100 מיליון ש' לא מפוקחים: "התנהלות כושלת במשרד הרווחה"

עובדי הסמך, שמסייעים למקבלי שירותי הרווחה, מועסקים דרך חברות 101 חברות כוח אדם, שהפיקוח עליהן רופף • המבקר: עולה חשש כי שירותי הסמך ניתנים באופן חלקי, דבר שפוגע באותן אוכלוסיות שממילא מודרות, מוחלשות ופגיעות

חיים כץ / צילום: שלומי יוסף
חיים כץ / צילום: שלומי יוסף

"משרד הרווחה הפריט שירותים חברתיים ובמשך הרבה מאוד שנים לא פיקח על כל ספקיו בצורה נאותה", כך אמר מנכ"ל המשרד אביגדור קפלן בראיון ל"גלובס" שפורסם לפני כחודש וחצי. בדו"ח, שפורסם היום, מציג מבקר המדינה שורה של בעיות במערך שירותי הסמך של המשרד, שתקציבו עומד על כ-100 מיליון שקל בשנה. בפני קפלן ועובדיו יש כעת הזדמנות לתקן, שכן תוקפו של ההסכם ההתקשרות עתיד להסתיים בסוף 2018, והמשרד אמור לצאת במכרז חדש.

עובדי הסמך מסייעים למקבלי שירותי הרווחה ומדריכים אותך לפי משימות מוגדרות שקבע העובד הסוציאלי. למשל, שיפור תפקוד אישי והורי, הדרכת הורים בכל הנוגע לטיפול בצורכי ילדיהם, ניהול משק הבית, הקניית מיומנויות חברתיות, לימודיות ואישיות לילדים ובני נוער ומיצוי זכויות וליווי למוסדות בקהילה. שירותים אלו נחשבים למשאב מרכזי העומד לרשותו של העובד הסוציאלי ליישום התכנית שקבע. בשנת 2016 סופקו שירותי סמך לכ-15.3 אלף איש באמצעות 101 חברות וכ-11 אלף עובדי סמך.

"פיקוח המשרד על מערך תשלומי הסמך חלקי וחסר, ובניגוד לנדרש ממנו הוא אינו מוודא לפני העברת התשלום לחברות כוח אדם שהשירות אכן ניתן", נכתב בדו"ח המבקר. "התנהלותו הכושלת של משרד הרווחה בנושא זה מעלה חשש כי במקרים רבים בסופו של דבר שירותי הסמך כלל אינם ניתנים לאוכלוסיות הזקוקות להם, וכי הדבר יגרום לפגיעה נוספת באותן אוכלוסיות שממילא מודרות, מוחלשות ופגיעות", נכתב בדו"ח.

במבקר המדינה ציינו כי משרד הרווחה היה מודע לעיקר הבעיות, אך במשך השנים ביצע פעולות מעטות לפתרונן. "גם במקרים בהם ערך המשרד ביקורות חשבונאיות באמצעות משרדי רו"ח חיצוניים, מהם עלה חשש כי הוא העביר תשלום עבור שירות שלא ניתן או שניתן במתכונת שאינה תואמת את קביעותיו המקצועיות, הוא לא נקט פעולה מרתיעה כלשהי או דרש לקבל בחזרה כספים ששילם".

לפי המבקר, שירותי הסמך סובלים בחלק מהרשויות המקומיות מרמת שירות נמוכה עקב היעדר הכשרה של העובדים למילוי תפקידם, והדבר מביא גם לידי תחלופה גבוהה של עובדי סמך ופוגם באיכות השירות הניתן. כך, גם אם יש ביכולת הרשויות לממן את השירות, הוא לא ניתן לזקוקים לו. הבעיה היא גם בכך שמשרד הרווחה לא בהכרח יודע זאת.

אחד ההסברים הוא תעריף נמוך מדי שקבע משרד הרווחה, שגם בחר להצמיד את התעריף לתעריף שירותי הסיעוד של ביטוח לאומי. במשרד הרווחה לא ידעו להסביר את ההצמדה דווקא לתשלום למטפלים הסיעודיים, במיוחד נוכח ההבדל בין המטלות של עובד סמך ומטפל סיעודי. גם המבקר גם תהה לגבי התעריף האחיד לעובדי סמך - עובד שאחראי לבישול וניקיון מקבל כמו מטפח אישי המסייע לילד המאובחן עם אוטיזם. זאת, למרות שלפי המבקר, מנהלים שונים במשרד הרווחה העלו במהלך השנים את הצורך בקביעת תעריף דיפרנציאלי. במשרד הרווחה מסרו כי הם ישקלו זאת במכרז החדש.

סוגיה נוספת אותה הדגיש המבקר בדו"ח היא ההכשרות של עובדי הסמך. המשרד קבע כי העובדים צריכים להיות בעלי הכשרה מתאימה, אך לא קבע קריטריונים לכך ולא וידא זאת. "משרד הרווחה מזניח את נושא הכשרתם של עובדי הסמך. טיפול לא מיומן באוכלוסיות הנזקקות לשירותי סמך עלול לפגוע בהן עד כדי סיכון בריאותן ועלול גם לפגוע בכבודן", נכתב בדו"ח. בנוסף, הדגישו במשרד מבקר המדינה כי בידי משרד הרווחה כלל אין נתונים על ההכשרות שחברות כוח אדם מקיימות לעובדי הסמך, ולכן אין ביכולתו לבצע בקרה על איכות ההכשרות והרמה המקצועית שלהם.

ממשרד הרווחה נמסר בתגובה: "באשר לטענה לחשש מהימנות הדיווח, נדגיש כי כל המקרים הפרטניים שהעלה המבקר נבדקו ביסודיות ולא נמצא אף לא דיווח כוזב אחד או תשלום שלא לצורך. במסגרת מכרז חדש, החל מינואר 2019 יתקיימו מספר שינויים מרחיקי לכת בתחום הפעלת המערך הסמך מקצועיים ובכלל זה דגש על טיב ואיכות השרות ברמת הארגון, הספק, השרות, וכן ברמת עובד הסמך שנותן טיפול ישיר בלקוח; יוגדרו אמות המידה לשלושה סוגי טיפול מובחנים וכלי מדידה והערכה הנגזרים מהם, ויוגדר מערך הכשרה לסוגי ההתערבות השונים.

"כמו כן, לראשונה הכשרתם של עובדי הסמך תינתן על ידי המשרד עצמו במסגרת מינהל הכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, במקום שתינתן על ידי הארגונים המפעילים עצמם, כך שתובטח רמת הכשרה מספקת.

"בהובלת שר העבודה והרווחה חיים כץ מוקם בחודשים האחרונים מנהל פיקוח בראשות סמנ"כלית, אשר מבצע רפורמה משמעותית בתחום ההכשרה של עובדים לפיקוח על ספקי שירותים במיקור חוץ, לרבות הפיקוח על ספקים ועובדי סמך בשיתוף השרות המקצועי".

צרו איתנו קשר *5988