רשות ני"ע מפרסמת "תמרורי אזהרה" מגופים בלתי מפוקחים

זאת על רקע קריסת שורט טרייד וג'נרל טרייד ■ עמדת יו"ר הרשות, ענת גואטה, היא שיש לבחון חקיקה מתאימה לפיקוח על חברות ברוקראז'

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

על רקע קריסתן של שתי פלטפורמות המסחר בחו"ל, שורט טרייד וג'נרל טרייד, והמעצרים בפרשת שורט טרייד, מזכירה רשות ניירות ערך למשקיעים את המסר שהיא מנסה להעביר לציבור מזה שנים: אל תסחרו באמצעות גופים לא מפוקחים. במיוחד, מזהירים ברשות, יש להתייחס בחשדנות לחברות ברוקראז' בלתי מפוקחות בישראל שמבטיחות תשואה גבוהה או קבועה או כלשהי כתוצאה ממסחר באמצעותן. הבטחה כזו היא הבטחה ללא כיסוי, ועל המשקיע להיזהר מפני מי שמציע לו תשואה גבוהה או קבועה או כלשהי בסיכון נמוך או ללא סיכון בכלל.

בישראל פועלות מספר חברות עצמאיות שמציעות למשקיעים רק שירותי ברוקראז' - שירותי מסחר בניירות ערך. זאת, בנוסף לחברי בורסה בנקים ובתי השקעות, שמציעים אף הם שירותים אלה בין מכלול שירותיהם. לרשות ניירות ערך אין סמכות חוקית לפקח על פעילות ברוקראז' של החברות העצמאיות. לכן, חברות עצמאיות אלה אינן מצויות נכון להיום בפיקוח של רגולטור פיננסי ישראלי כלשהו.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, הודיעה היום (ד') כי על-מנת לשפר ולשכלל את מעטפת ההגנה על המשקיעים בישראל, בכוונתה לבחון את קידום חקיקת ברוקר-דילר, בשיתוף משרד האוצר ומשרד המשפטים ובתיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים, שתחיל את פיקוח הרשות גם על חברות הברוקראז' הבלתי מפוקחות בישראל, וזאת במטרה לפעול לשמירה על עניינם של המשקיעים בדרך של הקטנת אותם הסיכונים הכרוכים בהשקעה באמצעות גורמים שאינם מפוקחים.

בהודעת הרשות נמסר כי "על הציבור לשקול את הסיכונים הכרוכים בפעילות מול חברות ברוקראז' בלתי מפוקחות בישראל. כידוע, כל השקעה פיננסית כרוכה מטבעה בסיכונים. ואולם, השקעת כספים באמצעות חברות ברוקראז' בלתי מפוקחות בישראל כפופה לסיכונים נוספים, שהתממשותם עלולה להביא לאובדן כל כספי ההשקעה. בהכרח וככלל, כאשר פעילות מבוצעות מול גורם בלתי מפוקח, מדובר בפעילות מסוכנת שאינה מוסדרת.

"רכישת מניות באמצעות חברות ברוקראז' בלתי מפוקחות בישראל (בעיקר ככל שהפעילות אינה מפוקחת גם לא בישראל) עשויה לטמון בחובה - מעבר לסיכוני השוק הגלומים בכל רכישת ניירות ערך - גם סיכונים תפעוליים (כמו הסיכון להונאות ומניפולציות), סיכוני אבטחת מידע (סייבר), סיכונים רגולטוריים (למשל כי אסדרה עתידית של הפעילות תשפיע על העוסקים בתחום) וסיכונים נוספים הנובעים מכך שייתכן שהפעילות מתבצעת בהעדר הסדרה של כללי יציבות פיננסית, גילוי נאות, ממשל תאגידי, בקרות ודרישות התנהלות נוספות שנועדו לצמצם סיכונים".

נוכח כל האמור לעיל, הרשות מבקשת להדגיש את מידת הזהירות שיש לנקוט בהשקעות באמצעות גופים בלתי מפוקחים, ובייחוד העברת כספים לגורמים אלה.

לצורך בדיקה אם גורם מסוים מפוקח על-ידי הרשות, ניתן להיעזר ברשימות המתווכים הפיננסיים והגורמים המפוקחים המצויות בעמוד הבית של הרשות.

"אזהרה והבהרה זו מפורסמת בהמשך לאזהרות שהרשות פרסמה בעבר בדבר הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות ועל רקע קריסתן לאחרונה של שתי חברות: שורט טרייד וג'נרל טרייד. דומה כי חברות אלה לא הציעו שירותים מעבר לשירותי ברוקראז', ולכן דומה כי פעילותן אינה בתחום פיקוחה של הרשות, או של רגולטור פיננסי ישראלי אחר, אך עניין זה עדיין מצוי בבדיקה", נכתב בהודעת הרשות. "בהתאם, הרשות פועלת מול גורמי האכיפה הישראלים הרלוונטיים על-מנת לברר את מלוא הנתונים, וכן מעניקה להם סיוע מקצועי וכל סיוע אחר שנדרש ושמצוי בידיעתה. מובן כי אם יתברר כי חברות אלה עסקו באופן בלתי חוקי באחד העיסוקים שחייבו רישיון מאת הרשות, הדבר ייבדק ויטופל על-ידי הרשות במלוא החומרה".

צרו איתנו קשר *5988