הוועדה המקומית קריות: "הפיקוח הרופף מעודד עבריינות בנייה"

דוח מבקר המדינה: "לנוכח הממצאים, מצטיירת תמונת מצב עגומה ולפיה פעילותם של האחראים בוועדה הייתה לקויה באופן עקבי ומתמשך"

חיפה והקריות.  "עוד 20 שנה יגיעו לאיזון" / צילום: ערן גילווארג
חיפה והקריות. "עוד 20 שנה יגיעו לאיזון" / צילום: ערן גילווארג

"ממצאי הדוח מעידים על כשלים חמורים בכל הנוגע לפעילותה של הוועדה בנושא רישוי הבנייה וקיום דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון שלה. מתן היתרי בנייה שלא כדין, הימנעותה של הוועדה מלנקוט צעדים נגד עברייני בנייה במרחב התכנון שלה, וכן ניסיונה להכשיר עבירות בנייה שלא כדין - כל אלה גורמים לפגיעה באמון הציבור בוועדה ולכרסום בשלטון החוק", כך כותב מבקר המדינה בדוח הביקורת העוסק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריות. "לנוכח הממצאים", קובע המבקר, "מצטיירת תמונת מצב עגומה ולפיה פעילותם של האחראים בוועדה הייתה לקויה באופן עקבי ומתמשך".

נציין, כי הוועדה אחראית על כ-16.5 אלף דונם ועל מרחב התכנון בקריית מוצקין, קריית ביאליק וקריית ים, הכולל למעלה מ-135 אלף תושבים. הביקורת של מבקר המדינה נערכה בין ספטמבר 2016 לפברואר 2017.

לפי הממצאים, "נמצאו מקרים בהם הוציאה הוועדה היתרי בנייה שלא בהתאם לתוכניות תקפות, וזאת שלא כדין. כמו כן, חלק ממקבלי ההיתר בנו תוספות בנייה שלא בהתאם להיתר או לתנאי התוכניות החלות על השטח, ולעתים הכשירה הוועדה בדיעבד את הבנייה הבלתי חוקית", נכתב בדוח. בנוסף בדק המבקר את הפיקוח והאכיפה על הבנייה ומצא כי מפקחי הבנייה של הוועדה לא עמדו ביעדי תוכנית העבודה שנקבעה להם לשנת 2016 ולא התבצע מעקב מעקב שוטף אחר עבודתם, מה שגרם להתמשכות בלתי סבירה בטיפול בתיקי הפיקוח. "הפיקוח הרופף", כותב המבקר, "פוגע באמון הציבור בוועדה וביכולת האכיפה שלה ובעקיפין מעודד עבריינות בנייה והתפשטות של תופעת הבנייה הלא-חוקית במרחב התכנון שלה".

בנוסף מציין המבקר כי באזור התעשייה של קריית ביאליק התגלה מצב בעייתי של פיקוח ומעקב אחר הבנייה הבלתי חוקית. על-פי אנשי המבקר, בנובמבר 2013 הכינו מפקחי הוועדה דוח על עבירות הבנייה באזור ונמצא כי רק בכ-80 (כ-21%) מהעסקים שנבדקו לא היו חריגות בנייה; ב-148 מהעסקים פורקה הבנייה הבלתי חוקית, הוצא היתר בנייה כנדרש או נסגר העסק; וב-156 עסקים בוצעו עבירות בנייה, כמפורט להלן: ב-45 עסקים בוצעו הליכים להוצאת היתר בנייה, 44 עסקים היו בעיצומו של הליך להוצאת היתר בנייה שהתמשך במידה בלתי סבירה, בעניין 14 מהעסקים נפתחו תיקי פיקוח, ואילו 53 העסקים הנותרים סירבו לשתף פעולה עם הוועדה ונדרש לפתוח בעניינם תיקי פיקוח. לפי המבקר, הוועדה לא ביצעה מעקב אחר אופן הטיפול בממצאי הדוח, ואין ברשותה נתונים מדויקים על מצב עבירות הבנייה באזור התעשייה. עוד נמצא, כי לרוב העסקים שבהם איתר המפקח עבירות בנייה הוא כלל לא פתח תיקי פיקוח.

בסיומו של הדוח כתב המבקר כי "נוכח הממצאים החמורים שהועלו בנוגע לתפקוד הוועדה, על הוועדה המחוזית, יחידת האכיפה הארצית ומינהל התכנון לתת את דעתם על ממצאי הדוח החמורים ולבחון את אופן פעילותה של הוועדה המקומית קריות, וזאת בהתאם לתחומי אחריותם וסמכותם".

מהוועדה לתכנון ובנייה קריות נמסר: "הוועדה לא המתינה לפרסום דוח הביקורת הסופי בכדי לטפל באותם ליקויים שהתגלו, וכבר בשלבי הבדיקה המוקדמים, החלה בדרך נחרצת ונמרצת לתקן את הליקויים שנמצאו. הוועדה הפיקה לקחים מן הדוח ומרבית הליקויים שנמצאו תוקנו על הצד הטוב ביותר".

עיקרי הליקויים:

- הוועדה הוציאה היתרי בנייה שלא כדין והכשירה בדיעבד עבירות בנייה

- מפקחי הבנייה של הוועדה לא עמדו ביעדי תוכנית העבודה, ולא התבצע מעקב שוטף אחר עבודתם

- לא נפתחו תיקי פיקוח במקרים של עבירות בנייה

צרו איתנו קשר *5988