"תאגידים עירוניים בחסות הממשלה יוצרים סביבה לא תחרותית"

במסגרת עתירה מבקשים ארגוני בוני הארץ ואמון הציבור מבג"ץ לחייב את הממשלה להתקין תקנות שיחילו את חוק חובת מכרזים על התאגידים העירוניים בהתאם לתיקון 14 לחוק

ועידת  הנדל``ן - רוני בריק, נשיא התאחדות בוני הארץ / צילום: צילום מסך
ועידת הנדל``ן - רוני בריק, נשיא התאחדות בוני הארץ / צילום: צילום מסך

התאחדות בוני הארץ הצטרפה כמשיבה לעתירה לבג"ץ אשר הגיש ארגון "אמון הציבור" נגד שר הפנים, שר האוצר, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. במסגרת העתירה מבקשים שני הארגונים מבג"ץ לחייב את הממשלה להתקין תקנות שיחילו את חוק חובת מכרזים על התאגידים העירוניים בהתאם לתיקון 14 לחוק.

"אי תחולת חוק חובת המכרזים מובילה לכך שלמעשה, התאגידים המקומיים מסוגלים להדיר רגליהם של מציעים קטנים מבלי שתהא מניעה לכך. מזמיני מכרזים רואים עצמם רשאים לקבוע תנאי סף בלתי סבירים או מידתיים, שלא בהתאם להוראות החוק כפי שיפורט בהרחבה להלן", כך נכתב בתגובה שהועברה על ידי התאחדות בוני הארץ לבית המשפט על ידי עוה"ד איה רייך-מינא ויינון חימי ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות'.

עוד נכתב לבית המשפט כי: "מצב זה מנוגד לאינטרס הציבורי ומוביל במקרים רבים להיעדר תחרות אמיתית בשוק (ולמצער לצמצום התחרות) ולאי כדאיות כלכלית בהתקשרויות יזומות של תאגידים מקומיים, והכל תוך בזבוז של כספי ציבור, פגיעה בחופש העיסוק ובעיקרון השוויון וכן גרימת נזק לחברי ההתאחדות".

נציין כי תיקון מספר 14 פורסם כבר בנובמבר 2002, לאור הבנה כי מאות התאגידים העירוניים (כ-680) שפועלים בישראל מצויים בשליטת הרשויות המקומיות, בעלי זיקה מוסדית אליהן ומבצעים את התפקידים המוטלים עליהן ולכן אמורים לפעול בהתאם לחוק חובת המכרזים. כניסתו לתוקף של התיקון הותנתה בהתקנת תקנות על ידי שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בתוך 90 ימים ממועד פרסומו של התיקון לחוק, למרות שחלפו למעלה מ-14 שנים ממועד פרסומו של התיקון לחוק, שר הפנים טרם התקין את התקנות.

מהתגובה שנשלחה לבית המשפט עולה עוד, כי במהלך השנים התעלם שר הפנים ממספר דוחות של מבקר המדינה בנושא. כמו כן, ארגון "אמון הציבור" כבר הגיש עתירה בבג"ץ בנושא זה בשנת 2011 ובה התבקש בית המשפט, כמו בעתירה הנוכחית, לחייב את שר הפנים להתקין את התקנות. בשנת 2012 הגישו שרי הפנים והאוצר הודעה לבית המשפט שלפיה, הליכי התקנת התקנות בעיצומן ולכן בעצת בית המשפט משך הארגון את העתירה. מאז חלפו למעלה מארבעה שנים והתקנות טרם הותקנו.

"התאגידים העירוניים מפרסמים אלפי מכרזים בשנה לבניית מבני ציבור וחינוך, ביצוע תשתיות, הקמת מתקני טיהור ועוד", כך מסביר אשר גרין סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ויו"ר אגף בנייה חוזית, "כיום התאגידים העירוניים מתעלמים מחוק חובת המכרזים בחסות שרי הממשלה ויוצרים סביבה לא תחרותית ואת המחיר משלם הציבור והקבלנים הקטנים והבינוניים".

גרא קאושנסקי סמנכ"ל ומנהל אגף בניה חוזית ותשתיות בהתאחדות בוני הארץ מוסיף: "גם סעיף 3א לחוק חובת המכרזים שקובע הוראות בדבר מתן עדיפות לתוצרת הארץ בעת ההתקשרות במכרז, לא חל על תאגידים מקומיים. הוראות אלה נועדו לתמוך בעסקים המקומיים ולאפשר להם לשמור ולצבור חוסן כלכלי, כאשר אי תחולתן על תאגידים מקומיים פוגעת באופן ישיר גם בקבלנים מקומיים חברי ההתאחדות. התקנת התקנות צפויה לתקן את הכשלים הנזכרים לעיל ולעצור את הנזקים שנגרמים לחברי ההתאחדות מזה שנים ארוכות".

צרו איתנו קשר *5988