רשות ני"ע: פירוט חסר בדוחות דירוג אג"ח CoCo ע"י S&P מעלות

הרשות בדקה את דירוג כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים ובכך לראשונה הוציאה לפועל את הפיקוח על חברות הדירוג

ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי
ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

מציאות חדשה עבור חברות דירוג האשראי בישראל, עם כניסתן לעולם החברות המפוקחות ומבוקרות בפועל על-ידי הרגולציה. רשות ניירות ערך הודיעה אתמול (ד') כי בבדיקות שביצעה ביחס לדירוגי הנפקות אג"ח CoCo על-ידי הבנקים בחברת הדירוג S&P מעלות נמצאו כמה היבטים שהרשות רואה לנכון לשנותם ביחס לגילוי הנחות הבסיס בעבודת הדירוג וביחס להתנהלות ועדת הדירוג.

במסגרת בחינה ראשונה של הרשות בחברות דירוג שעליהן היא מפקחת בעניין "דירוג כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים (CoCo - ר.ש.)", נמצא כי ישנו פירוט חלקי בדוחות הדירוג באשר להנחות היסוד שעליהן התבסס הדירוג, וזאת גם ביחס לגילוי שיש בדירוגים על ניירות דומים בעולם.

מעלות היא חברה בינלאומית, הפועלת על פי מתודולוגיה ברורה של החברה האם האמריקאית שלה. לצד זאת נבהיר כי ה-CoCo הוא כתב התחייבות נדחה של הבנקים, שבשעת צרה ובהנחיית הפיקוח הופך להון ואינו אג"ח רגיל - מנגנון המאפשר מחיקה של חלק מהקרן למשקיעים במקרה שבו הבנק נקלע לקשיים.

שיאני שכר
 שיאני שכר

ברשות מסבירים כי להיבטים שנבדקו, ושנמצאו בהם חוסרים, יש משמעות עבור מי שרוצים להסתמך על הדירוג, משום, למשל, ש"בעוד שהפרשי השנתות (נוצ'ים) בין דירוג החוב הבכיר של הבנקים לבין מכשירי ה-CoCo שדורגו צוינו בדוחות הדירוג, הרי שלא יוחסו השנתות שהופחתו למאפייני המכשיר, קרי, לנחיתותו מול החוב הבכיר, למנגנון ספיגת ההפסדים האוטומטי או לסמכות המפקח להורות על ספיגת הפסדים".

נוסף על כך, לא ניתן גילוי להשפעת מאפיינים מסוימים הקיימים במכשיר על דירוגו. ברשות אומרים עוד, כי "פירוט חלקי זה גם נופל מרמת הפירוט שנמצאה על-ידי הסגל בדוחות דירוג בעולם, באשר למכשירים דומים ואשר דורגו על-ידי חברות דירוג זרות".

ביחס להתנהלות ועדת הדירוג מצאה הרשות בבחינתה, "העדר פרטים במסמכי התיעוד של חברת הדירוג באשר לנימוקי ועדת הדירוג לדירוג שניתן ואופן ביסוס קביעותיה. סגל הרשות לא מצא פירוט במסמכיה של חברת הדירוג לדיונים המפורטים שלדבריה קיימה ועדת הדירוג באשר להנחות היסוד ששימשו לדירוג המכשיר. בפרט לא נמצא פירוט לדיונים שחברת הדירוג טענה כי קוימו באשר להערכת סמכות המפקח על הבנקים להורות על המרה כפויה של המכשיר למניות או על מחיקתו".

ברשות הוסיפו כי "על מנת למלא את התפקידים האמורים, ולפקח באופן אפקטיבי על חברות הדירוג, על סגל הרשות, כמו גם על דירקטוריון החברה, לדעת מהם השיקולים שעמדו בבסיס קביעת דירוג מסוים, כפי שאלה באו לידי ביטוי בהליך הדירוג ובדיוני ועדת הדירוג בפרט. בהעדר מידע רלוונטי זה, לא יהיה בידם למלא את תפקידם על פי דין ויתערער בסיס מבנה הפיקוח".

לכן, הרשות הודיעה ל-S&P מעלות, כי "עליה לכלול בעתיד במסמכיה הפנימיים את השיקולים המרכזיים שעליהם התבססו הגורמים בחברה אשר משפיעים על הדירוג, ובראשם ועדת הדירוג, בעת קביעת הדירוג, וכן את הנימוקים והביסוס באשר לשיקולים אלה. כל זאת, על מנת להבטיח קיום של הליכי בקרה אפקטיביים על דירוג האשראי כנדרש בחוק ובשים לב לתכליותיו".

צרו איתנו קשר *5988