הכנ"ר לביהמ"ש: לדחות עתירת אפריקה ישראל נגד רשות המסים

ביום ראשון ידון ביהמ"ש בהסדר החוב של אפריקה ישראל, כשהחלטה לקבל את המלצת הכנ"ר תאלץ את הצדדים להסדר להתמודד עם מצב חדש

מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי
מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי

כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) תומך בעמדת רשות המסים בנוגע לאופן הטיפול בחוב כלפיה, במסגרת הסדר החוב השני של קבוצת אפריקה ישראל. כך עולה מעמדת הכנ"ר שהוגשה אתמול (ד') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, לקראת הדיון הראשון בבקשה לאישור ההסדר, שייערך ביום הראשון בפני הנשיא איתן אורנשטיין.

במסמך שהגיש לבית המשפט, בוחר הכנ"ר שלא לנקוט עמדה בנוגע לדרישת החוב על סך 245.5 מיליון שקל, שהגישה רשות המסים לאפריקה ישראל ימים אחדים לפני אישור הסדר החוב באסיפות הנושים.

בנוסף, הכנ"ר מקבל את טענת רשות המסים, לפיה אם ברצונה של אפריקה ישראל לערער על צווי המס שקיבלה, עליה לעשות זאת בערכאה המוסמכת לכך על-פי חוק, ולא במסגרת הליך של הסדר החוב.

משום כך, הכנ"ר ממליץ לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לדחות את העתירה שהגישו אפריקה ישראל והרוכש המיועד שלה במסגרת הסדר החוב, מוטי בן משה, נגד רשות המסים. באותה עתירה טענו אפריקה ישראל ובן משה כי על בית המשפט לבטל את הצווים ולקבוע כי החוב של החברה לרשות המסים הוא אפס.

ביום ראשון ייפתח כאמור הדיון על הסדר החוב, שיכלול בתוכו גם את הדיון בנוגע לעתירה נגד צווי רשות המסים. אם הנשיא אורנשטיין יקבל את המלצת הכנ"ר, הרי שהן הרוכש בן משה והן הנושים בהסדר, קרי מחזיקי האג"ח להם חייבת החברה כ-3 מיליארד שקל, יידרשו להתמודד עם מכשול החוב לרשות המסים, שהבירור בעניינו עלול לארוך שנים.

לא במקום שיקול-דעת הנושים

במסמך שהעביר לבית המשפט, הכנ"ר גם ממליץ לדחות את ההתנגדויות השונות שהוגשו להסדר החוב, הן בנוגע לפטור מתביעות עתידיות והן בנוגע למכירת ההחזקה (35.5%) של אפריקה ישראל, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים ובחברות המוחזקות על-ידה שמפעילות את כביש 6 וכן שורה של כבישים מרכזיים נוספים ובהם מנהרות הכרמל בחיפה.

את ההתנגדויות בנוגע למכירת ההחזקה בישראל קנדה ובחברות המפעילות הגישו שתי השותפות לבעלות על חברות אלה, שיכון ובינוי וקבוצת אלון. לטענתן, מכירת החזקה זו לידי חברת דור אלון שבשליטת בן משה מאיינת את זכויותיהן, ובראשן זכות הסירוב הראשונה שמוקנית להן. אלא שהכנ"ר ממליץ כאמור לבית המשפט לדחות טענות אלה ולקבוע פרק זמן של שבוע מיום אישור ההסדר, שבו יידרשו שיכון ובינוי וקבוצת אלון להודיע אם בכוונתן לממש את זכות הסירוב המוקנית. כך יידעו הצדדים השונים בתוך זמן קצר האם דור אלון היא הרוכשת, או שאחת משתי השותפות הנוכחיות.

גם בנוגע להתנגדויות השונות שהגישו גורמים פרטיים נגד מתן פטור מתביעות לחברת אפריקה ישראל ובכיריה במסגרת הסדר החוב, ממליץ הכנ"ר לדחות התנגדויות אלה. הוא קובע כי בחברה חדלת פירעון גוברת נשייתם של הנושים על נשייתם בעלי מניות, וכי הנושים זכאים לוותר על זכות התביעה כלפיהם.

עוד מוסיף הכנ"ר כי למרות שהפטור ניתן ללא תמורה כלשהי, ולמרות שלפי חוות-הדעת של המומחה הכלכלי ייתכן שתביעות אלה עשויות להניב תמורה לחברה, הרי שחוות-הדעת אינה באה להחליף את שיקול-דעתם של הנושים ואינה מחייבת אותם. כמו כן, הוא מדגיש כי בית משפט של חדלות פירעון יתערב בהחלטת אספות הנושים רק אם הוכח כי נפל פגם בהליך ההצבעה או שקיים שיקולים חוץ כלכליים מתחום תקנת הציבור.

"בנסיבות התיק דנן, מדובר בהליכי הסדר המתנהלים כשנתיים, אשר ידעו עליות ומורדות, לרבות חילופי משקיעים וניהול משא-ומתן ממושכים ומורכבים. לא ניתן להתעלם מן העובדה כי נושי החברה, מובטחים ולא מובטחים כאחד, שמו את כל אלה לנגד עיניהם שעה שבחרו לאשר את ההסדר ברוב מכובד של 100% (!) בכל אחת מן האסיפות, וזאת חרף קיומן של הערכות כאמור בחוות-דעת המומחה", מסביר הכנ"ר את המלצתו לדחות את הטענות כנגד הענקת הפטור מתביעות בהסדר.

צרו איתנו קשר *5988