תגובה מטעם יו"ר רשות החשמל לשעבר, אורית פרקש-הכהן

פרקש-כהן מפרסמת תגובה לכתבה שפורסמה ב"גלובס" ב-3.5.16 תחת הכותרת "למה הוצא הסעיף שאיפשר לחברת החשמל לקנות גז טבעי הזול בשוק?"

אורית פרקש-הכהן / צילום: יח"צ
אורית פרקש-הכהן / צילום: יח"צ

בהמשך לכתבה שפורסמה בעיתוננו מיום 3.5.16, תחת הכותרת "למה הוצא הסעיף שאיפשר לחברת החשמל לקנות גז טבעי הזול בשוק?" ובהמשך לפניית יו"ר רשות החשמל לשעבר, עו"ד אורית פרקש-הכהן למערכת עיתון "גלובס", לאחר פרסום הכתבה, מבקשת גב' פרקש-הכהן להבהיר:

העובדה שפורסמה בכתבה האמורה, מבלי שנתבקשה תגובתה של פרקש-הכהן, כאילו: "ההצמדה למדד מחירים בתוספת 1% הוא מעין המצאה של הרגולטורים... בראשם רשות החשמל והממונה דאז, אורית פרקש-הכהן", אינה נכונה כלל וכלל, עובדתית. עו"ד פרקש-הכהן, בהיותה ראש רשות החשמל, אינה ממציאת מנגנון ההצמדה של מחירי הגז בהסכם הגז של חברת החשמל עם תמר ואין לה ולא הייתה לה כל נגיעה לגיבושו.

הסכם הגז עם חברת החשמל הוגש על ידי חברת החשמל לאישור רשות החשמל ולגב' פרקש-הכהן כעומדת בראשו, בשנת 2012 בעיצומו של משבר הגז הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל (בשל ה"אביב הערבי" במצרים). הסכם הגז הוגש לרשות החשמל כשהוא כבר חתום, לאחר דיון ואישור על ידי דירקטוריון חברת החשמל, בצירוף בקשת חברת החשמל לאשרו. באופן חריג, נציגי חברת החשמל התבקשו על ידי רשות החשמל להופיע בפני מליאת רשות החשמל שהגב' פרקש-הכהן עמדה בראשה, ולהסביר באותה העת מדוע הם מבקשים כי הרשות תאשר את ההסכם (עם הצמדת מחירים זו) וכך עשו.

למרות כל זאת, רשות החשמל בראשותה של פרקש-הכהן, התריעה כנגד ההצמדה האמורה, פסלה באותו מועד את תוספת הפלוס מינוס בהסכם הגז של חברת החשמל (התייקרות המחירים באחוז בשנה) ואף שינתה לחלוטין את מנגנון ההצמדה בעסקת האופציה שהיתה חלק מהסכם הגז. רשות החשמל קבעה בהחלטותיה מאותה עת מחיר גג להסכמי גז בעתיד, ובנוסף קבעה בהחלטה נוספת מטעמה, משנת 2012, כי לא תכיר בעתיד בהצמדות כאמור של מחירי הגז בהסכמי גז נוספים.

בעקביות מלאה לאמור לעיל, בשנת 2014, שבה ופסלה רשות החשמל בראשות גב' פרקש-הכהן, שלושה הסכמי גז חדשים ונוספים מול מונופול תמר אשר הוגשו לאישורה, בשל כך שכללו את אותו מנגנון הצמדה זהה ויקר, וסירבה לגלגל עלויות עודפות אלה על הציבור בתעריף החשמל. בנוסף, הגב' פרקש-הכהן, בתפקידה כיו"ר רשות החשמל, הייתה הגורם הממשלתי היחיד שפנה לראש הממשלה לטיפול בסוגיית מחירי הגז בשנת 2014, לאחר שמאגר תמר הפך למונופול גז באופן ודאי, והיא אף פנתה בסוגיה זו בין היתר לצוות קנדל, עובר לאירועי מתווה הגז. כידוע, הגב' פרקש-הכהן אף שילמה מחיר אישי בשל עמידתה על עמדתה המקצועית בנושא מחירי הגז, לטובת הציבור.

לא בכדי קבע דוח מבקר המדינה רק לאחרונה בנושא זה כי "הרשות (לחשמל) הייתה עקבית בהחלטותיה, ואף לא הכירה בעסקאות גז של היצרנים הפרטיים שהונחו לפניה בשנת 2014, בין היתר בשל מנגנון ההצמדה שבהם". לא בכדי אף קבע המבקר כי רשות החשמל בראשות הגב' פרקש-הכהן פעלה משיקולים של טובת הצרכנים: "פעולותיה של רשות החשמל בתחום הסכמי הגז הטבעי נעשו ....בהתאם לתפיסתה של הרשות באשר לאינטרס של ציבור הצרכנים".

לבסוף, מבהירה הגב' פרקש-הכהן כי אין לה כל קשר להוצאת סעיף מחיר הגז הזול ביותר מהסכם הגז של חברת החשמל, כפי שניתן היה להבין מנוסח הכתבה. נושא זה טופל מצד חברת החשמל מול רשות ההגבלים העסקיים בלי כל קשר לרשות החשמל או העומדת בראשו לשעבר ובלא מעורבותם.

צרו איתנו קשר *5988