קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בדרך לעוד שנה מוצלחת

2017 מסתמנת כשנה טובה למדי בשוקי הגמל וההשתלמות ■ קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המובילות רשמו מתחילת השנה תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות של כ-4.95% ו-5% • למדריך קופת גמל להשקעה

חסכון לפנסיה / (צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חסכון לפנסיה / (צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בצל החששות ההולכים וגוברים שהגאות הנמשכת בשוקי ההון ובמחירי הנכסים הלא סחירים בעולם, וגם בארץ, תגיע לתיקון, שאולי אף יהיה אלים, עולה שבדומה לקרנות הפנסיה החדשות וביטוחי המנהלים, 2017 מסתמנת כחיובית למדי גם עבור קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, בהם מנוהלים 410.6 מיליארד שקל.

מבדיקת "גלובס" לנתוני הגמל-נט של רשות שוק ההון, עולה כי קופות הגמל לתגמולים המרכזיות וקרנות ההשתלמות החשובות - ואלה שפתוחות לכלל הציבור ואינן משרתות גוף מסוים או סקטור מסוים, רשמו ברבעון השלישי בשנת 2017 תשואות של כ-1.92% ושל כ-1.94%, בהתאמה. זאת לעומת ממוצעים כלל ענפיים של 1.76% ו-1.78% שרשמו כל קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות (בכל המסלולים והמיועדות לכל הקהלים), בהתאמה.

כך, יחד עם תוצאות המחצית הראשונה של 2017, קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות המובילות, שאותן אנו מדרגים בטבלאות שלנו, רשמו מתחילת השנה הנוכחית תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות של כ-4.95% ו-5%, בהתאמה. אגב, המדגם שאנו בוחרים לבחינת התשואות ודירוג התוצאות של הגופים המנהלים הבולטים והמובילים שוק החיסכון לטווח ארוך, הינו רוב שוק הגמל וההשתלמות, ומהווה כ-55% במונחי נכסים מנוהלים.

בכל אופן, התשואה החשובה ביותר בדירוג התשואות הינה זו של 12 החודשים האחרונים. מדובר בתשואה שמספקת גם הצצה לאיכות ניהול ההשקעות לאורך זמן - כפועל יוצא מאופי החיסכון, שהינו לשנים ארוכות מאוד, ואף למספר עשורים - וגם מאפשר בחינה של מגמות קצרות. כך, ב-12 החודשים האחרונים רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות הנדגמות תשואות מצטברות של כ-6.28% ושל כ-6.4% בממוצע, בהתאמה.

ומה לגבי התשואות לטווחי זמן אורכים? כאן המדגם מצטמצם פלאים, ומספר המסלולים שניתנים להשוואה יורד. זאת כתוצאה מהוראות הרגולציה לשינוי אופי המסלולים בחיסכון לטווח ארוך, שהשפיע בעיקר על שוק הגמל לתגמולים, החל משנה שעברה. בכל אופן, קופות הגמל ה"כלליות" והגדולות מחצי מיליארד שקל ושפתוחות לכלל האוכלוסייה, מציגות בשלוש השנים האחרונות תשואות שנתיות ממוצעות של כ-3.47% ו-3.57%, בהתאמה, כשחמש השנים האחרונות מדובר על תשואות של כ-6% בשני השווקים.

לאחרונה הסבירו בבית ההשקעות מיטב דש, עם פרסום תחזית התשואות לשוקי הגמל וההשתלמות לסוף הרבעון השלישי השנה, כי "התשואות החיוביות", שרשמו הגופים המובילים בשווקים אלה "נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל, ובשוק האג"ח הקונצרניות והממשלתיות בישראל". הם פירטו בהקשר זה כי בתקופה האמורה " שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית חזקה", כש"באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מובהקת", ו"באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 2.5%".

לשם השוואה, אתמול פרסמנו כי קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, והפוליסות המשתתפות ברווחים - שנמנות עם תיקי פוליסות החיסכון שמוכרות חברות הביטוח במסגרת פעילות ביטוחי החיים שלהן - רשמו ברבעון האחרון תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של כ-2.05% ושל כ-2.16%, בהתאמה, בעוד שמתחילת השנה הן מציגות תשואות של כ-5.31% ו-5.68% בקרנות ובפוליסות, בהתאמה.

ב-12 החודשים האחרונים הפנסיה החדשה המקיפה והפוליסות המשתתפות ברווחים השיגו תשואה ממוצעת של כ-7.36% ו-7.74%, בהתאמה - משמעותית יותר מהתשואה שרשמו הקרנות השתלמות והקופות גמל שבחנו. יחד עם זאת, את התשואות הגבוהות ביותר הציגו קופות וקרנות השתלמות - שני שווקים עם שונות אדירה בין המתחרים.

כמו כן, התשואות של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות ושל הפוליסות המשתתפות ברווחים בשלוש השנים האחרונות עמדו על תשואה שנתית ממוצעת של כ-4.43% - מעל לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות, כשבחמש השנים האחרונות דובר על תשואות שנתיות ממוצעות של כ-6.6% ו-6.97%, בהתאמה.

בכל אופן, כיצד נראה התיק של קרנות ההשתלמות בימים אלה? עם כניסתנו לרבעון הרביעי של 2017? 15.7% מהתיק של קרנות ההשתלמות הינו בנכסים לא סחירים כש-20.5% מתיק מושקע בחו"ל ובמט"ח (לעומת למעלה מ-21% בסוף 2016). ככלל, כ-31.3% מתיק קרנות ההשתלמות הינו באג"ח ממשלתיות, כשכ-28.5% הינו באג"ח קונצרניות סחירות ולא סחירות ובהלוואות, וכ-28.2% במניות ובקרנות נאמנות. כמו כן, כ-7.8% מהתיק בקרנות ההשתלמות הינו במזומנים, בשווי מזומנים ובפקדונות.

ומה לגבי קופות הגמל לתגמולים? נכון לסוף הרבעון השלישי כ-20.9% מהתיק היה בחו"ל ובמט"ח, כשכ-20% מהתיק היה בנכסים לא סחירים. כמו כן, מתוך סך התיק, כ-30.5% באג"ח ממשלתיות, כ-27.7% באג"ח קונצרניות סחירות ולא סחירות ובהלוואות, כ-26.1% במניות ובקרנות נאמנות, וכ-7.1% במזומנים, בשווי מזומנים ובפקדונות.

קרן השתלמות
 קרן השתלמות

אלטשולר שחם מעל היתר

2017 הולכת ומסתמנת, שלושת רבעי הדרך לסופה, כשנה של בית ההשקעות אלטשולר שחם, שאת השקעותיו מנהלים הבעלים והמייסד גילעד אלטשולר, ודני ירדני. בית ההשקעות, שמחזיק במוניטין טובים זה זמן רב מאוד, מוביל את דירוג התשואות בשוק הפנסיה החדשה עם קרן קטנה ואף מינורית, ועתה הוא מציג הובלה משמעותית בהרבה: בשוקי הגמל וההשתלמות - הן בקרב המסלולים והקופות הגדולים, שמנהלים נכסים של מעל 4 מיליארד שקל כל אחד, והן בקרב המסלולים והקופות הקטנים יותר, שמנהלים כל אחד למטה מרף 4 מיליארד שקל בשווי נכסים.

ההובלה של אלטשולר שחם השנה בתשואות ברורה לא רק מעצם היותו של בית ההשקעות הבולט בכל דירוג שביצענו, כי אם גם משום הפער הגדול בתשואות שהשיג לעמיתיו ביחס לבאים בתור. בית ההשקעות היחידי שמתקרב לתוצאות הטובות של אלטשולר שחם הינו בית ההשקעות אנליסט, שבניהול איציק שנידובסקי ושאת השקעותיו מנהל נועם רוקח.

במה מדובר? נתחיל בשוק קופות הגמל לתגמולים אותו מוביל, כאמור, בית ההשקעות אלטשולר שחם, עם תשואה של כ-10.9% ב-12 החודשים האחרונים, שנרשמה בקופת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה", בעוד שאת הקופות הגדולות מובילה קופת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" עם תשואה של 9.5% - התשואה השנייה בטיבה בשוק. לאחר מכן ניצבים בשוק הגמל לתגמולים עוד כמה גופים מצטיינים יחסים ובראשם אנליסט, עם תשואות של כ-9.1% ו-8.5%, בקופות הקטנות יחסית: "אנליסט גמל ישראל" ו"אנליסט מסלול לבני 50 ומטה".

אחריו יש קופה קטנה של בית ההשקעות ילין לפידות - "גמל מסלול לבני 50 ומטה", כשבקרב הקופות הגדולות (והקטנות) בולטת לחיוב גם כלל ביטוח, בעיקר עם תשואה של כ-6.7% בקופה השנייה בגודלה בשוק - "תמר".

לצד זאת, שוב - כאמור, בית השקעות אלטשולר שחם בולט לחיוב גם בשוק קרנות ההשתלמות, עם הובלה ברורה עם שתי הקרנות המובילות שלו: "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" ו-"אלטשולר שחם השתלמות כללי", שרשמו ב-12 החודשים האחרונים תשואות נומינליות ברוטו של כ-11.3% ושל כ-9.2%, בהתאמה - הרחק מעל למתחרים.

גם כאן מי שמגיע אחרי אלטשולר שחם, ועדיין מציג שנה טובה שמעלה חיוך על שפתי עמיתיו, הינו בית ההשקעות אנליסט, עם קרן "השתלמות כללי" כשאחריה נציין לחיוב כמה קרנות השתלמות של שתי קבוצות ביטוח גדולות: הפניקס "השתלמות כללי", שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר, קרן מנורה מבטחים "השתלמות כללי", שעל השקעותיה אחראי יוני טל, קרן הראל "השתלמות כללי", שאת השקעותיה מובילים סמי בבקוב ועופר נרגסי, וכלל "השתלמות כללי, של כלל ביטוח - שאת השקעותיה מנהלת ענת לוין וכשהשקעות העמיתים שם מנוהלות על ידי לימור דנש.

תשואות קופות גמל לתגמולים
 תשואות קופות גמל לתגמולים

למדריך קופת גמל להשקעה

צרו איתנו קשר *5988