למרות המלצת ו' הריכוזיות: OPC מקדמת רכישת צומת אנרגיה

חברת או.פי.סי אנרגיה, הנמצאת בבעלות קנון של עידן עופר, פועלת להשלמת עסקת רכישת 95% מחברת צומת אנרגיה, המקדמת הקמה של תחנת כוח שתייצר חשמל מגז טבעי באזור צומת פלוגות

עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס
עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס

חברת או.פי.סי אנרגיה (OPC), הנמצאת בבעלות קנון   של עידן עופר, פועלת להשלמת עסקת רכישת 95% מחברת צומת אנרגיה, המקדמת הקמה של תחנת כוח שתייצר חשמל מגז טבעי בהספק של כ-400 מגה וואט באזור צומת פלוגות.

או.פי.סי תרכוש את המניות מידי Ipswich Holdings Netherlands B.V (בשיעור של 47.5%), ורפק אנרגיה (47.5%) בכ-23 מיליון דולר, בכפוף להתאמות הנוגעות להיקף הפרויקט, ותשולם בכפוף להתקיימות אבני-דרך שסוכמו בין הצדדים.

החלטת דירקטוריון OPC להמשיך בעסקה התקבלה למרות המלצת ועדת הריכוזיות מלפני כחצי שנה שלא להעניק לה את הרישיון המותנה המבוקש לייצור חשמל בתחנת הכוח.

ב-OPC מציינים כי החברה ניהלה מגעים עם ועדת הריכוזיות, ופנתה גם לחברת קנון, בעלת השליטה בה, ולבעלות עניין בה כדי לבחון דרכי פעולה לשם פתרון הסוגיה. עם זאת, נכון להיום, טרם חל שינוי בהחלטת ועדת הריכוזיות.

עם זאת, רשות החשמל הודיעה במהלך החודש על פקיעתו של הרישיון המותנה שהונפק לצומת אנרגיה בדצמבר 2010 , כך שכעת לא נדרשת עוד הסכמה של רשות החשמל להעברת השליטה בצומת אנרגיה לצורך סגירת העסקה . בנוסף, אישור למיזוג מהממונה על ההגבלים העסקיים התקבל לפני מספר חודשים.

על-פי ההסכם, ישולם תשלום ראשון בסך של 3.65 מיליון דולר בעת חתימת ההסכם, תשלום שני נוסף בסך של 3.65 מיליון דולר לאחר דחיית עתירה מינהלית העומדת כנגד הפרויקט, ויתרת התשלום בסך של 15.8 מיליון דולר תשולם עם השלמת הסגירה הפיננסית של הפרויקט.

או.פי.סי אנרגיה תמשיך לממן את פעילותה השוטפת של צומת אנרגיה, וזאת במטרה לקדם את הפרויקט לקראת סגירה פיננסית. להערכת החברה, היקף ההשקעה שיידרש לשם הבאת הפרויקט לידי סגירה פיננסית הינו כ-14 מיליון דולר.

בדיווח לבורסה הבוקר (ג') מציינים באו.פי.סי כי העסקה טובה לחברה מכיוון שהיא תואמת את אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בשוק החשמל בישראל. בנוסף, במקרה שהרגולטורים לא יאפשרו לחברה להשלים את העסקה, תוכל OPC למכור את ההחזקה בצומת אנרגיה ברווח.

צרו איתנו קשר *5988