סלינגר יוצאת נגד סוכני הביטוח: תילחם בקבלת הטבות ממוסכים

רשות שוק ההון פנתה במכתב חריף לסוכני הביטוח ולחברות הביטוח על תופעת ההטבות האסורות בתמורה להפניית הלקוחות: "גורמת לייקור במחירי תיקון הרכב ובמחירי ביטוח הרכב" • ברשות עשויים לבחון הטלת קנסות

מוסך  / צילום: תמר מצפי
מוסך / צילום: תמר מצפי

בעת האחרונה התרבו המקרים בהם סוכן ביטוח קיבל תמורה או טובת הנאה מנותני שירותים, בעיקר ממוסכים ושמאים בעת הפנייה לתיקון רכב אגב מקרה ביטוח. זאת בניגוד להוראות הפיקוח על הביטוח, לפיהן אסור לסוכן ביטוח לקבל כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, במישרין או בעקיפין, אפילו מגוף מוסדי (חברת ביטוח או קופת גמל או קרן פנסיה), בשל הפניית לקוח. כך עולה ממכתב חריף שהוציאה רשות שוק ההון, בראשות דורית סלינגר, למנהלי חברות הביטוח וללשכת סוכני ביטוח, שנסמך על ממצאי פניות שהגיעו לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

רשות שוק ההון מבהירה כי היא "רואה בחומרה פעולות אלו ורואה בהן פעולה שלא לטובת הלקוח" מאחר שהיא "יוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של הסוכן לאינטרס של הלקוח". על כן מבהירה הרשות שבכוונתה לבצע ביקורות בנושא האמור "ולנקוט באמצעים העומדים לרשותה על מנת למגר את התופעה הפסולה אשר גורמת לייקור במחירי תיקון הרכב ובמחירי ביטוח הרכב, לפגיעה באמון הציבור בסוכני הביטוח ובהתנהלות ענף תיקוני הרכב בכלל". על המכתב חתום אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון. לא מן הנמנע כי ברשות עשויים לבחון גם הטלת קנסות.

מנסה לשנות את מבנה העמלות

במה מדובר? בחוזר שהוציאה הרשות בשנת 2009, אז עוד במסגרת היותה אגף במשרד האוצר, הוסבר כי "לקוח הנועץ בסוכן ביטוח לגבי זהות נותן שירות כלשהו כגון: מוסך, עו"ד, שמאי ורופא, מצפה לקבל מהסוכן המלצה מקצועית. על כן, התקשרות של סוכן ביטוח עם נותן שירות שעניינה הפנייה של לקוח בעבור תמורה או טובת הנאה אחרת, אינה עולה בקנה אחד עם חובות האמון והזהירות בהן חב סוכן הביטוח ועם ציפיות הלקוח מהסוכן" וש"התקשרות כאמור יוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של הסוכן לאינטרס של הלקוח".

בשל כך נקבעה אז ההוראה לפיה "סוכן ביטוח המפנה לקוח לנותן שירות, הממליץ על נותן שירות בפני הלקוח או מעורב בבחירת נותן שירות יפעל לטובת הלקוח בלבד ולפי שיקול דעתו המקצועי, כש"סוכן ביטוח לא יקבל כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מגוף מוסדי, בשל הפניית לקוח לנותן שירות". בנוסף נקבע ש"גוף מוסדי לא יעניק לסוכן ביטוח כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפניית לקוח לנותן שירות". מדובר בחלק מהסדרה שהרשות מבקשת להשית על שוק ביטוחי הרכב רכוש (הביטוח המקיף וביטוחי צד ג'), בהמשך לרפורמות שהובילה בשוק ביטוחי הרכב חובה.

מהלך זה גם נעשה אגב ניסיון ארוך שנים ועקבי של רשות שוק ההון לשנות את מבנה העמלות שמקבלים סוכני הביטוח, ולשנות את הממשק בינם לבין לקוחות הקצה - הציבור הרחב, ובינם לבין נותני השירות ו"היצרנים" - חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה. לפי שעה הרשות מוציאה מעת לעת אמירה חריפה בנושא תוך התייחסות לסוגיה נקודתית, כולל התייחסות מחייבת ומהותית, הגם שחלק מהיוזמות המרכזיות שלו לא הבשילו עד כה.

לסוגית הזהות בין האינטרס של הלקוח ובין האינטרס של הסוכן חשיבות רבה משום שסוכן הביטוח הוא אחד הגורמים המרכזיים לקבלת החלטה בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני וזאת כפועל יוצא לכך שחלק ניכר מהציבור פועל לרוב בהתאם לעצה שקיבל מהגורם המוסמך (סוכן הביטוח, היועץ או הוועד). במצב כזה, קבלת עמלה גבוהה בהרבה מזו שבשוק הפנסיה עלולה להשפיע על שיקולי הסוכן ולפגוע עוד יותר באינטרסים של הלקוח.

צרו איתנו קשר *5988