בנק ישראל הפסיד 5.3 מיליארד שקל עקב ייסוף השקל ב-2016

המאזן של בנק ישראל התרחב בכ-25 מיליארד שקל (7%) והסתכם בסוף השנה בכ-394 מיליארדי שקל

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג (צילום: תמר מצפי)
נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג (צילום: תמר מצפי)

בנק ישראל רשם הפסד של 5.3 מיליארדי שקל ב-2016 על יתרות המטבע, כתוצאה מהתחזקות השקל מול הליש"ט והאירו - כך עולה מדוחות בנק ישראל ל-2016. התחזקות השקל, בעיקר מול הליש"ט, גרמה להפסד של 7.1 מיליארד שקל, שקוזז באופן חלקי על-ידי התשואה שרשמו היתרות, המושקעות באגרות חוב ובמניות זרים. מדובר בהפסד חשבונאי "על הנייר", שאין לו משמעות מעשית כל עוד הבנק אינו מוכר את היתרות.

יתרת הנכסים במטבע חוץ המנוהלת בבנק גדלה במהלך 2016 בכ-27 מיליארד שקל או בכ-8 מיליארד דולר, כתוצאה מהרכישות שביצע הבנק על-מנת להאט את התחזקות השקל ולקזז את השפעת צריכת הגז המקומי.

יתרות המט"ח של ישראל עמדו בסוף 2016 על 384 מיליארד שקל או 98.4 מיליארד דולר, אך כידוע הן המשיכו לגדול מתחילת השנה וחצו את קו ה-100 מיליארד דולר בפברואר.

סך ההתחייבויות במאזן גדל ב-32 מיליארד שקל המורכבים מגידול במק"מים (17 מיליארד שקל) וגידול בבסיס הכסף (השטרות במחזור) בהיקף 11 מיליארד שקל. 

המאזן של בנק ישראל התרחב בכ-25 מיליארדי שקל (7%) והסתכם בסוף השנה בכ-394 מיליארדי שקל. הרוב המוחלט של הנכסים במאזן בנק ישראל נקוב במטבע חוץ, ואילו ההתחייבויות עיקרן מק"ם שקלי.

הגידול בצד הנכסים נזקף ברובו לעלייה ביתרות המט"ח, שנבעה בעיקרה מרכישות מט"ח של בנק ישראל, מרווחים ומשיערוך מחירים. את אלה קיזזו חלקית הפרשי שער שליליים על היתרות, בעיקר כתוצאה מייסוף השקל מול הדולר, האירו והליש"ט. הדולר רשם במהלך 2016 ירידה של 1.5% מול השקל, האירו נחלש ב-4.8%, ואילו הליש"ט רשם ירידות חדות יותר בעקבות הברקזיט של 18.3%. בבנק ישראל מציינים כי מדובר בקיטון של ההפסד החשבונאי לעומת 2015 - אז הפסיד הבנק כ-8.1 מיליארד שקל.  

הוצאות נוספות של הבנק המרכזי ב-2016 כללו הוצאות שכר לעובדיו בהיקף 675 מיליון שקל, תשלומי ריבית על המק"מים שהבנק מנפיק בהיקף 288 מיליון שקל תשלומי ריבית לממשלה בהיקף 287 מיליון שקל ועלויות הדפסת כסף, שגדלו השנה פי 3 והגיעו ל-202 מיליון שקל (לעומת 70 מיליון ב-2015).

התפתחות נכסי הבנק 2009?2016
 התפתחות נכסי הבנק 2009?2016


  

צרו איתנו קשר *5988