חיות: "כנס לשכת עוה"ד עלול להוביל למצבים בלתי הולמים"

נשיאת העליון התייחסה בכנס לשכת עוה"ד באילת לאירועים שהתרחשו בכנס הקודם ושתועדו בתוכנית "עובדה", כאשר כמה שופטים צולמו כשהם לוחשים על אוזנו של ראש הלשכה, אפי נוה, חבר הוועדה לבחירת שופטים • חיות: "אני מקווה שהלקח הופנם, ושאירועים כאלה לא יחזרו"

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות / צילום: שלומי יוסף
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות / צילום: שלומי יוסף

נאומה של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, בכנס לשכת עורכי הדין באילת היום (ב') היה בצל האירועים שהתרחשו בשנה שעברה בכנס המסורתי ושתועדו בתוכנית "עובדה". באותה תוכנית תועדו בחשאי כמה שופטים שהתנהגו באופן שהוא לא הולם ולא ראוי לשיטת חיות, בין היתר כשהם לוחשים על אוזנו של ראש לשכת עורכי הדין, אפי נוה, חבר הוועדה לבחירת שופטים, כביכול בניסיון לקבל קידום במערכת המשפט.

"כנס לשכת עורכי הדין הוא חשוב אבל עלול להוביל למצבים מביכים ובלתי הולמים", אמרה חיות. "כך אירע בכנס הקודם. אבל כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה. האירועים הציבו בפנינו מראה. כחלק מהלקחים הוריתי לשופטים להקפיד על כללי האתיקה ולנהוג לפי מעמדנו כשופטים. אני מקווה שהאירוע הזה הופנם, ושאירועים כאלה לא יחזרו". 

חיות ציינה כי היא רואה חשיבות רבה מאוד בשילוב הזרועות ובשיתוף-הפעולה שיש לקיים בין השופטים ובין ציבור עורכי הדין. "אני מאמינה כי לשכת עורכי הדין, בהובלתו של עו"ד אפי נוה, מכירה אף היא בחשיבות הדבר ונכונה לפעול לקידום ולהשבחה של שיתוף-הפעולה בינינו. למעשה, ציבור עורכי הדין מהווה את המאגר האנושי אשר ממנו צומחים השופטות והשופטים של המחר", אמרה חיות.

על כן, לדברי הנשיאה, "השופטים מעורבים בתהליכי הבחינה וההסמכה של עורכי הדין, ואילו בכירי עורכי הדין מעורבים מזה כשנתיים במרכזי ההערכה של עורכי דין מועמדים לשפיטה שאנו השופטים מקיימים במסגרת המרכז להשתלמות שופטים. בעיניי לא ניתן להפריז בחשיבות של שיתוף-הפעולה המתקיים בינינו בהקשרים אלה".

חיות אמרה כי שיתוף-פעולה מקצועי בין השופטים לעורכי הדין נדרש לתיקון תקלות וכשלים המתגלים לעתים במהלך שגרת העבודה. "דוגמה לכך הוא האירוע שקרה אך לאחרונה בבית משפט השלום בתל-אביב, הנוגע לממשק העבודה שבין השופטים וגורמי תביעה וחקירה בהליכים שלפני הגשת כתב אישום (פרשת המסרונים. ח',מ'). אין בכוונתי להרחיב את הדיבור לגבי האירוע הזה, הואיל וההליך המשמעתי בעניינה של שופטת השלום הנוגעת בדבר עדיין מתנהל.

"אציין אך זאת - בעקבות החלטת נציב התלונות על השופטים בפרשה ולצד ההליך המשמעתי המתנהל נגדה על-פי קובלנה שהגישה שרת המשפטים, מיניתי צוות בדיקה פנימי בראשותו של שופט בית המשפט העליון, יוסף אלרון, והיו חברות בו גם נשיאת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, השופטת רויטל יפה-כ"ץ, ונשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז, השופטת עינת רון. הצוות התבקש לגבש ולהגיש לי המלצות בכל הנוגע להיבטים המערכתיים של ממשק העבודה בין שופטים הדנים בבקשות לפני הגשת כתב אישום ובין גורמי התביעה והחקירה. זאת, לצורך קביעת נהלים אחידים ברמה ארצית בכל הנוגע לממשק העבודה האמור".

חיות ציינה כי הצוות קיים ישיבות רצופות ובתוך פרק זמן קצר יחסית שמע גורמים רבים הנוגעים לעניין ובהם - בין היתר - גורמי הסנגוריה הציבורית וכן הגורמים הרלוונטיים של לשכת עורכי הדין, אשר ללא ספק תרמו לעבודת הצוות מניסיונם ומההיכרות הקרובה שיש להם עם הנושא. "הדוח הוגש לי על-ידי צוות הבדיקה ביום 15.4.2018, והוא ממצה ומעמיק. בעקבותיו אנו שוקדים בימים אלה על גיבוש הנוהל הנדרש שאותו הזכרתי ואשר יפורסם ברבים".

עוד אמרה חיות כי "אין לכחד - בשנים האחרונות אנו עדים להתדרדרות מדאיגה בכל הנוגע לתרבות השיח בחברה הישראלית, שהולך והופך בוטה ומתלהם יותר ויותר. הרשתות החברתיות - לצד היתרונות הרבים הגלומים בהן - תורמות כ"ניו-מדיה" את תרומתן להתדרדרות זו. אמצעי התקשורת המסורתיים מחרים ומחזיקים אחריהן וגם נבחרי הציבור לא תמיד משמשים דוגמה ומופת לשיח מכבד וענייני".

הנשיאה אמרה כי בתי המשפט וכל הנוטלים חלק בדיון המשפטי המתקיים בהם, אינם מתנהלים על אי בודד, ולמרבה הצער, ההתדרדרות בשיח הציבורי מחלחלת גם אל אולמות המשפט. על ההשלכות החמורות העלולות לנבוע מכך אין צורך להרחיב את הדיבור. למעשה, כבר בשנת 2010 עמדו ראשי מערכת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין על הצורך לשפר את רמת השיח ואת תרבות הדיון המשפטי, ואף חתמו על אמנה בהקשר זה אשר בעקבותיה הוקמה באותה העת ועדה משותפת למערכת בתי המשפט וללשכת עורכי הדין בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס טובה שטרסברג-כהן, במטרה לקדם התנהלות דיונית תרבותית בבתי המשפט. הוועדה אף הגישה בחודש ספטמבר 2011 דוח בנושא שכלל שורה של המלצות אך מסיבות שונות אלה לא יושמו באופן מלא.

לדברי חיות, "בימים אלה, בעקבות יוזמה ברוכה שנקטה בעניין זה נשיאת בתי משפט השלום במחוז דרום השופטת אבירה אשקלוני, הקמתי ועדת היגוי בראשותה על מנת לחדש את הטיפול בנושא ולקדמו. בוועדת ההיגוי חברה גם עורכת הדין אפרת רוזנבלט, סגנית ראש לשכת עורכי הדין. זוהי דוגמה טובה נוספת לשיתוף-פעולה בין מערכת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין בנושא שלא ניתן להפריז בחשיבותו. בימים אלה בוחן צוות ההיגוי ארגון וקיום כנס ארצי משותף בנושא תרבות הדיון לקראת סוף השנה. כמו כן מתוכננים בהמשך לאותו הכנס 'שולחנות עגולים' בפורומים קטנים במחוזות השונים, שיאפשרו שיח בלתי אמצעי בין שופטים ובין עורכי דין ונציגים של הלשכה באשר להתנהגות הולמת באולמות הדיונים. וחשוב להדגיש - ההתייחסות בהקשר זה איננה רק להתנהגותם של המתדיינים ושל עורכי הדין, אלא גם להתנהגותם של השופטים.

"אכן, לעורכי הדין תפקיד חיוני בהקשר זה כמי שמשמשים כ'קציני בית המשפט' ואמורים לסייע לבית המשפט בעשיית משפט, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס של כבוד לבית המשפט והכל, לצד החובה המוטלת עליהם לייצג את לקוחותיהם בנאמנות, במסירות וללא מורא. ומנגד, מחויבים גם אנו השופטים בהתנהלות מכבדת, הוגנת וראויה כלפי המתדיינים וכלפי עורכי הדין.

"בשורה מעודדת במקצת בכל הנוגע להתנהלותם של השופטים ניתן למצוא בדוח נציב התלונות על השופטים שפורסם בימים אלה לשנת 2017, וממנו עולה כי יש ירידה של 9% לעומת שנת 2016 במספר התלונות שנמצאו מוצדקות בשל התנהגות לא ראויה של שופטים, למשל, בשל שימוש בביטויים פוגעניים, הרמת קול שלא לצורך או הפגנת זלזול וחוסר סבלנות.

"וככל שבתרבות הדיון עסקינן, ראוי לנו כולנו, שופטים ועורכי דין כאחד לזכור כי הפרנסים על הציבור מצווים שלא לנהוג בשררה אלא בענווה, ביראה ובסבלנות. מי שהגש יאת הציווי הזה, כפי שאנו למדים מפרשת השבוע, פרשת 'בהעלותך', היה משה רבנו שעליו נאמר [ציטוט] 'והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה', ועוד נאמר עליו כי למרות התלונות המרובות שהעם הפנה כלפיו הוא נהג בו בענווה, ביראה ובסבלנות 'כאשר יישא האומן את היונק'. מי ייתן ונצליח כולנו כל אחד בערוגתו לאמץ במילוי תפקידנו ולו מקצת מתכונותיו הנעלות של משה לטובת הציבור שאנו משרתיו.

"לסיום", אמרה חיות, "אני מבקשת לומר כי בפנינו השופטים ועורכי הדין כאחד מלאכה משותפת רבה וחשובה, ואני מקווה כי הקריאה לשילוב זרועות בינינו נופלת על אוזניים כרויות, על-מנת שיחד נעשה ונצליח לקידום שלטון החוק, טוהר המידות וההגנה על זכויות אדם ולביצור ערכי היסוד שעליהם תפארתנו".

צרו איתנו קשר *5988