רשות המסים: בודקים 35 אלף ישראלים עם חשבונות בארה"ב

בתמורה העבירה רשות המסים למקבילתה האמריקאית נתונים על חשבונות בבעלות תושבים או אזרחים אמריקאים, כפי שזוהו ודווחו ע"י המוסדות הפיננסיים בישראל ■ מדריך גילוי מרצון

משה אשר / צלם: אוריה תדמור
משה אשר / צלם: אוריה תדמור

האם 35 אלף ישראלים צריכים להתחיל לחשוש מדפיקה של רשות המסים על דלתם בתקופה הקרובה? רשות המסים החלה לקבל מידע מארצות-הברית על ישראלים המנהלים חשבונות בארצות-הברית ומתחילה לבחון האם כולם דיווחו לה כנדרש על הכנסותיהם וכספם.

מדובר בהמשך המהלכים ליצירת שקיפות בינלאומית פיננסית בין המדינות, במטרה לצמצם את ההון השחור והעלמות המס.

לאחר שכחלק מיישום הסכם ה-FATCA הועברו לרשויות המס בארה"ב, בחודשים נובמבר ודצמבר 2016, נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב, כפי שזוהו ודווחו על-ידי המוסדות הפיננסיים בישראל לשנים 2014 ו-2015, קיבלה רשות המסים לידיה בימים האחרונים מידע על הנוגע למעלה מ-35 אלף חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסים בארה"ב.

הרשומות שהתקבלו מהאמריקאים כוללות מגוון פרטים הנוגעים לאותם בעלי חשבון תושבי ישראל וכן פרטים הנוגעים לחשבונות. רשות המסים תבחן ותמיין את המידע ותשווה לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס. בתהליך מיון המידע יזוהו אלה מבין הלקוחות שבהתנהלותם השוטפת מול הרשות כללו דווח על החשבונות וכן אלה שדווחו על קיום החשבון במסגרת הליך הגילוי מרצון.

העברת המידע נעשית בהמשך לחתימה על הסכם ה-FATCA. ההסכם, שנחתם לפני כשנתיים בין ממשלות ישראל לארה"ב, ואושר בחקיקה אשתקד, מחייב את הבנקים והגופים הפיננסיים בכל המדינות החתומות עליו, בהן ישראל, להעביר לרשויות המס של ארה"ב, ה-IRS המפורסם, מידע על חשבונות, נכסים פיננסיים והכנסות של אזרחי ארה"ב באותן מדינות.

המידע הועבר ל-IRS באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. בהמשך לחתימה הושגו הסכמות גם על העברת גומלין של מידע פיננסי מרשות המס האמריקאית לישראלית ביחס לחשבונות בנק של ישראלים בארה"ב.

יצוין כי עצם ניהול חשבונות במדינות זרות אינו עבירה. בהתאם לחוק, תושב ישראל רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח לרשות המסים על ההכנסות שהופקו בו (ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכו'). אותם ישראלים שלא דיווחו כנדרש, צפויים לביקור מרשות המסים.

בהמשך לקבלת המידע הנוכחי ובהתאם להסכם, צפויה רשות המסים לקבל מידע אוטומטי מרשות המס האמריקאית, מידי שנה, כחלק מהמהלך העולמי להרחבת השקיפות וחילופי המידע בין רשויות מס.

הליך זה של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל הפועלים מחוץ לישראל במסגרת ה-FATCA, הוא חלק ממהלך רחב יותר של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל, הכולל קבלת מידע ממדינות רבות במסגרת הסכם ה-Common Reporting Standard (בראשי תיבות: CRSׂ), שקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים. הסכם זה הוא יוזמה של ארגון ה-OECD.

במאי האחרון חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, על הסכם רשויות מוסמכות ליישום הסכם ה-CRS לצורך חילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי. על-פי הסכם זה, צפויה ישראל להחליף מידע עם מדינות שונות בנוגע לשנת 2017 ועד ספטמבר 2018. 

קבלת המידע מארצות-הברית נעשית גם על רקע סיומו של נוהל גילוי מרצון, במסגרתו ניתן היה לחשוף בפני רשות המסים הון שחור ונכסים עליהם לא דווח בעבר, מבלי להסתכן בהליך פלילי. החל מ-1 בינואר לא ניתן עוד להגיש בקשות לגילוי מרצון אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר (למעט היהלומנים אשר הגיעו להסדר מיוחד בנוגע למועד הגשת הבקשות שלהם).

במסגרת הנוהל, שנכנס לתוקפו במקור ב-2014 וזכה להיענות גבוהה, הוגשו כ-6,000 בקשות גילוי מרצון, רובן במסלול האנונימי (3,471 הוגשו במסלול האנונימי, 1,172 במסלול המקוצר ו-1,294 במסלול הרגיל), ונחשף הון לא מדווח בהיקף מוערך העולה על 20 מיליארד שקל.

במסגרת הבקשות שהטיפול בהן הסתיים, שולם עד כה מס בהיקף של כ-840 מיליון שקל, כאשר הצפי לגביית מסים הכוללת עם סיום הטיפול בכל הבקשות הינו למעלה מ-2 מיליארד שקל.

כעת, כאמור, נסגרה הדלת לדיווח על ההון השחור במסגרת המסלולים המיוחדים של הגילוי מרצון האנונימי והמקוצר, ונותר רק מסלול של גילוי מרצון רגיל, תוך חשיפת זהות המדווח והונו הסמוי בפני רשות המסים.

 

צרו איתנו קשר *5988