"חברי הנהלת עמידר לא נהגו בכספי החברה בזהירות ובהקפדה"

מבקר המדינה מצביע על גיוס של עובדים בעלי קרבה אישית ופוליטית, שימוש במשאבי החברה לטובת קידום תדמית היו"ר וחברי הנהלה פזרניים: "המנכ"ל וכמה סמנכ"לים לא נהגו בזהירות המתחייבת בכל הנוגע להוצאותיהם האישיות" • עמידר: "אימצנו את ההמלצות"

יצחק לקס, לשעבר יו"ר עמידר / צילום: תמר מצפי
יצחק לקס, לשעבר יו"ר עמידר / צילום: תמר מצפי

"שיעור ניכר של כ-19% (27 מ-140) מן העובדים שגייסה עמידר מינואר 2014 עד יוני 2016 גויסו בלא הליך התמודדות כלשהו או בהליך תחרותי פגום, ובכמה מקרים בדרך של 'חבר מביא חבר'. במינויים אחדים היו מעורבים בעלי תפקידים בכירים בחברה, שפעלו למינוים של מכרים - בעלי קרבה אישית, פוליטית או אחרת אליהם או אל בעלי תפקידים אחרים בחברה", כך כותב מבקר המדינה על החברה הממשלתית עמידר. נציין כי חלק ניכר מהנושאים עליהם כתב המבקר בדו"ח נחשפו או סוקרו ב"גלובס" בעבר על ידי הפרשן משה ליכטמן.

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

המבקר מוסיף כי "יו"ר עמידר היה מעורב במינוייהם של ארבעה עובדים. מעורבותו של היו"ר במינויים אלה לא היתה תקינה - היא אינה עולה בקנה אחד עם נוהל החברה, הקובע שהאחריות לאיושה של משרה מוטלת על אגף משאבי אנוש, וכן עם אחריותו כדירקטור לפקח על פעולות החברה. סמנכ"ל השיווק פעל למינוי של עובדת שהייתה לו היכרות אישית קודמת איתה במסגרת פעילות פוליטית משותפת, וזאת בלא שראיין מועמדים נוספים לתפקיד; היועץ המשפטי של החברה הציע את תפקיד מנהל המחלקה המשפטית, הכפוף אליו, רק לאנשים שהייתה לו עמם היכרות אישית קודמת, כאילו מדובר היה במשרת אמון, אף שכשומר סף בחברה ממשלתית היה עליו להקפיד במיוחד שגיוס עובדים ליחידתו ייעשה בדרך שוויונית, תוך בחירה מבין כמה מועמדים. מעורבות בלתי תקינה במינויים נמצאה גם אצל מנכ"ל החברה, מזכירת החברה דאז והקב"ט דאז".

הביקורת של משרד מבקר המדינה התמקדה בחודשים מרץ עד נובמבר 2016 במהלכם בדק משרד מבקר המדינה סדרי ניהול, ארגון והתקשרויות בחברת עמידר הממשלתית. בתקופת הביקורת כיהנו בדירקטוריון עמידר שמונה עד עשרה חברים ובראשו עמד עו"ד יצחק לקס, שמונה לדירקטור ביולי 2014 וכיהן בתפקידו עד יולי 2017. בתפקיד מנכ"ל החברה כיהן ראובן קפלן, שמונה ביוני 2015.

"בניגוד לדיני המכרזים"

המבקר מתייחס בדו"ח גם למעבר החברה למשרדיה החדשים בחולון, בפרויקט של חברת עזריאלי. על פי הדו"ח, הבחירה בנכס אליו עברה החברה בסופו של דבר לא אושרה כנדרש: "בדצמבר 2015 חתמה עמידר על חוזה לשכירת משרדים חדשים במתחם בחולון לתקופה של 20 שנה, בעלות של כ-4 מיליון שקל בשנה. החוזה נחתם בטרם אישרה ועדת המכרזים העליונה בעמידר פטור ממכרז להתקשרות זו, והתנהלות החברה והסמנכ"ל לפיתוח עסקי בנדון, הייתה בניגוד לדיני המכרזים ולסדרי המינהל התקין. רק עשרה ימים לאחר החתימה על החוזה פנה הסמנכ"ל לפיתוח עסקי לוועדת המכרזים העליונה, בשבתה כוועדת פטור, הציג לפניה את החלופות השונות, והיא אישרה בדיעבד פטור ממכרז להתקשרות זו".

עוד עולה מדו"ח המבקר כי על מנכ"ל עמידר היה לפנות ליועץ המשפטי של החברה כדי לוודא שאינו נמצא בניגוד עניינים: "על אף חובתו של המנכ"ל להיוועץ עם היועץ המשפטי בכל עניין המעורר ספק שמא קיים חשש לניגוד עניינים, הוא לא פנה אליו בשאלה כיצד עליו לנהוג בעניין היכרות מוקדמת שלו עם המשווק החיצוני של הנכס בחולון".

עוד נושא שמעלה המבקר בדו"ח קשור להתקשרות החברה הממשלתית עם ארבעה גרעינים חברתיים לצורך ביצוע פיילוט של הקמת מועדוניות בשלושה יישובים. על פי הדו"ח מדובר בהתקשרות בעלות כוללת של כ-950 אלף שקל שנעשתה ללא מכרז וזאת "על אף החובה לפרסם מכרז בנדון על פי תקנות חובת המכרזים".

עוד קבע המבקר כי "דרישות החברה בהסכמים עם הגרעינים הן כוללניות ולא נקבעו בהם מדדים כלשהם המאפשרים להעריך את הביצוע. כמו כן, ביצוע התקשרויות נוספות כבר בראשית הפיילוט ובטרם התבררה תרומתו והופקו לקחים בגינו הפך למעשה את הפיילוט לחסר ערך... משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את החריגות שנמצאו מכללי המכרזים בכמה עסקאות מהותיות שבהן היו מעורבים בעלי תפקידים בכירים בחברה, ובכלל זה בקשת אישור לפטור בדיעבד מוועדת המכרזים ואף עקיפתה באי קיום הליך מכרזי כלל. על דירקטוריון עמידר והנהלתה לבחון את המקרים האמורים ולהפיק לקחים. נוכח הממצאים, על רשות החברות לעקוב בקפידה אחר תחום זה בעמידר".

הערך של היו"ר בויקיפדיה

במסגרת הביקורת על בכירי החברה הממשלתית, מתמקד המבקר ביו"ר דירקטוריון החברה, עו"ד לקס, שעל פי הכתוב בדו"ח עסק במקביל בלא פחות מ-15 תפקידים נוספים ואף עשה שימוש במתקני החברה ומשאביה לצרכים אלו: "נמצא כי על אף עיסוקיו הנוספים הרבים של היו"ר, לא קבעה ועדת הביקורת מתכונת דיווח בדבר אופן הקדשת זמנו לענייני החברה, כנדרש בחוזר רשות החברות", כך נכתב בדו"ח המבקר. "עוד העלתה הביקורת כי על אף האיסור המפורש בחוזר רשות החברות לעשות שימוש במתקני החברה ובמשאביה לצורך עיסוקים אחרים, קיים יו"ר עמידר במשרדי החברה כנס הנוגע לעיסוק אחר שלו ואף הפעיל לצורך כך בעל תפקיד בעמידר הכפוף אליו. עוד עלה כי במסגרת פעולות שיווקיות למיתוג החברה, מימנה עמידר גם פעולות שתכליתן הייתה למעשה קידום תדמיתו האישית של היו"ר, ובכלל זה קידום תוכן חיובי אודותיו בדפי התוצאות הראשונות של מנוע החיפוש באינטרנט ובערך האישי שלו באתר ויקיפדיה ודחיקת פרסומים בעלי תוכן שלילי בנוגע אליו".

המבקר מתייחס גם לקידום תכנים באמצעי התקשורת. בין היתר מדובר על הסכם שיתוף פעולה שנחתם בנובמבר 2013 בין עמידר ל'גלובס', "במסגרתו תזכה עמידר למודעות ולחשיפה תקשורתית במדוריו, לרבות ריאיון עם מנכ"ל החברה לקראת כנסים שמארגן 'גלובס', וכן השתתפות של נציג בכיר של עמידר באחד ממושבי הכנסים. עלות ההסכם הסתכמה ב-400 אלף שקל התקשרות בסכום זה מחייבת כאמור מכרז פומבי, אלא אם אישרה ועדת המכרזים פטור ממנו".

עוד כותב המבקר כי "היועץ המשפטי דאז של עמידר סבר כי לאור מאפייני העסקה ניתן יהיה לפוטרה ממכרז בכפוף לאישור ועדת המכרזים", אולם מוסיף כי: "נמצא כי אף על פי שלא היה בידי החברה אישור לפטור ממכרז מטעם ועדת המכרזים, ההתקשרות בוצעה, והתשלום בגינה הועבר באישור חשב החברה. בכך פעלו החברה וסמנכ"ל השיווק שלא בהתאם לכללי המכרזים, ועל החשב היה להימנע מלאשר את התשלום, כל זמן שלא הוצג לו הפטור.... נמצא כי במסגרת ההסכם דלעיל שחתמה עמידר עם 'גלובס', היא שילמה בין היתר בעבור זכות יו"ר עמידר לשעבר לשאת דברים בכנס של 'גלובס' שהתקיים ב-2013. עמידר שבה ורכשה שירותים במתכונת דומה, עת שילמה באמצעות חברת פרסום בעבור זכות היו"ר לשאת דברים בכנס שהתקיים ב-2014. פעולות אלה הן בגדר מתן חסות, לפי הוראות החוזר, ולפיכך על עמידר היה להימנע מהן. על רשות החברות לרענן ולחדד הוראות חוזר זה בפני החברות הממשלתיות".

מקרה נוסף הקשור לחברה הממשלתית וגם למשרד הבינוי והשיכון ועוסק בקשר עם אמצעי תקשורת מתייחס לכתבה ששודרה בתוכנית "אנשים" בערוץ 2 בנובמבר 2016. על פי מבקר המדינה, בתוכנית זו, שעסקה בפרויקט שיקום שכונות ביקנעם, התראיינו שר הבינוי והשיכוןיואב גלנט ורעייתו והכתבה מומנה על ידי המשרד ועמידר. "הוראות תכ"ם והנחיות היועץ המשפטי לממשלה מחייבות כי הדגש בפרסום שבו משתתפים שרים יהיה על פעילות המשרד כגוף או על תפקידים מסוימים במשרד, לא פרסומת אישית לשר ובלי קידום מטרות אישיות או פוליטיות שלו. ואולם עלה שרוב הריאיון נגע לחייהם האישיים של השר ורעייתו", כך המבקר, "עוד עלה כי בניגוד לרמת השקיפות המצופה מרשות ציבורית, לא פעלה לשכת השר לתת בכתבה גילוי נאות לצופה כי היא מומנה מטעם המשרד הממשלתי וחברת עמידר. באופן זה הורחקה העובדה שמדובר בכתבה מוזמנת וממומנת, המנוצלת לקידום אישי של השר, ונוצר רושם כי זהו עניין עיתונאי שראוי לפרסמו לציבור".

בסיכום הדו"ח הנוגע לעמידר כותב המבקר כי מצופה ממנהלי חברה ממשלתית לפעול על פי הנהלים התקינים: "ממנהלים של חברה ממשלתית מצופה כי ינהגו הקפדה יתרה בכספי החברה, אולם הועלה כי חברי הנהלת עמידר לא נהגו בכספי החברה בזהירות ובהקפדה הראויות. המנכ"ל וכמה סמנכ"לים לא נהגו בזהירות המתחייבת בכל הנוגע להוצאותיהם האישיות".

תגובות

מחברת עמידר נמסר בתגובה לדוח מבקר המדינה כי: "בנושא מעבר למשרדים החדשים בחולון, השכרת משרדי החברה ברחוב שאול המלך בתל אביב והמעבר לעיר חולון הביאו לחסכון של כ-4 מיליון שקל בשנה, המוקדשים כולם לרווחת דיירי הדיור הציבורי. בנושא המינויים: המינויים שבוצעו בחברה במהלך 3 השנים האחרונות, הנם מינויים של אנשי מקצוע, שנבחרו בהליך שוויוני וקפדני - כנדרש בנהלים".

בנושא הפרסום אומרת עמידר כי "תקציב הפרסום של החברה מושקע כיום במלואו בטיפול ברווחתם של דיירי הדיור הציבורי. בנושא החזר הוצאות, מדובר בטעות טכנית שנבעה ממערכת דיווח שכר מיושנת. הסכום המדובר, שהינו בהיקף קטן ביותר, הוחזר באופן מיידי לקופה הציבורית".

בנושא המכרזים נכתב כי "בוצע תהליך מקיף לשיפור תהליכי הרכש והמכרזים בחברה". עוד נמסר מחברת עמידר כי "יש לנו הערכה רבה למוסד הביקורת ובהתאם, כפי שצוין בדוח, פעלנו בהצלחה לטפל בנושאים שהצריכו טיפול, עוד בטרם השלמת הדוח. כארגון הפועל להתייעלות, אימצנו את ההמלצות, עדכנו את הנהלים ובנינו את תהליכי הבקרה הנדרשים. זה המקום להזכיר שחלק ניכר מהביקורת מתייחס לבעלי תפקידים שכבר אינם חלק מהחברה. נמשיך לעשות כל מאמץ, לטובת מתן שירות ראוי ואיכותי לדיירי הדיור הציבורי, ברחבי הארץ".

מטעם שר הבינוי והשיכון יואב גלנט נמסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה כי: "הפעילות המדוברת נעשתה בתום לב ונועדה לקידום הפרויקט החשוב של שיקום שכונות ולא לכל צורך אחר. מיד לאחר שהובאה לידיעת השר הביקורת האמורה, הורה השר למנכ"ל המשרד לפעול לתיקון הליקויים באופן מיידי ולקבוע נוהלים אשר ימנעו שגיאות מסוג זה בעתיד. גם מבקר המדינה מצא לנכון להדגיש בממצאיו את התיקון המהיר של הדברים ואת הפקת הלקחים".

מטעמו של יצחק לקס, יו"ר עמידר החדשה בתקופת הביקורת נמסר כי "במהלך כהונתו כיו"ר עמידר החדשה פעל לקס הרבה מעבר לחצי המשרה בה כיהן. השינוי החיובי שחל בחברה בתקופת כהונתו, בכל תחום, זיכה את החברה בדירוג מושלם של טריפל A שניתן על ידי שתי חברות הדירוג, ומבטא את העשייה הרבה שנעשתה בחברה לטובת דיירי הדיור הציבורי בישראל".

צרו איתנו קשר *5988