ביהמ"ש: ביטול מכרז רשות מקרקעי ישראל בשדרות אינו תקין

מדובר במכרז לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים לבנייה בשדרות, בהם ניתן לבנות 128 יח"ד ■ המכרז פורסם בתחילת 2017, ולאחר שהוגשו למכרז הצעות, התברר כי אחת המציעות, חברת רגבים, הגישה הצעה גבוהה משמעותית משאר ההצעות

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע קבע כי ביטול מכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בעיר שדרות אינו תקין, וקבע כי ועדת המכרזים של רמ"י תשוב לדון בהצעות שהוגשו למכרז.

נציין כי מדובר במכרז קרקע שפורסם בראשית 2017 לבניית 128 יחידות דיור שלא במסגרת מחיר למשתכן. למכרז הוגשו 13 הצעות שונות, מה שמעיד שוב על הביקוש הגדול למכרזי קרקע רגילים שאינם במסגרת התוכנית הממשלתית.

כאמור, מדובר במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים לבנייה בשדרות, בהם ניתן לבנות 128 יחידות דיור בסך-הכול. המכרז פורסם בתחילת 2017, ולאחר שהוגשו למכרז הצעות, התברר כי אחת המציעות, חברת רגבים, הגישה הצעה גבוהה משמעותית משאר ההצעות המתחרות במכרז. כשהדבר נודע לה, ביקשה חברת רגבים למשוך את הצעתה,  בשל פגמים שנפלו לכאורה (לטענת רגבים) במסמכי המכרז בדבר סוג הבנייה המותר בקרקע. כך, חוברת המכרז סווגה כ"בנייה צמודת קרקע למגורים", אך בפועל התוכנית החלה על המקרקעין מאפשרת בנייה רוויה בלבד.

יש לציין, כי הטעות במסמכי המכרז הופיעה רק בחוברת המכרז שצורפה למודעת הפרסום באתר האינטרנט (עליה הסתמכה חברת רגבים), אולם בחוברת הפיזית שנרכשה על-ידי חלק מהחברות הטעות לא הופיע. בעקבות זאת החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז כולו ולפרסם במקומו מכרז חדש.

"אגודת ידידי לפיד", אשר הצעתה הייתה השנייה בגובהה ביחס לשני מתחמים במכרז, פנתה לרמ"י בבקשה להכיר בה כזוכה במתחמים אלה, וכשבקשה זו לא התקבלה, הגישה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי באר-שבע, באמצעות עו"ד ד"ר גאי כרמי ממשרד ליפא מאיר ושות'. לעתירה זו הצטרפה בהמשך גם חברת "נוף מגדל בנייה בע"מ", הזוכה במקום השני במתחם אחר.

עו"ד ד"ר כרמי, שייצג את "אגודת ידידי לפיד" בעתירה, טען כי גם אם נפלו פגמים מסוימים במכרז שפורסם, מדובר בפגמים לא מהותיים שלא הצדיקו את ביטול המכרז, ורמ"י לא העניקה משקל ראוי להסתמכות המציעים שהשתתפו במכרז.

במקביל, ברמ"י טענו כי אם המכרז לא יבוטל, המציעים שהגיעו למקום השני יצטרכו לתקן את ההצעה שהגישו, כך שתהיה בגובה של 90% מההצעה שזכתה במקום הראשון. נזכיר כי הצעה זו הייתה גבוהה משמעותית מההצעות האחרות בשל המחשבה כי המכרז מיועד לבניית צמודי קרקע, ולכן טענו העותרות כי מדובר בדרישה שאינה סבירה. עו"ד ד"ר כרמי טען בהקשר זה כי דרישה זו של רמ"י "נגועה בחוסר תום-לב קיצוני ומנוגדת לחובת רמ"י כרשות ציבורית".

השופטת שרה דברת, שדנה בתיק, קיבלה את הטענה האמורה וקבעה כי "ועדת המכרזים החליטה לבטל את זכייתה של רגבים במכרז, לדרישתה, לאחר שקיבלה את עמדתה כי עסקינן בטעות סבירה לאור אופן סיווג המכרז... ועדת המכרזים סברה כי רגבים הציעה הצעה גבוהה באופן בלתי סביר בשל טעות בהבנת המכרז. על כן ועדת המכרזים אינה יכולה לדרוש מהעותרות להשוות את הצעתן לגובה של 90% מהצעה זו. דרישה מעין זו אינה עולה בקנה אחד עם חוברת ההוגנות החלה על רמ"י כרשות ציבורית, ורמ"י אינה יכולה לדרוש מהעותרות תשלום אשר ברי לכל כי הוא אינו סביר ויגרום לכך שהעותרות יאלצו וותר על הצעותיהן במכרז".

בשורה התחתונה קבעה השופטת דברת כי העתירה תתקבל: "אני מקבלת ומורה על ביטול החלטתה של ועדת המכרזים מיום 17.7.17 לבטל את המכרז. מאחר שהצעתה של רגבים אינה עומדת עוד על הפרק, הרי שיש לקבוע מי מהמציעות עומדת בכלל תנאי המכרז".

עוד קבעה השופטת כי רמ"י תישא בהוצאות המשפט של העותרים בגובה 30 אלף שקל, לכל אחת מהן.

צרו איתנו קשר *5988