האוויר יוצא מבועת האשראי לרכב?

נתוני בנק ישראל מצביעים על האטה בקצב צמיחת האשראי לרכישת רכב, זאת בעקבות הנחיות הממונה על הבנקים בשנה שעברה • לנתוני הריבית הממוצעת על הלוואות בבנקים

כלי רכב בנמל חיפה / צילום: ורהפטיג ונציאן
כלי רכב בנמל חיפה / צילום: ורהפטיג ונציאן

אחרי תקופה ארוכה של עלייה מואצת בהיקף האשראי לרכב בישראל ניכרת בשוק האטה משמעותית בקצב הגידול. מנתוני האשראי לרכב המעודכנים לספטמבר 2017, שפרסם היום הפיקוח על הבנקים, עולה כי קצב הגידול ברבעון השלישי צמח ב-1.4% בלבד כאשר באשראי לרכב שניתן על ידי חלק מחברות האשראי נרשמה ירידה של 1.5% ברבעון.

בסך הכל הסתכם האשראי לרכישת רכב ללקוחות פרטיים, כנגד שיעבוד הרכב, ב-13.532 מיליארד שקל ברבעון השלישי. מתוך סכום זה כ-11.323 מיליארד שקל ניתנו על ידי תאגידים בנקאיים והשאר על ידי חברות כרטיסי האשראי. הנתונים אינם כוללים את היקף האשראי "הכללי" שמשמש לצורך רכישת רכב וגם לא את האשראי החוץ בנקאי.

יצוין כי ביוני אשתקד פרסם הפיקוח על הבנקים שורה של המלצות לנוכח "אינדקציות לעלייה ברמת הסיכון של חלק מהלווים בענף הרכב ובפרט בחברות הליסינג". הפיקוח המליץ בין השאר לבצע ניתוח סיכונים בענף מסחר כלי הרכב ולאשראי הצרכני לרכישת רכב. הבנק הורה לאסוף נתונים על עלייה ירידה בשווי הביטחונות לנוכח גידול חד בהיצע הרכבים של כלי רכב פרטיים, השפעה של תרחישים שונים וכדומה. כמו כן פורסמו הנחיות אודות חישוב הבטחונות והידוק הבקרות לגבי הלווים.

בענף הרכב אומרים כי בעקבות ההנחיות רשמה ירידה מסוימת בהיקף רכישות הרכב באשראי מלא, שתרמה להאטה בקצב הצמיחה של שוק הרכב, אם כי עדיין קיים היצע נרחב של אשראי בנקאי וחוץ בנקאי לרכישת רכב.

צרו איתנו קשר *5988