מחזיקי אג"ח אפריקה ישראל עשויים להידרש להצבעה נוספת

תוצאות לא מובהקות באסיפות האג"ח של אפריקה ישראל עשויות להביא להצבעה נוספת בימים הקרובים

מוטי בן משה / צילום: שלומי יוסף
מוטי בן משה / צילום: שלומי יוסף

מחזיקי אגרות החוב של חברת אפריקה ישראל עשויים להידרש להצבעה נוספת על אישור הסדר החוב של החברה עם המשקיע מוטי בן משה, בעקבות תוצאות לא מבוהקות שהתקבלו בהצבעות אתמול (ב'). הערב (ג') עדכנו נאמני שלוש סדרות האג"ח את בית המשפט כי הם עשויים להידרש להצבעה נוספת, אולם הבהירו כי למרות זאת לא תידרש דחייה באסיפות הנושים (מובטחים ולא מבטחים) שתכנס אפריקה ישראל לאישור ההסדר. 

מהודעה שהעבירו הנאמנים לבית המשפט המחוזי בת"א עולה, כי הצעת ביהמ"ש בנושא המס (החלופה הראשונה) עברה ברוב הדרוש (מעל 75%) בסדרות כ"ו ו-כ"ח, אך לא עברה ברוב הדרוש בסדרה כ"ז. כמו-כן, בסדרה כ"ח זכתה החלופה השניה ליותר קולות ולכן הנאמנים חייבים להצביע עבורה ולא עבור החלופה הראשונה.

החלופה הראשונה היא למעשה הצעת ביהמ"ש המקורית, לפיה סכום של 120 מיליון שקל מתוך התמורות המוקנות בהסדר החוב לנושים הבלתי מובטחים, יופקד בידי נאמני האג"ח עד לבירור משפטי של חובות אפריקה ישראל לרשות המסים. כך, שאם ייפסק בסיום ההליך כי לחברה חבות מס, אזי היא תשולם מתוך סכום זה. בעוד שאם ייפסק כי חבות המס היא אפס, יעבור מלואר הסכום לרשות מחזיקי האג"ח.

החלופה השניה היא הצעה מאוחרת יותר של ביהמ"ש לפיה יסכימו מחזיקי האג"ח להסמיך את ביהמ"ש להכריע בסכום אשר ישולם בפועל לרשויות המס, וזאת כבר במועד אישור הסדר החוב. מהודעת הנאמנים לביהמ"ש עולה כי חלופה זו עברה ברוב הדרוש בשלוש הסדרות (כ"ו, כ"ז ו-כ"ח), אך בסדרה כ"ו היא זכתה למספר קטן יותר של קולות לעומת החלופה הראשונה.

לאפריקה ישראל כאמור שלוש סדרות אג"ח: סדרה כ"ו בהיקף של 1.311 מיליארד שקל ע"נ, סדרה כ"ז בהיקף של 1.015 מיליארד שקל ע"נ וסדרה כ"ח בהיקף של 331 מיליון שקל ע"נ. לדברי הנאמנים, לאור שונות הצבעת מחזיקי האג"ח, יתכן והסדר החוב יקלע למצב בו באסיפת הנושים תאושר הסמכת ביהמ"ש להכריע בסכום התשלום ברוב רגיל (מעל 50%) בלבד.

לאור האמור פנו הנאמנים אל מוטי בן משה בבקשה לקבל את עמדתו באשר להסמכת ביהמ"ש להכריע בסכום התשלום, וזאת בניסיון להימנע ממבוי סתום. לדברי הנאמנים, אם יודיע בן משה כי אינו מסכים להסמכת ביהמ"ש להכריע בסכום התשלום לרשות המסים, יפורסם כתב הצבעה חדש בו יתבקשו מחזיקי האג"ח להצביע רק על החלופה הראשונה להפקדת הסכום של 120 מיליון שקל בנאמנות. כך, מקווים הנאמנים להשיג החלטה מובהקת, במטרה לקדם את הליך אישור הסדר החוב.

לדברי הנאמנים, הם אינם מבקשים לדחות את אסיפות הנושים, שמתוכננות להתכנס ביום חמישי הקרוב. עם זאת, הם מבקשים כי אסיפות אלו ינעלו רק ביום שני וזאת במטרה לאפשר להם להצביע על פי תוצאות ההצבעה הנוספת של מחזיקי האג"ח.

מבט על תוצאות ההצבעה מגלה כי בסדרה כ"ו הצביעו 77.5% בעד החלופה הראשונה ו-77.1% בעד החלופה השניה. בסדרה כ"ז הצביעו 70.5% בעד החלופה הראשונה ו-76.6% בעד החלופה השניה, ואילו בסדרה כ"ח הצביעו 80% בעד חלופה הראשונה ו-94% בעד החלופה השניה. נתונים אלו מעלים את החשש כי רבים מקרב המצביעים כלל לא הבינו שמדובר בבחירה בין חלופות ולכן נתנו את תמיכתם לשתי ההצעות.

כך או כך, בשני הסעיפים האחרים היו ההצבעות ברורות יותר והתוצאות חד משמעיות יותר. בסעיף הראשון, שביקש לאשרר במסגרת ההסדר את סעיף הפטור לאפריקה ישראל ולנושאי המשרה בה, התקבלה ההצעה רוב של 99.4%-100% בשלו הסדרות.

מנגד, החליטו המחזיקים שלא לאשר את הצעת בית המשפט, כי סעיף הפטור שבהסדר לא יחול על בעל השליטה לב לבייב. נגד ההצעה שלא להעניק פטור ללבייב הצביעו בין 90.4% ל-100% מהמחזיקים בשלוש הסדרות.

צרו איתנו קשר *5988