מבקר המדינה: אוכל שמוגש לאסירים עלול לפגוע בבריאותם

בניגוד להמלצות ארגוני בריאות, השב"ס סיפק לכלואים בתדירות גבוהה מוצרי מזון מעובדים • בחלק ממתקני הכליאה אין הקפדה מלאה על שמירת טמפרטורת המזון הנדרשת למניעת זיהומים בתהליך ההכנה

אסירים בבית כלא / צילום: אלון רון
אסירים בבית כלא / צילום: אלון רון

דוח מבקר המדינה חושף ליקויים הן בתחום איכות המזון שהשב"ס (שירות בתי הסוהר) מספק לכלואים והן בתחום השמירה על בטיחות המזון. בניגוד להמלצות של ארגוני בריאות, השב"ס סיפק לכלואים בתדירות גבוהה מוצרי מזון מעובדים העלולים לגרום לנזק בריאותי. 

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

בין השאר נמצא כי למרות דרישות מפורטות, בחלק ממתקני הכליאה אין הקפדה מלאה על שמירת טמפרטורת המזון הנדרשת למניעת זיהומים בתהליך ההכנה. בעת השינוע לאגפים והחלוקה, השימוש באמצעים המיועדים להבטיח טמפרטורה מתאימה לוקה בחסר. עוד נמצא כי בחלק מבתי הכלא אין הפרדה בין מזון גולמי למעובד בשלבי תהליך הטיפול במזון והכנתו למאכל, דבר הפוגע בבטיחות המזון ועלול לגרום לזיהום.

מערך ההסעדה של שירות בתי הסהר (שב"ס) מספק ארוחות לכלואים ולאנשי סגל ב-33 בתי כלא ובבתי המשפט ברחבי הארץ. אף שמטבחי שב"ס מוגדרים "מטבחים מוסדיים" הם מוחרגים לצורכי פיקוח כמו שאר הגופים הביטחוניים, כך שבפועל אין עליהם פיקוח רגולטורי של הרשויות.

לדברי המבקר, על מערך המזון בשב"ס מוטלת החובה לפעול לאלתר לתיקון הליקויים שהועלו בדוח, במיוחד בהיעדר פיקוח רגולטורי על המטבחים. כמו כן על שב"ס לקיים פיקוח ובקרה הדוקים ומקצועיים על איכות המזון ועל עקרונות בטיחות המזון בכל התהליך - החל מקבלת המוצרים מהספקים, עבור דרך האחסון וכלה בהכנת המזון והגשתו. על שב"ס לוודא שפיקוח כזה אכן מתקיים ושהמזון המוגש לכלואים עומד באמות המידה הנדרשות בכל המטבחים המוסדיים המפוקחים.

מתשובתו של שב"ס לדוח עולה כי נעשים מאמצים ואף הוחל בתיקון הליקויים שהועלו בדוח ובהם הוצאת הבשר המעובד מהתפריט ותיקנון מערך ההסעדה בשב"ס, לרבות כוח אדם וציוד. עם זאת משרד מבקר המדינה מעיר כי כמה ליקויים יסודיים שיש לתת עליהם את הדעת עדיין לא טופלו. 

משב"ס נמסר: שירות בתי הסוהר מייחס חשיבות למתן תנאי מחיה הולמים לאסירים ועצורים.
עובר לביקורת של מבקר הפנים של שב"ס, וללא כל קשר אליה , בוצעו בשב״ס עבודות מטה מקיפות ורחבות בנוגע למערך המזון שעניינן: בחינה וטיוב איכות המזון, שדרוג תפריטים לאסירים וסגל, מתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות בהם עצורים, נוער ונשים, על ידי השקעת משאבים בהעשרת והתאמת תפריט המזון וכח האדם, הכשרות לסגל המטבחים ביחידות שב״ס, התאמת דיאטה מטאבולית לאסירים הזקוקים לדיאטה ועוד.

ממצאי הדו״ח שהוגש באוקטובר 2017 מציינים לחיוב כי שב״ס ביצע מאמצים ומהלכים לתיקון משמעותי של חלק מהליקויים, יחד עם זאת, האירו נקודות נוספות שנבחנו על ידי שב״ס וכל סעיפי ההתייחסות נבדקו ונלקחו בחשבון בתהליך השיפור והייעול, באמצעים העומדים לרשות הארגון.
דוגמאות לכך ניתן לראות בצמצום השימוש בבשר מעובד והפחתתו למנה שבועית אחת בלבד, הסדרת הליך מקצועי לבחינת הצרכים הבריאותיים של האסירים ולמתן מענה מותאם, הרחבת תקני הטבחים ומתן הכשרה מקצועית מתאימה.
אלה רק דוגמאות ללקחים שהופקו ויושמו המעידים על מהלך כולל שנעשה בשב״ס.

שירות בתי הסוהר ממשיך וימשיך גם בעתיד להשקיע משאבים ולהתייעל במערך המזון לטובת בריאות האסירים, העצורים ובכפוף למשאבים העומדים לרשות הארגון.

צרו איתנו קשר *5988