10,029 דירות חדשות: ירידה בהתחלות הבנייה ברבעון השני

זאת לעומת 13,263 דירות חדשות ברבעון הקודם, ירידה של כ-24%, ו-13,301 דירות שהחלו להיבנות ברבעון המקביל אשתקד ■ באיזו עיר נרשמה צניחה בהתחלות השנייה, ואיפה נרשם זינוק?

אתר בניה / צילום: תמר מצפי
אתר בניה / צילום: תמר מצפי

ירידה בהתחלות הבנייה ברבעון השני של שנת 2017. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למס") שפורסמו היום (ג'), ברבעון השני של 2017 החלו להיבנות 10,029 דירות חדשות ברחבי הארץ, זאת לעומת 13,263 דירות חדשות ברבעון הקודם ו-13,301 דירות חדשות שהחלו להיבנות ברבעון המקביל אשתקד, רבעון שני של שנת 2016. על פי הנתונים, מדובר בירידה בשיעור של כ-24% בהשוואה לרבעון הקודם וירידה בשיעור דומה בהשוואה לרבעון המקביל.

במקביל, חשוב לציין כי נתוני התחלות הבנייה של הלמ"ס המתייחסים לרבעון השני של 2017 (הנתונים ה"טריים" ביותר), בדומה לנתוני הדיור האחרים, עוד עשויים להתעדכן בהמשך. במחקר שפורסם לפני מספר חודשים על ידי בנק ישראל נטען כי נתוני התחלות הבנייה מפורסמים בתחילה עם מספר נמוך יותר בכ-10% בממוצע כאשר לאחר מספר חודשים מעודכן הנתון כלפי מעלה. כך, נכון לעכשיו נראה שהתחלות הבנייה רשמו ירידה, ולא מבוטלת אבל בשביל לקבוע האם מדובר בירידה אמיתית יש להמתין עוד מספר חודשים.

חיזוק לדבר ניתן לראות בנתוני הרבעון הראשון של השנה, שעם פרסומם העידו על ירידה אולם היום, עם עדכונם, כבר מספרים סיפור אחר. על פי הנתונים שפורסמו ביוני האחרון , ברבעון הראשון של 2017 החלו להיבנות בישראל 12,188 דירות חדשות. היום, עם עדכון הנתונים, מעידים נתוני הלמ"ס כי המספר השתנה ל-13,263 דירות חדשות שהחלו להיבנות ברבעון הראשון. כלומר, המספר גדל בקצת יותר מאלף דירות שהחלו להיבנות ולא נכללו בנתון המקורי. אומנם עדכון הנתונים לגבי הרבעון הראשון של השנה, לא משנה את העובדה שנרשמה ירידה בהשוואה לרבעון שקדם לו ולרבעון המקביל, אבל ירידה זו הצטמצמה משמעותית.

גם בלמ"ס מודעים לנושא ואף מציינים זאת במסגרת הפרסום ומסבירים את הסיבה: "האומדן של הרבעון הראשון של התחלות הבנייה הינו נתון ארעי בלבד, שעל פי ניסיון העבר עשוי להתעדכן. העדכון נובע בדרך כלל מדיווח המתקבל בפיגור, שבחלקו קשה להעריך אותו מראש (כגון, התחלות הבנייה המתרחשות לפני תאריך מתן היתר הבנייה). ניתן היה לפרסם את נתוני התחלות בנייה בעיתוי מאוחר יותר, ובכך לצמצם את עדכון הנתונים אבל בשל החשיבות שמייחסת הלמ"ס לפרסום נתונים שוטפים וזמינים בנושא זה שעומד במרכז ההתעניינות הציבורית, ישמר לוח הזמנים הקיים (כלומר כחודשיים וחצי מתום התקופה הנסקרת). במקביל, נבדקות שיטות לצמצום שיעור עדכון הנתונים, הן בתהליך איסוף המידע והן בתהליך חישוב הזקיפות עבור התחלות הבנייה הצפויות להתקבל בפיגור, אחרי פרסום האומדן הראשון. התהליך של שיפור האמידה הנו מורכב, דורש הגברת שיתוף הפעולה עם המדווחים ושינויים מתודולוגיים בשיטות האמידה, ועשוי להתפרס על מספר חודשים בתקופה הקרובה". 

התחלות בנייה
 התחלות בנייה

נסביר כי את הירידה בהתחלות הבנייה ניתן לייחס לשתי סיבות מרכזיות. הראשונה היא מיעוט בהיצע קיים של קרקע זמינה לבנייה וזאת בשל שיווק קרקעות המדינה לתוכנית מחיר למשתכן בלבד כבר שנתיים. באותו הזמן, עסקאות על קרקע פרטית הפכו יקרות יותר, ועסקאות קומבינציה למסובכות יותר, מה שהוביל בשנה האחרונה למיעוט עסקאות קרקע, כלומר היצע קטן יותר של מגרשים עליהם ניתן להתחיל ולבנות. במקביל, בענף הנדל"ן מתריעים מזה תקופה כי התחלות הבנייה ברבעון יעידו על ירידה, וזאת בשל ההתקררות בשוק שגורמת לקבלנים ויזמים להשהות יציאת פרויקטים לדרך בשל החשש שיתקשו במכירה בהמשך הדרך.

בחזרה לנתונים הנוגעים לרבעון השני של 2017. לצד התחלות הבנייה, מפרסת הלמ"ס גם את נתוני הבנייה הפעילה בישראל (דירות שנמצאות במהלך הבנייה) וגם את נתוני גמר הבנייה. על פי נתוני הבנייה הפעילה, מדובר ב-113,179 דירות שנמצאות בבנייה, נתון נמוך במעט מזה של הרבעון הקודם שעמד על 114,288 דירות. בכל הנוגע לגמר הבנייה, הנתונים מעידים על 11,070 דירות שבנייתן הסתיימה ברבעון, ירידה לעומת 12,376 דירות שבנייתן הסתיימה ברבעון הקודם.

 

צניחה בהתחלות הבנייה בראש-העין

בהשוואה שנתית (יולי 2016 עד יוני 2017 לעומת יולי 2015 עד יוני 2016), מעידים הנתונים על ירידה בהתחלות הבנייה בשיעור 4.6% ברמה הארצית כאשר ביהודה ושומרון מדובר בירידה של כ-18%, במחוז תל-אביב ירידה בשיעור 16.5%, במחוז הצפון ירידה בשיעור 9.8%, במחוז ירושלים ירידה בשיעור 9.3% ובמחוז המרכז ירידה בשיעור 8.3%. במקביל, אותה ההשוואה מעידה גם כי במחוז הדרום ומחוז חיפה נרשמה עלייה בהתחלות הבנייה. כך, במחוז הדרום נרשמה עלייה בשיעור 14.9% ובמחוז חיפה נרשמה עלייה בשיעור 9.5%. נציין כי בשני מחוזות אלה ניתן למצוא יותר פרויקטים של מחיר למשתכן, ובמצב מתקדם יותר, מהמחוזות האחרים כך שייתכן וזו הסיבה לעלייה בהתחלות הבנייה.

העלייה המשמעותית ביותר בהתחלות הבנייה בהשוואה שנתית נרשמה בעיר נתיבות, עלייה של למעלה מ-400% בשנה. יישובים נוספים שרשמו עלייה משמעותית הם לוד (כ-300% עלייה), בת-ים (כ-288% עלייה) וכפר יונה (כ-218% עלייה). במקביל, ירידה בהתחלות הבנייה נרשמה בין היתר בראש-העין (ירידה בשיעור כ-49%), בית שמש (ירידה בשיעור כ-41%), פתח-תקווה (ירידה בשיעור כ-41%) ונתניה (ירידה בשיעור כ-41%).

כזכור, נתוני הלמ"ס מתייחסים גם לתחום ההתחדשות העירונית. בראייה שנתית נראה שלמרות שהתחום משגשג נתוני התחלות הבנייה דווקא רשמו ירידה בכל הקשור להריסת בניינים ישנים והקמת בניינים חדשים במקומם. במקביל, תוספת בנייה בבניינים קיימים במסגרת תמ"א 38 דווקא רשמה עלייה מרשימה בראייה שנתית.

כך, בתקופה שמתחילה ביולי 2016 ומסתיימת ביוני 2017, החלו להיבנות 5,210 דירות חדשות כתוצאה מהריסת בניין והקמת בניין חדש במקומו, ירידה של כ-5% לעומת התקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016). מתוך דירות אלה, כ-48% נבנו במחוז תל-אביב, כ-24% וכ-21% במחוזות המרכז וחיפה, בהתאמה. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, כ-3,150 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2 (מסלול הריסה ובנייה מחדש במסגרת תמ"א 38), מדובר בכ-8% פחות בהשוואה לתקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016).

בנוסף, בין יולי 2016 ליוני 2017, הוחל בבנייתן של כ-3,140 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים, נתון הגבוה ב-18% ממספר הדירות שהוחל בבנייתן באותה שיטה בתקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016). מתוך דירות אלה, כ-33% נבנו במחוז תל-אביב, וכ-20% במחוז המרכז. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,080 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38 (במסלול תוספת בנייה על הקיים), עלייה של כ-30% לעומת התקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016).

נתונים אלה מלמדים כי תמ"א 38 ממשיכה להתבסס בעיקר באזור המרכז מחד, ובמקביל, שהמסלול הוותיק יותר של תמ"א 38 שכולל תוספת בנייה על בניין קיים הוא עדיין הדומיננטי יותר במסגרתו יוצאים יותר פרויקטים לפועל, לעומת מסלול הריסה ובנייה שכאמור רשם ירידה. 

נתוני התחלות הבנייה גוררות גם התבטאויות של פוליטיקאים בנושא. כך למשל, יו"ר המחנה הציוני, אבי גבאי, אמר היום בתגובה לנתוני הלמ"ס כי "בלי בנייה אין פתרון לבעיית הדיור עבור הצעירים. הצעירים לא יחיו בואוצ'רים לדירה. בעיות גדולות פותרים עם פטישים גדולים, ולכן הפתרון הוא לחזור לבנייה ישירה של הממשלה". נציין כי גבאי מתכוון לבנייה תקציבית - מהלך שבאוצר מתנגדים לו כבר שנים ארוכות.

צרו איתנו קשר *5988