ועדת הכספים תדון באישור מענקים והטבות למוכרי דירה שלישית

על השולחן: מענק כספי בגובה מס השבח שהמוכר יחויב בו והפקדת התמורה הכספית מהמכירה בקופת גמל ייעודית ■ ההטבות יהיו תקפות לזמן מוגבל

מס דירה שלישית / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מס דירה שלישית / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אחרי אישור חוק מיסוי דירה שלישית בכנסת ועל רקע שלוש עתירות שהוגשו לבג"צ בנושא זה, עתידה ועדת הכספים של הכנסת לדון במענקים וההטבות למי שמחזיק בדירה שלישית ומעלה - וימכור אותה בעקבות החוק החדש.

נזכיר כי מדובר במענק כספי למוכרים של דירה שלישית ומעלה החייבים במס שבח, ובהטבה במסגרתה יוכל המוכר להפקיד את התמורה הכספית מהמכירה בקופת גמל ייעודית. נזכיר כי מס דירה שלישית אושר ונכנס לתוקף בימים האחרונים כאשר כל מי שמחזיק בבעלות על 2.5 דירות ומעלה יהיה חייב בתשלום אחוז מסוים משווי הדירות הנוספות שבבעלותו.

המס, שתקרתו נקבעה ל-18 אלף שקל בשנה, מחושב על פי נוסחה שגובשה במשרד האוצר כאשר רשות המיסים אמורה לפרסם מחשבון ייעודי בו יוכלו המשקיעים לבדוק מה חבות המס לכל אחת מהדירות המוחזקות בידו. נזכיר עוד כי בידי בעלי הדירות לבחור איזו דירה תהיה חייבת במס.

על פי התקנות, מי שימכור דירה שלישית ומעלה בין ה-1 לינואר 2017 ועד ה-1 לאוקטובר 2017 יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף שקל. המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור ובכך שלא יקנה דירה נוספת במהלך חמש השנים שלאחר המכירה. עוד נציין כי המענק יינתן בעבור כל דירה שתימכר, אך לא על יותר משלוש דירות שיימכרו בתקופה זו על ידי בעלים אחד.

 

כאמור, מלבד המענק האמור, התקנות כוללות גם הטבה נוספת למוכרי הדירות שיוכלו להפקיד את הכסף שהתקבל מהמכירה בקופת גמל להשקעה. ממשרד האוצר נמסר היום כי אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, למהלך ניתן בעקבות אישורה של הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (חוק ההסדרים).

על פי הטבה זו, מוכר דירה שלישית ומעלה יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה בסכום הנמוך מבין שתי אפשרויות: סכום של עד 2.5 מיליון שקל או סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות הדירות. נדגיש כי מתן ההיתר להפקדה לקופת הגמל יהיה כפוף להצגת אישור מנהל רשות המיסים - ויתאפשר רק עד ליום האחרון של שנת 2017. כספים שיופקדו בקופה יהיו פטורים ממס רווח הון ובלבד שמוכר הדירה שהפקיד אותם ימשוך אותם בחלוף 5 שנים או במועד הגיעו לגיל 60, המאוחר מבניהם.

במשרד האוצר בחרו גם לתת דוגמא לתשואה האפשרית למשקיע בעקבות הפקדה של מיליון שקל לקופת הגמל האמורה: "חוסך שיפקיד מיליון שקל בקופת גמל להשקעה, צפוי לקבל בחלוף חמש שנים, סך של 1.28 מיליון שקל. הדוגמה מתבססת על תשואה בשיעור של 4%, מדד בשיעור של 1%, ודמי ניהול בגובה 0.7% על הצבירה (ממוצע דמי הניהול כיום). הטבת המס שתוענק לחוסך במקרה זה, בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, תעמוד על כ-30 אלף שקל".

צרו איתנו קשר *5988