ביהמ"ש: אולמות האירועים הדר וסיטי טאואר יימכרו לאלי להב

זאת תמורת 39 מיליון שקל ■ במאי האחרון הוציא בית המשפט צו הקפאת הליכים לחברות "סיטי א.ק אחזקות" ו"הדר ברמה", המפעילות את אולמות האירועים המפורסמים, עקב חובות נטענים בהיקף של כ-40 מיליון שקל

האולמות בר"ג. בדרך למכירה?  / צילום: מאיר מאירי
האולמות בר"ג. בדרך למכירה? / צילום: מאיר מאירי

בבית המשפט המחוזי בירושלים אושרה היום (ה') העסקה של מכירת אולמות האירועים "הדר" ו"סיטי טאואר" לאלי להב תמורת 39 מיליון שקל.

במאי האחרון הוציא בית המשפט צו הקפאת הליכים לחברות "סיטי א.ק אחזקות" ו"הדר ברמה", המפעילות את אולמות האירועים המפורסמים, וכן מינה כונס נכסים זמני לחברה, עקב חובות נטענים בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

הנאמנים הזמניים - עו"ד קרן רייכבך-סגל ממשרד איתן מהולל שדות, עו"ד אביב פריצקי ורו"ח בועז גזית - ביקשו מבית המשפט לאשר את הסכם המכר שגילם הצעה יחידה על אף הארכת זמן הגשת ההצעות.

בהסכם צידדו בעלי מניות החברה, הכנ"ר, בנק הפועלים (הנושה המובטח העיקרי) ובאי-כוח עובדי החברה, שקיבלה הבטחה כי לפחות 50% מעובדי החברה ימשיכו להיות מועסקים.

בית המשפט ציין כי ההסדר מאושר למרות שלא נערכה אסיפת נושים, בין השאר כיוון ש"בפועל ממילא יזכו כל הנושים במלוא נשייתם", מצב שאינו אופייני להליכים רבים מעין אלה, לדברי בית המשפט.

בשולי האישור, בית המשפט קבע "קביעות משלימות" נוספות, ביניהן "אישור לכינוס אסיפת נושים בתוך 7 ימים".

צו הקפאת ההליכים ומינוי כונס הנכסים הגיע לאחר שלבית המשפט הוגשו שתי בקשות, בהן נחשפה הקריסה הכלכלית של החברה: האחת היא בקשת החברה המפעילה את האולמות למתן צו הקפאת הליכים וגיבוש הסדר נושים עקב חובות שאינה יכולה לפרוע; והשנייה - בקשת בנק הפועלים למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ומימוש נכסיה.

חשש מ"כדור שלג"

בבקשת החברות "סיטי א.ק אחזקות" ו"הדר ברמה" למתן צו הקפאת הליכים, נטען כי החברות נקלעו לחובות של כ-38 מיליון שקל, מתוכם חוב של כ-26 מיליון שקל לבנק הפועלים; כ-5 מיליון שקל לספקים ונותני שירותים; כ-850 אלף שקל לעובדים; כ-120 אלף שקל למס הכנסה; 750 אלף שקל למע"מ ועוד. אולם, נטען, לחברות נכסים בשווי העולה בשיעור ניכר על כל התחייבויותיהן, ובין היתר הבעלות בקומפלקס הכולל את אולמות האירועים בבניין "סיטי טאואר" ברמת-גן, שהוערך על-ידי שמאי בכ-63 מיליון שקל.

לטענת החברות, המדובר בנכסים שנרכשו אך לפני כשנה וחצי, אך בשל קשיים תזרימיים חריפים הנובעים מהמימון הרב שנדרש לרכישת הנכסים, מגירעון בפעילות השוטפת ומחריגה ממסגרת האשראי המאושרת, הפסיק לאחרונה בנק הפועלים לכבד המחאות והוראות תשלום שמסרו החברות לספקים - דבר שגורם לשיתוק פעילותן וכפועל יוצא מכך מסכן את המשך פעילותן "כעסק חי" ופוגע בשווי נכסיהן.

לטענת החברות, לאור המשבר אליו נקלעו והפסקת כיבוד ההמחאות והוראות התשלום שלהם על-ידי הבנק, קיים חשש של ממש, כי נושי החברות ינקטו בהליכים משפטיים שיסתמו את הגולל על פעילותן העסקית של החברות. "נקיטת הליכים אלה בידי נושי החברות תחל את מרוצתו של 'כדור שלג' אשר ילך ויסחוף עמו את הפעילות העסקית של החברות, נכסיהן, המוניטין שצברו, ובכך יימנע כל פתרון קולקטיבי אפשרי. ללא מתן אפשרות לחברות לייצב את מצב עסקיהן, כל עמלן ומאמציהן ירדו לטמיון, ובהמשך לכך ייפגע באופן משמעותי שווי נכסיהן והתמורה שתתקבל ממימוש הנכסים לצורך כיסוי החובות לנושים", נכתב בבקשה.

לטענת החברות, אישור הקפאת הליכים תאפשר להן להותיר בידיהן את פעילותן, לכבד את צבר ההזמנות הקיים (על סך של כ-2.2 מיליון שקל), להותיר את העובדים ואת המוניטין הרב שנרכש וניצולם באופן מיטבי לצורך פירעון מלוא החובות וקיום ההתחייבויות ללקוחות.

במסגרת הבקשה מציעות החברות הסדר לתשלום כלל חובותיהן, באמצעות הפעלת החברות בידי נאמנים במשך פרק זמן מוגבל של עד חמישה חודשים. זאת, באמצעות ההון החוזר שיועמד על-ידי בעלי השליטה וגיוס הסכומים הנדרשים לתשלום מלוא החובות לנושים.

כניסה לגירעון

בבקשה מתוארת השתלשלות האירועים שהובילה לקריסת החברות. חברת "סיטי אחזקות" הוקמה באפריל 2015 על-ידי עמוס אבידן, אליהו קנפלר, יצחק גרינולד ויצחק נפתלי. לימים, נטען, הם התקשרו בהסכם שבאמצעותו הועברו מניותיהם של יתר בעלי המניות בחברה לאבידן, ששחרר אותם מערבויותיהם לקיום התחייבויות החברה כלפי הבנק.

במאי 2015 התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויותיה של חברת "הדר סיטי טאואר" בקומפלקס של אולמות אירועים המצויים במלון לאונרדו בבניין סיטי טאואר, המשלב מלון ובית דירות יוקרתי ברמת-גן. זאת, בתמורה ל-52 מיליון שקל. בנכס פעלו במשך שנים ארוכות אולמות אירועים תחת המותג "הדר סיטי טאואר". בנוסף, התקשרה "סיטי אחזקות" עם חברת "הדר די-מול אירועים" בהסכם לרכישת הפעילות של אולמות האירועים "הדר סיטי טאואר" ו-"הדר דימול" בתמורה לסך של כ-2 מיליון שקל. לשם מימון חלק מהתשלום שנדרש לרכישת הנכסים והפעילות העמיד בנק הפועלים ל"סיטי אחזקות" הלוואה מובטחת במשכנתא בסך 26 מיליון שקל. יתרת הסכומים שנדרשו לרכישת המקרקעין ופעילות אולמות האירועים הועמדה ל"סיטי אחזקות" על-ידי בעלי המניות.

לאחר שהושלמו התחייבויות "סיטי אחזקות" לפי הסכמי רכישת המקרקעין והפעילות, התקשרה חברת "הדר ברמה" באוקטובר 2015 בהסכם שכירות לשכירת הנכס במרכז המסחרי "דימול" ברמת-גן, בו פועל אולם האירועים "הדר דימול". אולם, נטען, עם הזמן התברר, כי הפעלת אולמות האירועים, אינה זוכה לתוצאות העסקיות המצופות, ואף לגירעון.

לפי בקשת ההקפאה, הכנסות החברות ממכירת אירועים הסתכמה ב-2016 לכ-30 מיליון שקל; מנגד, ההוצאות בשנה זו הגיעו לסך של כ-33 מיליון שקל; ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו הכנסות "סיטי אחזקות" ממכירת אירועים ל-4.1 מיליון שקל, ואילו הכנסות חברת "הדר ברמה" ממכירת אירועים הסתכמו לכ-1.4 מיליון שקל. מניתוח פעילות החברות במתכונתה הנוכחית, ברבעון הראשון של שנת 2017, עולה, כי פעילותם השוטפת של אולמות האירועים הפועלים תחת המותג "הדר סיטי טאואר" הינה רווחית, בעוד פעילותו השוטפת של אולם האירועים "הדר דימול" הינה הפסדית (הפסד של כ-500 אלף שקל).

גיוס הלוואות לזמן קצר

החברות טוענות בבקשת הקפאת ההליכים כי בפברואר אשתקד ביצעה חברת "הדר ברמה" השקעה נוספת, כאשר רכשה ב-1.5 מיליון שקל את פעילותה של חברת "קייטרינג שלף" והטמיעה את פעילותה בפעילות החברות. "בדיעבד", נטען, "צעד זה, שנועד לקדם ולהרחיב את פעילות החברה, ערער עוד יותר את מצבן התזרימי של החברות".

לפי הבקשה, לאור הוצאות המימון הגדולות בהן נושאות החברות, שנדרשו להשקעה של עשרות מיליוני שקלים לשם רכישת הזכויות באולמות האירועים, בציוד ובפעילות האולמות, ולאור המצוקה התזרימית החריפה אליה נקלעו, כיוון שבנק הפועלים סירב לבקשתן להגדיל את מסגרת האשראי -נאלצו החברות לגייס הלוואות לזמן קצר כדי לסייע במימון הפעילות השוטפת של הפעלת אולמות האירועים ובהחזר ההלוואה המובטחת במשכנתא לנושה המובטח. כל זאת, מתוך הנחה שבחודשי הקיץ, חודשי השיא של פעילות אולמות האירועים, ניתן יהיה לכסות את ההלוואות קצרות המועד.

אולם, טוענות החברות, המשבר אליו נקלעו הגיע לשיאו ממש לאחרונה, בחודש שעבר, כאשר הבנק הפסיד לכבד המחאות והוראות תשלום של החברות ואף דרש מהן לפעול למימוש הזכויות במקרקעין לאלתר לכל המרבה במחיר. "במצב דברים זה, שעה שהבנק אינו מכבד המחאות והוראות תשלום של החברות, קיים סיכון מידי וממשי באשר ליכולתן של החברות להמשיך בפעילותן השוטפת, ולו לזמן קצר", נכתב בבקשת ההקפאה.

ואם לא די בכך, נטען, למרות שלפי הנטען הסכימו כל בעלי המניות בחברה על העברת מניותיהם לידי אבידן, התעורר לאחרונה סכסוך בו העלו חלק מהרשומים כבעלי מניות טענות שונות בנוגע לחלוקת המניות, דבר העלול אף הוא לשבש את פעילות החברות.

הפועלים מתנגד להקפאת הליכים

בהמשך לבקשת הקפאת ההליכים, הוגשה בקשתו של בנק הפועלים - הנושה הגדול ביותר של החברות - למינוי כונס נכסים לחברות, במסגרתה מתנגד הבנק למתן צו הקפאת הליכים. זאת, בטענה, כי "מטבעו של העסק - הפעלת אולמות אירועים - ניתן להניח בסבירות גבוהה כי לא יהיו לקוחות שיסכימו להיכנס להרפתקה של הזמנת אירוע עתידי מעסק חדל פירעון שלא מסוגל לקחת על עצמו התחייבויות ארוכות טווח".

עוד נכתב בבקשת הבנק, כי "המצב בשטח מלמד על ניהול כושל של הבעלים הנוכחיים, אשר בכשנתיים שנות קיום של החברה, הצליחו להביא עסק משגשג אל עברי-פי-פחת".

צרו איתנו קשר *5988