זינוק חד ברווחי קבוצת דלק ברבעון הראשון ל-220 מיליון שקל

הרווח התפעולי עלה ל-338 מיליון שקל ■ עיקר התרומה לרווח הנקי של הקבוצה ברבעון החולף נבע מהפעילות במגזר חיפושי והפקת נפט וגז

אסי ברטפלד / צילום: תמר מצפי
אסי ברטפלד / צילום: תמר מצפי

קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה, מסכמת רבעון ראשון חזק עם זינוק של כ-160% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-220 מיליון שקל. השיפור בתוצאות החברה, בניהול אסי ברטפלד, נובע ממספר מקורות, בהם שיפור בפעילות מאגר תמר כמו גם העסקה שנחתמה עם יאנגו הסינית בעניין העברת השליטה בהפניקס. דלק, שנסחרת לפי שווי של כ-10.1 מיליארד שקל, הודיעה גם על חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקל.

מגזר פעילות חיפוש והפקת נפט וגז תרם לדלק ברבעון הראשון רווח של כ-119 מיליון שקל, לעומת כ-101 מיליון שקל בתקופה המקבילה, וזאת "בעיקר מגידול בכמויות הגז הטבעי והקונדנסט הנמכרים בפרויקט תמר". לצד זאת, התרומה של פעילות הדלקים בישראל לרווחי דלק זינקה פי חמישה לכ-20 מיליון שקל, ומנגד התרומה לרווח של דלק רכב קוצצה בכמחצית, והסתכמה בכ-18 מיליון שקל.

כמו כן, דלק רשמה רווח גבוה של כ-288 מיליון שקל "מפעילויות שהופסקו, נטו", לעומת הפסד של כ-14 מיליון שקל באותה שורה ברבעון הראשון ב-2016. עיקר הפער האמור, שתרם מאוד לדוחות של דלק, הנו ההכרה ב"תוצאות פעילות הפניקס, לרבות התאמות לשווי ההשקעה", שתרמה לרווח של דלק כ-165 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה.

זאת בעקבות החתימה על העסקה למכירת החזקות דלק בהפניקס ליאנגו הסינית. סכום זה כולל גם סך של כ-30 מיליון שקל, "הנובע מביטול הפרשה לירידת ערך, וזאת לאור אומדן שוויה ההוגן בניכוי עלויות מכירה של השקעה בפניקס".

לדברי ברטפלד, "פתחנו את 2017 עם תוצאות עסקיות חזקות, והשלמנו במהלך הרבעון שורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים. עם רכישת השליטה באיתקה, בכוונתנו לפעול להמשך ביסוס הנוכחות הבינלאומית של הקבוצה, לשם יישום האסטרטגיה של הקבוצה למיקוד פעילותה בתחום האנרגיה והפיכתה לשחקן מרכזי בשווקים הגלובליים".

לאחר תום הרבעון ביצעה דלק את אחת העסקאות הגדולות שלה, כשרכשה את מלוא מניות חברת איתקה הקנדית, בעסקה שהיקפה כ-520 מיליון דולר (כ-1.9 מיליארד שקל). לגבי עסקה זו מסרה דלק כי "לאור העלייה לשליטה באיתקה, החברה תתחיל לאחד את דוחותיה הכספיים של איתקה החל ממועד השגת השליטה, ובנוסף, תכיר החברה ברווח בסך של כ -150 מיליון שקל". זה יקרה כנראה כבר בדוחות הרבעון השני השנה.

דלק פועלת למכירת החזקותיה בהפניקס וגם בחברת ההתפלה IDE, וגם את חלק מהחזקותיה במאגרי תמר ודלית (כחלק ממתווה הגז, ובתמורה להחזקה במאגר הענק לוויתן). אפרופו לוויתן, במהלך הרבעון הראשון השנה נחתמו הסכמי המימון בין השותפויות לבין קונסורציום של מממנים, ושותפי לוויתן קיבלו "החלטת השקעה סופית", וזאת "במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 2019". כמו כן, בתקופת הדוח רכשה דלק 17% מרציו פטרוליום.

קבוצת דלק
 קבוצת דלק

צרו איתנו קשר *5988