הפסדי עתק של 289 מיליון שקל לאפריקה תעשיות ב-2016

עיקר ההפסד: בגין החברה הבת נגב קרמיקה אפריקה תעשיות עברה להון עצמי שלילי של 127 מיליון שקל, ולדוחותיה הוצמדה הערת "עסק חי" בשל חשש שלא תוכל לפרוע חובות

נגב קרמיקה / צילום:איל יצהר
נגב קרמיקה / צילום:איל יצהר

לאחר אזהרת רווח חריפה שפרסמה חברת אפריקה תעשיות  בשבוע שעבר, פרסמה החברה בסוף השבוע דוחות כספיים, שמהם עולה כי את שנת 2016 סיימה במגה-הפסד של 289 מיליון שקל (לעומת הפסד של 159 מיליון שקל ב-2015), אשר העביר אותה להון עצמי שלילי של 127 מיליון שקל.

אפריקה תעשיות, שלדוחותיה מוצמדת הערת "עסק חי", דיווחה כי 134 מיליון שקל מתוך ההפסד השנתי נרשמו עקב מחיקה חד-פעמית בשוויו של מפעל ייצור אריחי הפורצלן שהקימה נגב קרמיקה בעיר ירוחם, ומירידה בערכן של חלק מחנויות החברה. בסך הכל הסתכם אשתקד ההפסד מפעילות נגב קרמיקה (תחום "עיצוב הבית" של אפריקה תעשיות) בכ-268 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-130 מיליון שקל בתחום זה ב-2015.

בחברה מסבירים כי "הגידול בהפסד נובע כתוצאה מקיטון במחזור המכירות, בשל סגירת מספר חנויות וצמצום פעילויות, תוך כוונת החברה להתמקד בפעילויות הליבה, וכן משחיקת הרווח הגולמי, בין השאר עקב מכירת היקפים גבוהים של מלאי איטי במחירים נמוכים ב-2016, וכן מעלייה בעלויות הייצור למ"ר לאור ירידה מכוונת בכמות הייצור במפעל נגב".

זאת ועוד, "הגידול בהפסד נבע מגידול בסעיפי ההוצאות השונים, עקב רישום הוצאות חריגות, לרבות ובין השאר, עקב הפסד הון מרכוש קבוע ששימש ברובו לפעילות מגזר עיצוב הבית בתחום השיש לאור שינוי מתכונת הפעילות בתחום, הוצאות בגין מכירה ומחיקה של מלאים איטיים, הפחתת רכוש קבוע... הוצאות בגין סגירת סניפים והפרשה לחובות מסופקים בגין לקוחות שנקלעו לקשיים".

בפעילות בתחום הפלדה (חברת פקר פלדה) רשמה אפריקה תעשיות מעבר לרווח של 3.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-14 מיליון שקל ב-2015.

ההפסדים הכבדים הביאו לצניחה של יותר מ-70% במניות אפריקה תעשיות בשנתיים וחצי האחרונות, ושוויה של החברה בבורסה התכווץ לכ-120 מיליון שקל. החברה הבת, נגב קרמיקה, שמייצרת אריחי פורצלן ומשווקת גם מבחר מוצרים לעיצוב הבית, ומעסיקה כ-800 עובדים, נקלעה בשנתיים האחרונות לקשיים כלכליים כבדים, כאמור בעיקר עקב הפסדי עתק שנוצרו לה מהקמתו של המפעל בירוחם לצד ירידה בביקושים למוצרי החברה על רקע התגברות התחרות.

חוב לבנקים בהיקף של 680 מיליון ש'

למעשה, נגב נמצאת כיום במצב שבו היא אינה יכולה לשרת בפועל את חובותיה למערכת הבנקאית, שמסתכמים לכדי 680 מיליון שקל, ולדוחותיה הוצמדה הערת "עסק חי". בבנקים מובילים בשבועות האחרונים מהלך להעברתה של נגב לידי משקיעים חדשים, באמצעות מכירת החוב תמורה סכום שישקף על פי ההערכות רק כ-40% ממנו ואף פחות מכך (כלומר, תספורת של לפחות 60% על החוב).

את הליך המכירה מובילה חברת גיזה, והוא אמור להסתיים בזמן הקרוב, כשהמשקיעים שהתעניינו ברכישת נגב קרמיקה יסיימו את בדיקת הנאותות, ויגישו את הצעותיהם הסופיות לרכישת החוב הבנקאי. הללו כוללים את הקרנות ויולה ואייפקס ואת חברת אבן קיסר.

הן נגב קרמיקה והן אפריקה תעשיות סוחבות על גבן הערת "עסק חי" מצד רואי החשבון. במקרה של אפריקה תעשיות, נובעת ההערה מחוסר יכולתה לעמוד בפירעון חוב של 52 מיליון שקל לגופים מוסדיים, מתוך הלוואה שהעניקו לחברה, שיתרתה עומדת על 152 מיליון שקל (ושכנגדה משועבדות מניות נגב קרמיקה).

נכון להיום, החברה מציינת בדוחות, אין ביכולתה לפרוע את התשלום הקרוב לגופים המוסדיים, בהיקף של 26 מיליון שקל, שהיה אמור להתבצע בסוף החודש.

זה כשנה אפריקה תעשיות אינה עומדת בהתניות הפיננסיות הקשורות להלוואה, וחשופה להעמדתה לפירעון מיידי. ואולם, החברה פעלה בשנה האחרונה ללא שינוי, בזכות כתב ויתור שקיבלה מהגופים המוסדיים בקשר עם עמידה בתנאי ההלוואה. החזרת ההלוואה אמורה להגיע ממכירת פעילויות במגזר הפלדה, אבל מהלך כזה עדיין לא יצא לפועל.

לגופים המוסדיים יש כאמור גם שעבוד על מניות נגב קרמיקה, אבל אלה אינן שוות דבר.

בינתיים, הם פנו לאפריקה תעשיות בדרישה כי ההליכים המתנהלים להעברת הבעלות על נגב קרמיקה ינוהלו בתיאום עמם ובאישורם.

אפריקה תעשיות תוצאות
 אפריקה תעשיות תוצאות

צרו איתנו קשר *5988