פריחה אפורה

עסקי האשראי החוץ-בנקאי מתפתחים וצומחים, כפי שמדגימה חברת אופל בלאנס

אופל בלאנס
אופל בלאנס

חברת אופל בלאנס עוסקת במתן שירותים פיננסיים לעסקים באמצעות 4 סניפים - באשדוד, ראשון-לציון, חולון ובאר-שבע. ההתמחות של החברה היא בתחום ניכיון ממסרים דחויים לתאגידים ולעוסקים קטנים ובינוניים. העתיד של פעילות תיווך שכזו מצוי ככל הנראה בפלטפורמות הלוואות מעל גבי רשת האינטרנט, ואולם עד שהעתיד הטכנולוגי יבשיל, ההווה של רבים מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל כרוך בעבותות ביכולתו לנכות צ'קים על-מנת לשרוד פערים תזרימיים.

אופל נרשמה למסחר בבורסה בדלת האחורית, באמצעות מיזוג לשלד בורסאי, והעניין של המשקיעים בה נוצר בעיקר הודות להצלחה החריגה שרשמו המשקיעים בחברת המימון החוץ-בנקאי אחים נאוי, ולשיפור המרשים בביצועיה של אופל בלאנס עצמה. מניית החברה המריאה במהלך 12 החודשים האחרונים ב-95%, וכתוצאה מכך שווי השוק הנוכחי שלה עומד כיום על 210 מיליון שקל.

הביצועים יוצאי הדופן של נאוי אמנם סללו את הדרך הבורסאית עבור אופל והגבירו את הלגיטימיות שבהשקעה בחברות מסוגה, שעד לא מזמן תויגו כפרסונה-נון-גראטה בבורסה. מנגד, טראומת משקיעי חברת אס.אר אקורד, שהייתה מעורבת על-פי החשדות בפרשת הלבנת הון, היא חלום הבלהות של המשקיעים בתחום החוששים בדיוק מהתממשות סיכונים מעין אלה.

אשראי ממשקיעים שאינם בעלי שליטה

אופל בלאנס היא חברת כבת 10 שנים, ואולם במתכונתה הנוכחית היא תינוק בן פחות משנה, שנולד כפועל יוצא ממיזוג פעילויות פרטיות ותיקות של בעלי השליטה, לפיכך קשה ללמוד על ההיסטוריה העסקית היותר רחוקה שלה מדוחותיה הכספיים כחברה ציבורית. המודל העסקי של אופל מושתת על פיזור גדול של מושכים ולקוחות, לצד משך חיים ממוצע קצר של עסקת ניכיון, העומד על כחודשיים וחצי בממוצע. לחברה כ-13 אלף המחאות בכל זמן נתון, וגודל המחאה ממוצע הוא 12 אלף שקל בלבד. מכניזם זה מקטין את סיכון תיק האשראי ומייצר שולי רווח גבוהים.

נציין כי החברה אינה עוסקת במתן הלוואות וכן לא פועלת למול נותני שירותי מטבע אחרים, ומתמקדת במתן שירות ניכיון צ'קים ללקוחות הקצה. לכאורה מדובר במתכון מנצח. ואולם, ניהול פעילות עתירת לווים היא משימה למקצוענים בלבד, החשופה לסיכונים עסקיים, לסיכוני מוניטין ולסיכונים רגולטוריים.

החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי של 48 מיליון שקל, אשראי בנקאי בהיקף של 63 מיליון שקל העומד לתקופה של עד שנה ובאמצעות אשראי מאחרים בהיקף 61 מיליון שקל. נציין כי בניגוד לחברות בורסאיות אחרות הפועלות בתחום, אצלן מקורות המימון הלא בנקאיים הם הלוואות בעלים, הרי שבמקרה של אופל מקורו של עיקר האשראי החוץ-בנקאי הוא בקבוצת משקיעים פלונית שאינה נמנית עם בעלי השליטה בחברה, ולכך יש משמעות בניתוח החוסן הפיננסי שלה.

סך עסקאות ניכיון הצ'קים שביצעה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 עמד על 745 מיליון שקל. שיעור ההפרשה לחובות מסופקיםאבודים מסך עסקאות הניכיון עמד בתקופה זו על 0.42%. החברה הציגה רווח נקי של 10.8 מיליון שקל, כאשר הגידול ברווח לעומת השנה הקודמת נובע מגידול בתיק הלקוחות ומקיטון בתשלום דמי הניהול, עקב רכישת החברות הפרטיות מירסאני ואינווסטנט מידי בעלי השליטה.

שינוי חקיקה עשויים לסייע לאופל בלאנס

תחום האשראי החוץ-בנקאי צומח ומתפתח בקצב מהיר בשנים האחרונות, וזוכה להכרה וחשיבות מצד הרגולטורים ומשרדי הממשלה. הרגולטורים אשר עד לא מזמן עיקמו את אפם בכל פעם שנעשה ניסיון להסדיר את פעילות ניכיון הצ'קים, מחשש לתמוך בגורמים לא סימפטיים, מגלים לאחרונה פתיחות גדולה יותר לערכים המוספים של התחום ופועלים לקידום רגולציה משופרת, הכוללת בין השאר כוונה למנות מפקח ייעודי והידוק החקיקה הרלוונטית.

שינוי חקיקה וצווים מכוח חקיקה קיימת עשויים להגביל את פעילותה של אופל בלאנס, אך הם גם עשויים לסייע לה, לאור העובדה שנותני שירותי מטבע צפויים להיפלט מן הענף עקב אי עמידה בדרישות רגולציה קפדניות. עיגון בחוק של המלצות הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, עשוי אף הוא להשפיע לרעה על פעילות החברה, ואולם לפי שעה מדובר באיום על הנייר.

בסיטואציה הקיימת בשוק ההון הישראלי, בה חברות יתר צומחות ורווחיות הפכו למצרך מבוקש, ובמקביל שוק האג"ח הקונצרני רותח, חברה דוגמת אופל בלאנס תוכל ככל הנראה לגייס חוב במרווחי סיכון אטרקטיביים ו/או לגייס הון באמצעות הנפקת מניות המנצלת את העלייה החדה במחיר המניה. כך היא תוכל להקטין את יתרת ההלוואות החוץ-בנקאיות, ובצורה זו להפחית את עלויות המימון ו/או להגדיל את תיק האשראי ולתמוך בגידול הפעילות.

במציאות שכזו, מבחנה הגדול של החברה יהיה לנהל את צמיחת תיק האשראי שלה בהצלחה, אך לא פחות מכך גם ביכולתה לשמר מוניטין חיובי ולא להסתבך בפרשיות שליליות, אשר יצדיקו את המוניטין המפוקפק שיוחס לתחום באופן היסטורי ויגרמו עוגמת נפש קשה למשקיעים.

הדילמה של משקיעים בחברה מסוג זה היא לא בהבנת העסק הנראה לנו אטרקטיבי במציאות העסקית הישראלית העכשווית, אלא ביכולת להכריע האם מדובר באנשי עסקים אשר ראוי להפקיד בידיהם כספים. לדילמה זו אין לנו תשובה.

בנסיבות אלה הגברת הפיקוח על הענף מצד כל הגורמים הרלוונטיים ותיאום משופר בין גורמי הפיקוח, הם הכרחיים. הגברת הפיקוח תתרום לניכוש עשבים שוטים בתחום ותגדיל את הלגיטימיות של אלה שפעילותם נסרקה במסרקות ברזל, שכן אין חולק על נחיצות האשראי החוץ-בנקאי.

■ הכותב הוא האסטרטג הראשי של קבוצת איילון. 

מניית אופל בלאנס רשמה קפיצה של 95% בשנה האחרונה
 מניית אופל בלאנס רשמה קפיצה של 95% בשנה האחרונה

צרו איתנו קשר *5988