכות מורכבת, אשר דומה במהותה להערכות שנדרשה ליישום הסכם FATCA שנחתם בין ממשלת ישראל וארה"ב.

לדברי הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, יואל נווה, "ביצענו בשנים האחרונות שורה של צעדים ליצירת התשתית החוקית הנדרשת לשם חילופי מידע אוטומטיים עם מדינות אחרות. צעדים אלה כללו את ההסדרה בחקיקה של הסמכות לחתום על הסכמים בינלאומיים לחילופי מידע לצורכי מס, הקניית הסמכות להורות לגופים הפיננסיים לאסוף ולהעביר מידע לרשות המסים, הצטרפות לאמנה המולטילטרלית לסיוע מינהלי הדדי בענייני מס, חתימה על הסכם FATCA עם ארה"ב ויישומו על-פי דין וחתימה על הסכם מולטילטרלי להחלת ה-CRS.

"עם כניסתן הצפויה לתוקף של התקנות ליישום תקן ה-CRS תושלם תשתית החקיקה הנדרשת. מהלכים אלה צפויים להגביר בצורה משמעותית את יכולת אכיפת המס על תושבי ישראל המחזיקים את נכסיהם הפיננסיים מעבר לים".

נזכיר כי בספטמבר האחרון נכנסה לתוקפה ההוראה המחייבת את הגופים הפיננסיים להעביר לרשות המסים בישראל את כל המידע הפיננסי על ישראלים בעלי גרין קארד ו/או זיקה פיננסית לארה"ב וכן אזרחי ארה"ב בעלי חשבונות בנק בארץ. בשלב הבא, רשות המסים תעביר את המידע ל-IRS (רשות המסים האמריקאית), זאת במסגרת יישום הסכם הFATCA.

כניסתה לתוקף של ההוראה ניתנה בהמשך להחלטת בג"ץ, לפיה נדחו העתירות נגד הסכם ה-FATCA ונגד העברת המידע לארה"ב. ההסכם, שנחתם לפני כשנתיים בין ממשלות ישראל לארה"ב ואושר בראשית החודש בחקיקה, מחייב את הבנקים והגופים הפיננסיים האחרים בכל המדינות החתומות עליו, בהן ישראל, להעביר לרשויות המס של ארה"ב, ה-IRS המפורסם, מידע על חשבונות, נכסים פיננסיים והכנסות של אזרחי ארה"ב באותן מדינות.

המידע יועבר ל-IRS באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (יישום הסכם ה-FATCA), חויבו המוסדות הפיננסיים להעביר את המידע הנדרש באמצעות מערכת ממוחשבת שמצויה באתר רשות המסים. המידע אמור לכלול נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי ו/או אזרחי ארה"ב, כפי שזוהו על-ידי המוסדות הפיננסיים לשנים 2014 ו-2015, וכן מידע לגבי חשבונות של ישראלים שיש בהם אינדיקציות מסוימות המורות על כך שייתכן כי מדובר בחשבון אמריקאי, כגון כתובת למשלוח דואר בארה"ב, מספר טלפון בארה"ב ועוד.

צרו איתנו קשר *5988