הוועדה המקומית מורדות הכרמל לא פעלה נגד עבירות בנייה

המבקר קובע כי הוועדה פעלה במשך שנים ללא מדיניות אכיפה ולא קבעה סדרי עדיפויות לטיפול בעבירות הבנייה ■ בין היתר, התעלמה במשך שנים מבנייה לא חוקית שביצע סגן ראש המועצה המקומית רכסים

הר הכרמל חיפה / צילום: shutterstock
הר הכרמל חיפה / צילום: shutterstock

"הביקורת שנעשתה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מורדות הכרמל העלתה ליקויים, חלקם חמורים, בעיקר בתחום הפיקוח והאכיפה. בין היתר, התגלו עבירות בנייה של נבחרי ציבור אשר הובילו לפגיעה באמון הציבור, בהרתעה ובאכיפת הוראות החוק" - כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם היום (ג').

ועדות מקומיות לתכנון ובנייה אחראיות על מתן אישורים, אישור תוכניות, פיקוח ונקיטת הליכים נגד בנייה בלתי חוקית ועוד. מדובר בגוף משמעותי מאוד בכל רשות מקומית, ובדיקת המבקר אודות הוועדה המקומית מורדות הכרמל מעלה תמונה בעייתית בלשון המעטה בנוגע לפעילותה. מדובר בוועדה החולשת על אזור נרחב של כ-22,950 דונם, הכולל את תחומי עיריית נשר, עיריית טירת כרמל והמועצה המקומית רכסים, ומקבלת החלטות הנוגעות ליותר מ-53 אלף תושבים.

מבקר המדינה בחן את פעילות הוועדה בין ספטמבר 2016 למארס 2017, וגילה כי היא לא פעלה כנדרש נגד עבירות בנייה במקומות שונים בתחום אחריותה. כך, בין היתר, הוועדה "לא פעלה במשך שנים נגד בנייה לא חוקית שביצע סגן ראש המועצה המקומית רכסים, הרב דוד כהן, בשנים 2008-2013. אף שעבירות הבנייה התגלו לוועדה כבר בשנת 2003, רק בינואר 2017 היא העבירה את הנושא לטיפולו של פיקוח מחוז חיפה". בתגובה למבקר המדינה השיב סגן ראש המועצה כי "כאשר נבחר להיות איש ציבור הגיש תוכנית כדי לאשר את הקיים ולהיות איש ציבור ללא רבב".

לפי הדוח זה אינו המקרה היחיד שבו התגלו עבירות בנייה בקרב נבחרי ציבור. כך, עבירות בנייה התגלו גם בנכסיהם הפרטיים של ראש עיריית נשר לשעבר, דוד עמר, וסגן ראש עיריית נשר, משיח עמר. נגד הראשון הוגש כתב אישום בנושא בסוף 2016, ונגד השני הוגשו כמה כתבי אישום והוא הורשע בעבירות של תכנון ובנייה ועבירה של אי-קיום צו שיפוטי. המבקר מציין כי במאי 2017 קיבל בית המשפט המחוזי את ערעור המדינה וקבע כי במעשים שבהם הורשע דבק קלון, והוא התפטר בעקבות כך מתפקידו במועצה.

פיקוח כושל

הביקורת העלתה תמונה קשה גם בנוגע לפעילות הכוללת של הוועדה בהקשר של פיקוח ואכיפה. "לוועדה אין נתונים על היקף עבירות הבנייה במרחבה", נכתב בדוח, "הוועדה לא דנה בתוצאות סקר עבירות הבנייה שביצעה עבורה חברה חיצונית, ולא קבעה באילו מקרים מדובר בבנייה ללא היתר. הוועדה פעלה במשך שנים ללא מדיניות אכיפה ולא קבעה סדרי עדיפויות לטיפול בעבירות הבנייה... והמפקחים מטעמה לא ביצעו פיקוח יזום במסגרת עבודתם".

בהקשר של פיקוח כושל של הוועדה, המבקר מציין פרויקט בן 84 יחידות דיור ביישוב רכסים שבו נבנו דירות ללא היתר בטרם פורסמה תוכנית לשינוי אחוזי הבנייה, וזאת על-אף צו מינהלי שהוציאה הוועדה להפסקת העבודה. למרות זאת, הוועדה, לדברי המבקר, לא הגישה כתב אישום נגד היזם. המבקר מציין שני מקרים נוספים: בראשון, הוועדה נתנה היתר להכשרה בדיעבד של בנייה לא חוקית של 4 יחידות דיור בטירת הכרמל, זאת למרות צו מינהלי שניתן נגדה; ובשני, הוועדה לא מנעה הקמת בית כנסת שהוקם ללא היתר ביישוב רכסים על-ידי עמותה פרטית.

נדגיש, כי למרות שהמבקר מציין כי בשנתיים האחרונות נרשם שיפור בפעילות הוועדה, "עדיין נותרה מלאכה רבה לצורך תיקון הליקויים". כך, קובע המבקר, "על הוועדה להשלים את מיפוי עבירות הבנייה בתחומה ולהוציא היתרי בנייה רק בהתאם לחוק ולתוכניות התקפות; על הוועדה להמשיך ולשפר באופן מהותי את מערך הפיקוח והאכיפה שלה; לגבש מדיניות אכיפה סדורה וליישמה; לשפר משמעותית את עבודת הפיקוח, כולל ביצוע פיקוח יזום; לערוך ביקורות לאיתור בנייה לא חוקית בזמן התהוותה; להוציא בעת הצורך צווי הפסקת עבודה מינהליים ושיפוטיים; להכין תיקי חקירה כנדרש ולהעבירם לתובע תוך פרק זמן סביר לשם הגשת כתבי אישום". 604695 רכסים. דירות נבנו ללא היתר צילום: אסף מרדכי

הליקויים העיקריים:

- לא פעלה במשך שנים נגד בנייה לא חוקית שביצע סגן ראש המועצה המקומית רכסים

- פעלה ללא מדיניות אכיפה ולא קבעה סדרי עדיפויות לטיפול בעבירות הבנייה

- מפקחים מטעם הוועדה לא ביצעו פיקוח יזום

תגובת הוועדה המקומית מורדות הכרמל

מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מורדות הכרמל נמסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה כי: "בשנים 2016-2017, לראשונה מזה למעלה מ-30 שנה, התקיימה ביקורת עומק בוועדה המקומית מורדות הכרמל. יובהר כי באוגוסט 2014 נכנסו לתפקידם יו"ר ומהנדסת חדשים לוועדה, ומקרים רבים המוזכרים בדו"ח הביקורת התרחשו לפני שנים, עוד טרם כניסתם לתפקיד. כמו כן חלק מהסוגיות העולות בדו"ח הביקורת נדונו בעבר בוועדות ערר ובערכאות משפטיות שונות וטופלו ע"י הפיקוח הארצי והיחידה לאכיפת דיני מקרקעין, והטיפול בהן התבצע ע"י הוועדה המקומית בהתאם להחלטות וועדות התכנון שמעליה. הביקורת התקיימה בעיצומם של תהליכי שינוי רבים ומקיפים בכל תחומי הליבה של הוועדה, המתבצעים בשלוש השנים האחרונות, לרבות: הטמעת הרפורמה בתכנון - קוצרו לוחות הזמנים לטיפול בתכניות בניין עיר, אושרו הנחיות מרחביות, ונמצאות בהכנה תכניות מתאר לשלושת הרשויות: נשר, טירת כרמל ורכסים ; הטמעת הרפורמה ברישוי - הכנת תיקי מידע ובקשות להיתרים מבוצעת באמצעות הרישוי המקוון, קוצרו לוחות הזמנים לטיפול, פרוטוקולים מפורסמים תוך 3 ימים מיום הדיון והיתרי הבניה נסרקים ועולים לאתר האינטרנט ; חיזוק הפיקוח והאכיפה - הוכנה מדיניות אכיפה בדגש על פיקוח יזום, גויסו מנהל פיקוח חדש ומפקח נוסף, הוכן סקר עבירות בניה השוואתי, כל הפעולות מתועדות במערכת הממוחשבת ; הנהגת שיטות ניהול סדורות - הוכן תיק נהלים, אושרו תכניות עבודה שנתיות עם סדרי עדיפויות ויעדים מדידים, עודכן המבנה הארגוני והוגדרו תחומי אחריות בהנחיית יועץ ארגוני, יצאו מכרזים עדכניים להתקשרות עם יועצים ונותני שירותים ; שיפור השירות והנגשת המידע לציבור - הוקם אתר אינטרנט חדש ונוספו עדכוני SMS ; הרחבת ושיפוץ משרדי הוועדה - הוקם אגף חדש למחלקת הפיקוח, שופצה מחלקת הרישוי והוגדל ונסגר הארכיון (התבצע בשלבים והסתיים ביולי 2017 לאחר הביקורת)".

עוד נמסר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מורדות הכרמל כי: "עפ"י הדו"ח השנתי לשר האוצר 2016, הוועדה המקומית מורדות הכרמל מדורגת בין הוועדות המובילות בארץ. כמו כן חיזוק מחלקת הפיקוח מניב תוצאות מרשימות, כגון: עלייה במספר כתבי האישום מ-1 בלבד בשנת 2014 ל-40 כתבי אישום בשנת 2017, ועלייה במספר צווי הפסקת עבודה מ-6 בשנת 2014 ל-31 בשנת 2017 (נכון ל-20/11/17). לסיכום, תכנונם והטמעתם של שינויים בסדר גודל כזה אורכת זמן רב, והכל תוך מתן שירות רציף לציבור וקיצור זמני השירות בהתאם לרפורמה בחוק התכנון והבניה. מטבע הדברים לא ניתן לתקן במקביל את כל הליקויים בכל הנושאים, וסדרי העדיפויות לטיפול נקבעים עפ"י תכניות העבודה השנתיות ומדיניות האכיפה ובהתאמה למגבלות התקציב וכח האדם הקיימות. יחד עם זאת, כבר במהלך הביקורת הקפידה הוועדה לתקן את מרבית הערות המבקר באופן מידי, ובעקבות הביקורת יוקם צוות למעקב ולהשלמת התיקונים הנדרשים. הוועדה מודה למשרד מבקר המדינה על עבודתם, אשר מתווה מפת דרכים ומסייעת להפנמת התהליכים ולהשלמת השינויים אשר החלו לפני כשלוש שנים. הוועדה נחושה להמשיך לשפר וליישם את היעדים שהציבה לעצמה, ולחתור ללא לאות להסמכתה כוועדה עצמאית".

צרו איתנו קשר *5988