הערכה: מחיר הגז הנמכר לחח"י יוזל רק ב-12.5% ולא לפני 2021

לקראת הנפקות האג"ח של קבוצת דלק ותמר פטרוליום פרסמו היום השותפויות בתמר דוח עתודות מעודכן של המאגר ■ למאגר נגזר שווי של 11.7 מיליארד דולר, בשיעור היוון של 7.5%

קידוח תמר אסדה קידוח לוויתן / צלם: יחצ
קידוח תמר אסדה קידוח לוויתן / צלם: יחצ

לקראת הנפקת האג"ח של קבוצת דלק ולאחריה הנפקת האג"ח הגדולה שמתכננת תמר פטרוליום  בחודש הבא, לצורך השלמת העסקה לרכישת 7.5% מהזכויות במאגר תמר מנובל אנרג'י, פרסמו היום (ד') השותפויות בתמר דוח עתודות מעודכן של המאגר, לצד תחזית תזרים מזומנים.

הדוח, אותו ערכה חברת NSAI, מתבסס על ניתוח המידע הגיאולוגי וההנדסי מהקידוחים השונים, וכן את נתוני ההפקה העדכניים. על פי הדוח לא חל למעשה שינוי בהיקף העתודות במאגר, שעומד על 313 מיליארד מטר מעוקב (BCM) גז טבעי ועוד 14 מיליון חביות קונדנסנט (תוצר לוואי בהפקת הגז, שניתן לעשות בו שימוש לצרכים שונים בתחום האנרגיה).

בשותפויות מעריכים כעת כי ביולי 2021, בעת שחברת החשמל תוכל לראשונה לבצע התאמת מחיר לפי ההסכם שנחתם בין הצדדים (משלמת כיום כ-6 דולרים ליחידת גז לעומת מחירים של 4-5 דולר ליחידה בחוזים שנחתמו מול יצרניות חשמל פרטיות בארץ) יתבצע עדכון למטה בשיעור של 12.5% במחיר המכירה של הגז מהמאגר לחברת החשמל.

עוד מציינות השותפות בתמר כי בהתאם להנחות וההערכות שבבסיס תזרים המזומנים הצפוי ממנו, נגזר למאגר שווי של 11.7 מיליארד דולר, בשיעור היוון של 7.5%.

בשבוע שעבר חתמו שתיים ממחזיקות הזכויות העיקריות בתמר, נובל אנרג'י ותמר פטרוליום, על הסכם לפי תמכור נובל לתמר פטרוליום 7.5% מהזכויות במאגר תמורת כ-800 מיליון דולר. מסכום התמורה תשלם תמר פטרוליום לנובל 560 מיליון דולר במזומן, והיתרה באמצעות הקצאת מניות, שיהוו 43.5% מההון של תמר פטרוליום, בשווי של כ-240 מיליון דולר.

עם השלמתה של העסקה תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% מההחזקות במאגר תמר, ואילו נובל אנרג'י תרד להחזקה של 25% בתמר. השותפות דלק קידוחים, שבשליטת קבוצת דלק, תישאר עם החזקה ישירה של 22% מהמאגר, ואילו השותפות ישראמקו תהפוך לבעלת הזכויות הגדולה בתמר, עם כ-28.7% מהבעלות בו. עוד מחזיקות בנתח מהמאגר השותפות דור חיפושי גז עם 4% ואוורסט תשתיות עם 3.5%.

לצורך מימון הרכישה, שכפופה לאישור בעלי מניות תמר פטרוליום (אסיפה זומנה ל-6 במארס), תנפיק תמר פטרוליום סדרת אג"ח נוספת (ב'), בהיקף של כ-560 מיליון דולר, ככל הנראה במהלך חודש מארס, במח"מ ובתשואה דומה לסדרה א' שאותה הנפיקה החברה בקיץ 2017 (אג"ח צמודה לדולר, במח"מ של 5.9 ותשואה שנתית נוכחית של 5%).

כמו כן, כאמור, תקצה תמר פטרוליום לנובל אנרג'י, בהקצאה פרטית, מניות בשיעור של 43.5% מההון, מה שידלל כמובן את בעלי המניות הקיימים במידה משמעותית. כיום מחזיקה קבוצת דלק, באמצעות השותפות דלק קידוחים, 40% ממניות תמר פטרוליום, ובעקבות העסקה היא תרד להחזקה של 22.6% במניות תמר פטרוליום. במקביל ידוללו שאר בעלי המניות, ביניהם המשקיעים המוסדיים מנורה מבטחים, הראל ועמיתים.

צרו איתנו קשר *5988