טעות סופר בדוחות הדירקטוריון תעלה לחברה לישראל 32 מ' ש'?

ביהמ"ש אישר תביעה ייצוגית בגין טעות שלטענת התובע היוותה שגיאה מהותית בתיאור מצבה הכספי של החברה-הבת וגרמה נזקים למשקיעיה

עידן עופר / צילום: תמר מצפי
עידן עופר / צילום: תמר מצפי

טעות סופר בדוח הדירקטוריון של החברה לישראל  עשויה לעלות לחברה ולבכיריה בתשלום פיצויים לבעלי המניות בסך של 32.3 מיליון שקל. כך לפחות עולה מהחלטה שקיבל אתמול (ד') בית המשפט המחוזי בתל-אביב, לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד החברה לישראל, חברי דירקטוריון שכיהנו בה במהלך הרבעון האחרון של 2014, מנכ"ל החברה דאז ניר גלעד ומחליפו אבישר פז, שכיהן אז כסמנכ"ל הכספים, וכן כנגד בעל השליטה עידן עופר. מדובר בהחלטה שמאותתת לחברות הציבוריות בישראל כי הן עשויות להיענש בכבדות על כל טעות סופר מהותית שתופיע במסמכיהן הרשמיים, גם אם זו לא השפיעה על תוצאותיהן הכספיות.

ראשיתו של הסיפור בסתיו 2014, כאשר החברה לישראל נמצאה בעיצומו של מהלך לפיצול החזקותיה בחברות-הבנות איי.סי פאואר, טאואר, צים, קורוס ואיי.סי גרין, לחברת החזקות נפרדת בשם קנון. טרם הפיצול, פרסמה החברה לישראל ב-25 בנובמבר 2014 את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2014.

בעמוד 19 לדוח הדירקטוריון שפורסם אז, בחלק הכולל הסבר תמציתי על התוצאות של איי.סי פאואר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2014, נכתב כי "היקף ההתחייבויות הפיננסיות נטו היחסי של איי.סי פאואר (החוב נטו של איי.סי פאואר סולו, בתוספת חלקה היחסי בחוב נטו של כל אחת מהחברות המוחזקות) הסתכם למועד הדוח לסכום של כ-1,575 מיליון דולר, לעומת סכום של כ-940 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. במילים אחרות, זינוק לכאורה של כ-68% בתוך שנה.

קצת יותר מחודש לאחר מכן, ב-31 בדצמבר לאחר סיום המסחר בבורסה, הודיעה החברה לישראל כי המספר של 1,575 מיליון דולר הופיע בטעות, וכי למעשה מדובר על חוב פיננסי נטו של 1,199 מיליון דולר, כלומר עלייה של 28% בלבד לעומת השנה הקודמת.

בחברה לישראל הסבירו אז כי "טעות הסופר האמורה אינה משפיעה על דוח רווח והפסד, על סך הרווחים הראויים לחלוקה, על מאזן החברה, על תזרים המזומנים או על ההון העצמי של החברה, הכול ליום 30 בספטמבר 2014".

יש לציין כי ממועד פרסום הדוח ועד רגע לפני פרסום הודעת התיקון רשמה מניית החברה לישראל ירידה מינורית של 1.2%. יום למחרת, ב-1 בינואר 2015, זינקה המניה בשיעור חד של 5.4%. אלא שזינוק זה הושפע גם משתי הודעות נוספות שפורסמו אז, והן החלטת בעלי מניות החברה לישראל לאשר את מהלך הפיצול עם קנון, והודעת החברה כי היא פועלת להתקדם בביצוע המהלך בעקבות החלטת בעלי המניות. שבוע לאחר מכן, ב-7 בינואר, הושלם מהלך הפיצול, וקנון הפכה מחברה בת של החברה לישראל, לחברה אחות שלה.

שבוע נוסף עבר, ונגד החברה לישראל, בכיריה ובעל השליטה בה, הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית על סך של 32.3 מיליון שקל, מטעמו של מרדכי גבריאלי, בקשר עם טעות הסופר המדוברת. על פי החברה לישראל, גבריאלי ציין בבקשה לייצוגית כי בין התאריכים 14 באוקטובר 2014 ל-3 בדצמבר 2014 הוא החזיק בחמש מניות של החברה לישראל, שהיו שוות אז כ-9,700 שקל.

בבקשה טען גבריאלי כי טעות הסופר שפורסמה היוותה שגיאה מהותית בתיאור מצבה הכספי של החברה-הבת. הוא הוסיף כי שגיאה זו גרמה נזקים בהיקף ניכר עבורו ועבור כל המשקיעים שרכשו ומכרו מניות בתקופה שבין מועד פרסום הדוחות למועד פרסום הודעת התיקון.

בינואר 2016 התקיים דיון מקדמי בבקשה של גבריאלי, וחמישה חודשים לאחר מכן התקיים דיון בבית המשפט, שבמסגרתו נחקר המבקש (על תצהירו), המומחה מטעמו (על חוות הדעת שצורפה לתביעה) ומצהיר מטעם החברה לישראל. עד נובמבר אשתקד הוגשו לבית המשפט כל הסיכומים מטעם הצדדים השונים, והיום כאמור החליט בית המשפט לאשר את הגשת התביעה הייצוגית בעניין זה.

צרו איתנו קשר *5988