המבקר: כך תופרים סיוע לעמותות המקורבות למטה בנימין

המועצה העבירה כספים לעמותת רגבים ועמותת אופק להתיישבות על בסיס קריטריונים שמעלים את החשש כי "נתפרו למידותיהן של העמותות" ■ את רגבים הקים ח"כ בצלאל סמוטריץ'

דוח המבקר בנוגע להתנהלות המועצה האזורית מטה בנימין ביהודה ושומרון, שבה 27 ישובים על שטח של כמיליון דונם, חושף את שיטת התמיכה בעמותות מקורבות.

כך, המועצה קבעה שורה של קריטריונים לתמיכה בעמותות, חלקם מנוגדים לנוהל המחייב של משרד הפנים. המבקר קובע כי בהחלטתה להעניק תמיכות על בסיס אותם קריטריונים, "חרגה המועצה מהמסגרת שבה היא מורשית לפעול על פי דין... התבחינים מעלים את החשש כי הם 'נתפרו למידותיהן' של עמותה א' ושל עמותה ב'...", נכתב בדוח. המבקר אינו נוקב בשמות העמותות, אבל עמותה א' ל"שמירה על קרקעות יו"ש" היא עמותת "רגבים", שח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי היה אחד ממקימיה ואף עמד בראשה עד לבחירתו לכנסת; ואילו עמותה ב' ל"גאולת קרקעות ביו"ש" היא עמותת "אופק להתיישבות", שסמוטריץ' הוא גם אחד ממייסדיה וכתובתה היא כתובת ביתו של הח"כ.

בנוסף מציין המבקר כי אבי רואה, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, היה ממקימי עמותת אופק להתיישבות ומבכיריה, יחד עם עוזרו האישי. העוזר האישי, במקביל לתפקידו במועצה, כיהן גם כמנכ"ל עמותת רגבים. "מעורבותם של ראש המועצה ושל עוזרו בשתי העמותות", קובע המבקר, "עלולה לחזק את החשש כי התנאים לתבחינים שקבעה המועצה נועדו להבטיח שעמותות אלו הן שיזכו בתמיכה האמורה".

לפי הדוח, בשנים 2012-2016 רק עמותת רגבים הגישה בקשה לתמיכה תחת הקריטריון של "שמירה על קרקעות ביו"ש", וקיבלה את מלוא התמיכה של המועצה האזורית - 460 אלף שקל בממוצע כל שנה. בנוסף, עמותת אופק להתיישבות הייתה הגוף היחיד שהגיש בקשה לתמיכה תחת הקריטריון "שמירה על קרקעות ביו"ש", וקיבלה סיוע כ-300 אלף שקל - כמחצית מהכנסותיה הצפויות לאותה שנה. על כך כותב המבקר: "התנאים שקבעה המועצה, המציבים דרישות ספציפיות מאוד בשני התבחינים, מעלים את החשש כי הם נקבעו כך שיתאימו מראש לעמותה א' ולעמותה ב'. אין תמה כי רק עמותות אלו ביקשו לקבל תמיכה, והצליחו לזכות בה. התנהלות זו מעלה חשש כי שיקולים זרים התערבו בקביעת התבחינים האמורים".

המבקר מצביע על ניגוד עניינים נוסף של רואה, אשר לצד תפקידו הציבורי במועצה כיהן עד אוגוסט האחרון כיו"ר מועצת יש"ע המייצגת את הרשויות המוניציפליות ביו"ש. מועצת יש"ע קיבלה מהמועצה האזורית מטה בנימין סיוע בהיקפים גדולים - 24%-42% מכלל הוצאות המועצה האזורית על תמיכות. על כך קובע המבקר כי "ראש המועצה פעל בניגוד עניינים מוסדי בכל הנוגע למעורבותו בהענקת התמיכות של המועצה למועצת יש"ע". בדיון במליאת המועצה האזורית אמר רואה כי מועצת יש"ע "פועלת על קבלת 'מענק ביטחוני' כשאנו במועצה מקבלים אותו. כשהמענק מתקבל אנחנו נותנים אחוז מסוים למועצת יש"ע". על כך אומר המבקר כי "התנהלות המועצה האזורית, כפי שתיאר אותה ראש המועצה, משמעה כי המועצה משמשת מעין צינור להעברת כספים מהמדינה לעמותה. העברה 'סיבובית' של חלק ממענקי הממשלה לעמותה מעלה חשש לעירוב שיקולים זרים של מקבלי ההחלטות".

ח"כ סמוטריץ' הגיב לטענות בדבר סמיכות הזמנים בין פרסום דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לבין קידום החוק שלו בעניין המבקר: "הניסיון לכרוך בין דו"ח המבקר שהתפרסם היום לבין עמדתי ביחס לתפקידו וסמכויותיו של המבקר ולחוק אותו אני מקדם הוא קונספירציה מופרכת. הוויכוח שלי עם מבקר המדינה לגבי תפקידו וסמכויותיו מתקיים כבר למעלה משנה. הוא החל בוויכוח שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה סביב החלת הביקורת על קק"ל כבר בחודש יוני 2016 (לפני שנה וחצי!), המשיך בהצלחה שלי למנוע אישור תקנות שהמבקר ביקש לאשר בוועדה לביקורת המדינה בדצמבר 2016 והגיע אל הצעת החוק שהנחתי על שולחן הכנסת עוד ביום 8.5.17 (לפני כחצי שנה). קדמה להנחת החוק עבודה של שבועות רבים מול הלשכה המשפטית של הכנסת - כל זאת הרבה לפני שהדו"ח הנוכחי התחיל בכלל להיכתב.

"יש לי עמדה עניינית ומקצועית באשר לתפקידו וסמכויותיו של מבקר המדינה ובעזרת ה' אמשיך לקדם אותה ככל יכולתי לטובת אזרחי ישראל. לגופן של טענות המבקר באשר לתנועת רגבים ולעמותת אופ"ק להתיישבות (שאני כמובן גאה מאוד על חלקי בפעילויותיהן החשובות!): ראשית, שתי העמותות הללו, יוצאות בסדר גמור בדו"ח והמבקר לא בא אליהן בטענות. טענות המבקר מופנות לשיטת מבחני התמיכה של מוא"ז מטה בנימין. מדובר ב 16 מבחני תמיכה שרק 2 מהן נוגעות לרגבים ואופק. בכל מקרה לא נטען להתנהלות בעייתית של עמותות אלה".

סמוטריץ' הוסיף כי "גם אם הייתה ביקורת כזו הקשורה לרגבים ולאופ"ק הרי שהיא אינה נוגעת לי כלל ועיקר. ברגבים הועסקתי כעו"ד וכמנהל פעילות ללא שום זיקה לתחום הכספי. עמותת אופ"ק רשומה בכתובתי מאחר וכעו"ד חתמתי על מסמכי ההקמה שלה לרשם העמותות. בתקופתי כחבר עמותה באופ"ק העמותה לא קיבלה תמיכות. פרשתי מחברותי בה עם כניסתי לכנסת ביום 31.3.15. והיא החלה לקבל תמיכות ממטה בנימין רק בשנת 2016 (כשנה לאחר פרישתי ממנה). אין שום קשר בין דו"ח המבקר שפורסם היום לביני ובוודאי לא לחוק שאני מקדם להסדרת תפקידו וסמכויותיו.

"והערה לסיום לכל חובבי ז'אנר תאוריות הקונספירציה - אם כבר אז אני מציע לכם לבחון את ההקשר, רק בכיוון ההפוך - האם ייתכן שמשרד מבקר המדינה שרבב את שתי העמותות לדו"ח כדי לנקום בי על המהלכים שאני מוביל מולו".

צרו איתנו קשר *5988