צו הפסקת עבודה לפרויקט מחיר למשתכן בהרצליה

מדובר בצו שהוצא לחברת שבירו כבר לפני כשבועיים וחצי, וזאת משום שלפרויקט טרם התקבל היתר בנייה מלא ■ בחברה טוענים כי שילמו את היטל ההשבחה ואת אגרות הבנייה והתחילו עבודות חפירה ■ במקביל, ל"גלובס" נודע כי בשל שינוי בתב"ע בשכונה היתרי הבנייה לכלל המגרשים יתעכבו

פרוייקט גליל ים / אתר החברה
פרוייקט גליל ים / אתר החברה

עיריית הרצליה הוציאה צו הפסקת עבודה לחברת רמי שבירו הנדסה ובנייה בפרויקט מחיר למשתכן בהרצליה, בשכונת גליל ים. מדובר בפרויקט בו זכתה החברה במכרז ב-26 לדצמבר 2016 הכולל 276 דירות סך הכל, 221 מהן לזכאים ומתוכן 70 דירות מוזלות לבני המקום. ההגרלה לזכאים התקיימה כבר ב-23 ביולי 2017 והוכרזו זוכים בפרויקט. נציין כי צו הפסקת העבודה ניתן כבר ב-8 לפברואר. הסיבה למתן צו הפסקת העבודה על פי עיריית הרצליה היא שהיזם "לא מילא אחר תנאים נדרשים לקבלת ההיתר".

בחברת שבירו מתקשים להבין מדוע ניתן הצו ומסרו היום כי החברה כבר שילמה את היטל ההשבחה ואת אגרות הבנייה והתחילו עבודות חפירה ובדיקות מקדימות בקרקע. עוד נמסר מהחברה כי מילאו אחר כל התנאים להיתר ונכון להיום ממתינים להיתר מלא לבניית הפרויקט. גורמים בעירייה הסבירו כי בכל מקרה לא ניתן להתחיל לבצע כל עבודה במגרש ללא היתר בנייה מלא, ולחברה לא הוצא היתר בנייה שכזה. במקביל, ל"גלובס" נודע כי בשל שינוי בשלביות התב"ע שהמדינה צריכה לבצע במגרשים האמורים היתרי הבנייה במתחם כולו צפויים להתעכב בכחודש וחצי.

עוד נציין כי נכון להיום על פי מידע המופיע באתר "מחיר למשתכן" המגרש של חברת שבירו כמו גם המגרשים הנוספים של מחיר למשתכן בגליל ים צפויים להימסר לקבלנים רק בחודש אוקטובר 2018, זאת על פי ההסכמים שנחתמו. עם זאת, גורמים בעירייה הסבירו כי ככל הנראה מסירת המגרשים תתאפשר עוד קודם לכן, אבל הדבר כפוף בין היתר לשינוי התב"ע המקודם על ידי המדינה.

עוד הסבירו בעיריית הרצליה כי החברה לפיתוח הרצליה חתמה עם החברה על הסכמה למסירה מוקדמת יותר כדי שהחברה תוכל ולהתחיל לפעול בשטח, וזאת כדי להקדים את לוחות הזמנים בפרויקט, אך בכל מקרה לא מדובר בעבודות שניתן להתחיל בהן טרם קבלת היתר בנייה מלא.

עוד על פי העירייה, אותו הסכם מאפשר ליזם לקצר את לוחות הזמנים בכפוף לקבלת היתר בנייה כדין, מה שיאפשר ליזם להתחיל בעבודות על המגרש, אולם במקביל, "מאפשר לחברה לפיתוח להבטיח כי יושלמו עבודות הפיתוח להשלמת התנאים הנדרשים למסירת המגרש ליזם בשלב ראשון, ולהשלמת התשתיות הנדרשות לקבלת טופס 4 בשלב שני". נסביר כי בשכונת גליל ים מקודמים שני תהליכים במקביל. הראשון מתייחס לפרויקטי מחיר למשתכן והשני מתייחס להסכם הגג שנתחם מול העירייה. הסכם הגג מסדיר בין היתר גם את נושא פיתוח השכונה כולה, ובעירייה הדגישו היום כי "החברה לפיתוח ממשיכה לעבוד במתחם על מנת להשלים את הליך מסירת המגרשים ואת הכנת התשתיות בהתאם להסכם הגג שנחתם. ללא השלמת עבודות הפיתוח ממילא לא ניתן לבצע אכלוס. החברה לפיתוח, מטעם עיריית הרצליה, מחויבת למסור את המגרשים ליזם לא יאוחר מ-18 חודשים מיום חתימת היזם והחברה לפיתוח על הסכם הפיתוח בדיוק כפי שקובע הסכם הגג".

עוד ציינו בעירייה כי גם יזמים נוספים שזכו במגרשים במתחם בחנו את האפשרות לפעול כפי שפעלה חברת שבירו, ובמקרה שהיו בוחרים כך, היו חותמים על הסכם זהה. בסופו של יום, בחרו היזמים האחרים, נכון להיום, שלא לחתום על הסכם זה ולא להתחיל בעבודות חפירה לפני קבלת המגרש באופן מלא. 

צרו איתנו קשר *5988