האוצר: עלייה בהוצאות הממשלה בחודש יולי, הגירעון מטפס

משרד האוצר מפרסם את נתוני ביצוע התקציב וההכנסות ממסים: מתחילת השנה הסתכמה גביית המסים בסך של 176.9 מיליארד שקל, גידול נומינלי של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

נתניהו וכחלון / צילום: אמיל סלמן-"הארץ"
נתניהו וכחלון / צילום: אמיל סלמן-"הארץ"

משרד האוצר מפרסם היום (א') אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה של החודשים ינואר-יולי 2017.

הדוח הראה גידול משמעותי בגירעון התקציבי המחושב 12 חודשים אחורה - שהגיע כבר ל-2.6% תוצר לאחר שעמד בתחילת השנה על 2.1% וגדל בהדרגה במהלך השנה, על-רקע גידול בהוצאות ויציבות בהכנסות ממסים. שר האוצר יכול בינתיים להתנחם בכך שהגירעון השוטף עדיין נמוך מיעד הגירעון התקציבי ל-2017, העומד על 2.9%.  

על-פי הודעת האוצר, בחודש יולי נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 200 מיליון שקל. למרות הנתון הנמוך יחסית נרשם גידול בגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוגוסט  2016 עד יולי 2017) העומד נכון לסוף יולי על 2.6% מהתמ"ג. גם בחישוב מתחילת השנה זינק הגירעון: בחודשים ינואר-יולי 2017 נמדד גירעון בסך 9.2 מיליארד שקל לעומת גירעון בסך 2.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מניתוח הכנסות המדינה ממסים עולה כי קיים עדיין עודף מזערי של 400 מיליון שקל ברבעון השני לעומת התחזית המעודכנת. מאחורי הנתון זה עומד עודף של 1.8 מיליארד שקל במסים ישירים וחוסר של 1.4 מיליארד שקל במסים עקיפים. ברבעון הראשון של 2017 נרשם עודף גבייה של כ-1.6 מיליארד שקל לעומת תחזית התקציב המקורי, מזה כ-1.2 מיליארד שקל מגבייה חד פעמית, ככל הנראה עבור עסקת מכירת השליטה במניות כתר פלסטיק. בחודש אפריל עודכנה התחזית לשנת 2017 מ-294.5 מיליארד שקל ל‑297 מיליארד שקל.

28.2 מיליארד שקל ממסים ביולי

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי) הסתכמו בחודש יולי ב-29.8 מיליארד שקל. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 27.4 מיליארד שקל, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2 מיליארד שקל ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 400 מיליון שקל.

מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב-170.3 מיליארד שקל, עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 7.3%, בעוד סך הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-16%. 

סך גביית המסים בחודש יולי הסתכמה ב-28.2 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמה גביית המסים בסך של 176.9 מיליארד שקל, גידול נומינלי של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

צרו איתנו קשר *5988