הטיפ היומי: חברת ניכיון צ'קים ישראלית שעשויה לזנק 16%

באפסילון ממליצים על חשיפה למניית אופל בלאנס לפי מחיר יעד של כ-305 שקל

אופל בלאנס
אופל בלאנס

אופל בלאנס  היא חברה ציבורית הפועלת בענף ניכיון המחאות דחויות. נוסף על כך לחברה מספר שירותים בנקאיים נלווים זניחים יחסית. עיקר פעילות החברה מתמקדת בעסקים קטנים ובינוניים, אך ניתן למצוא גם שכירים שמשתמשים בשירותי החברה.

נכון למועד פרסום הדוחות האחרונים של החברה, עמדה יתרת תיק האשראי שהעניקה החברה ללקוחותיה על סך של כ-158 מיליון שקל, צמיחה של כ-66% מסוף שנת 2014. בסוף ינואר האחרון השיקה החברה סניף רביעי במספר בבאר שבע. סניף זה צפוי לתמוך בהמשך צמיחת החברה, ולחשוף אותה בפני נתח שוק נוסף.

המרווח הפיננסי הממוצע של החברה (למעשה הרווח הגולמי בחברות אשראי), עומד בשנים האחרונות על ממוצע של כ-20%-25% מגודל תיק האשראי הממוצע באותה תקופה לשנה מתוך תיק האשראי הממוצע ללקוחות. שיעור הוצאות החובות המסופקים שעליהן דיווחה החברה בשנת 2016 עמד על כ-0.3% בלבד מסך עסקאות הניכיון שבוצעו.

גם הסביבה הרגולטורית תומכת ומלטפת כיום את ענף האשראי החוץ-בנקאי כחלק ממדיניות של הממשלה ומשרד האוצר, שמטרתה בסופו של יום להביא תחרות אל מול הבנקים המנומנמים. נזכיר שכיום ישנם מספר חוקים שכבר עברו, או שהם בתהליכי חקיקה, ועם כניסתם לתוקף הם צפויים להיטיב עם אופל בלאנס ועם הענף כולו.

בין היתר אזכיר חוק שכבר עבר ואפשר לגופים שאינם בנקאיים לגייס אג"ח ציבוריות ולהשתמש בהן למתן אשראי, דבר שהיה בלתי אפשרי עד לאחרונה. מובן שחוק שכזה היטיב עם חברות האשראי החוץ-בנקאי גם אם הן טרם ניצלו בפועל את האפשרות לגייס אג"ח, מכיוון שעצם העובדה שבאפשרותן לעשות זאת משפרת את מעמדן בבואן לבוא ולהתמקח מול הבנקים על תנאי האשראי שמאפשרים את פעילות החברה ביחד עם ההון העצמי שלה.

לאור כל האמור לעיל, אנו ממליצים על חשיפה למניית אופל בלאנס לפי מחיר יעד של כ-305 שקל - פרמיה של 16% למחיר המניה היום בבורסה.

אלעד כהן, מנהל מחלקת מחקר אפסילון

צרו איתנו קשר *5988