מוטי בן משה הגיש הצעת רכישה משופרת לאפריקה ישראל

הצעת בן משה מעניקה שווי של כ-2 מיליארד שקל לנכסי החברה, גוזרת תספורת של כ-30% על החוב הקיים ומשאירה את עיקר הסיכון אצל מחזיקי האג"ח, שמחפשים הצעה טובה יותר

מוטי בן משה  / צילום:תמר מצפי
מוטי בן משה / צילום:תמר מצפי

איש העסקים מוטי בן משה ממשיך לחזר אחר מחזיקי איגרות החוב של אפריקה ישראל , אולם לפי שעה הצעותיו לרכישת החברה אינן מקובלות עליהם. ביום חמישי האחרון הוזמנו חברי נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל למשרדיו של בן משה, ושם נמסרה להם הצעה מעודכנת לרכישת הבעלות בחברה על-ידיו.

עם זאת, בנציגות מאמינים כי הצעתו של בן משה נמוכה בכ-200 מיליון שקל משווי הנכסים שבבעלות אפריקה ישראל, ולכן הם אינם מתכוונים לקבלה. בימים הקרובים עשויים הצדדים להיפגש פעם נוספת, בניסיון לגשר על הפערים ביניהם.

ההצעה שהגיש בן משה מסתמנת כהצעה הממשית היחידה שנותרה על שולחנה של הנציגות למכירת אפריקה ישראל כמקשה אחת. כך, שללא שיפור מהותי בה, עשויה הנציגות להמליץ למחזיקים על הנעת מהלך אקטיבי להשתלטות על הנכסים, ולמכירתם באופן פרטני לכל המרבה במחיר. עם זאת, לשם כך תידרש הנציגות לגבש חזית אחת, ומובילי גישה זו בתוכה יידרשו לשכנע בכך גם את יתר החברים.

בן משה רכש אשתקד את חברת ההחזקות אלון רבוע כחול כחלק מהסדר חוב עם נושיה (בנקים ומחזיקי אג"ח), ובאמצעות עסקה זו השתלט על חברת הנדל"ן רבוע כחול נדל"ן, ועל רשת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות דור אלון. אלא שבן משה רחוק מלמצות את רעבונו לעסקים בישראל, וכעת הוא מעוניין להשתלט גם על עסקיה של קבוצת הנדל"ן והתשתיות אפריקה ישראל, שנמצאת בשנה האחרונה בהליך של הסדר חוב.

אפריקה ישראל חייבת למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח) כ-2.89 מיליארד שקל, בעוד ששווי נכסיה רחוק במאות מיליוני שקלים מסכום זה. בשלב המקדים להסדר החוב מכרה אפריקה ישראל לבעל השליטה הנוכחי בה, לב לבייב, את מניות השליטה (65%) בחברה הבת אפי פיתוח. אפי פיתוח היוותה את זרוע הפעילות של אפריקה ישראל ברוסיה, והתמורה שהתקבלה ממכירתה - בסך של כ-550 מיליון שקל - שימשה לפירעון חלק מהחוב למחזיקי האג"ח.

אלא שיתר עסקיה של אפריקה ישראל, שמרוכזים ברובם בישראל, מעניינים כיום פחות את לבייב. משום כך, הוא בחר בחודשים האחרונים להגיש למחזיקי האג"ח הצעות משותפות עם בן משה, ובמהלך הפגישה האחרונה התברר למחזיקים שהצעת השניים מעניקה לבן משה את השליטה באפריקה ישראל, בשעה שלבייב יהפוך לבעל מניות מיעוט.

כמו ההצעות האחרות שהוגשו למחזיקים, גם ההצעה של בן משה ולבייב מדברת על קבלת מלוא מניותיה של אפריקה ישראל לידיהם, תמורת הזרמת הון לחברה ומחיקת חלק מהחוב למחזיקים. לפי ההצעה המעודכנת, מדובר על שווי של כ-2 מיליארד שקל, המשקף למעשה תספורת של כ-30% על החוב הנוכחי ביום ההסדר.

אלא שמעבר לכך, מציע בן משה כי עיקר החוב שלא יימחק יומר לחוב חדש, מה שמשאיר את עיקר הסיכון אצל מחזיקי האג"ח. הוא עצמו הציע להזרים בשלב הראשון (כלומר במועד השלמת ההסדר) רק 300 מיליון שקל לאפריקה ישראל, שישמשו לפירעון כ-10% מהחוב.

לפי שעה, נראה כי נציגות מחזיקי האג"ח אינה נלהבת מהצעתו של בן משה, ומאמינה כי ניתן להישג תמורה גבוהה יותר למחזיקים ממכירה פרטנית של נכסי החברה. נכסים אלו כוללים בראש ובראשונה החזקה של 56% ממניות החברה הציבורית אפריקה נכסים, ששוויין הנוכחי בבורסה עומד על כ-1.17 מיליארד שקל.

כמו כן מחזיקה אפריקה ישראל בבעלות מלאה על דניה סיבוס, שמחזיקה בעצמה ב-74% ממניות החברה הציבורית אפריקה מגורים. ההחזקה באפריקה מגורים שווה בבורסה כ-730 מיליון שקל, אולם כנגדה קיים חוב של כ-350 מיליון שקל לבנק דיסקונט. דניה סיבוס עצמה (ללא ההחזקה באפריקה מגורים) מוערכת בידי מחזיקי האג"ח בכ-250 מיליון שקל.

נוסף על כך, לאפריקה ישראל יש גם החזקות פרטיות באפריקה מלונות, וחברה המפעילה את כביש 6, אשר לדעת המחזיקים ניתן לקבל כ-400 מיליון שקל עבור מכירתן.

צרו איתנו קשר *5988