מכתב לגלנט: משרד הבינוי לא פועל נגד קבלנים מפרי בטיחות

מדובר במכתב שנשלח לשר על ידי הקבוצה למאבק בתאונות הבניין. במכתב מפורטות שורה של טענות נגד המשרד ורשם הקבלנים • משרד הבינוי והשיכון בתגובה: "משרד הבינוי והשיכון מבהיר כי האחריות והסמכות לנושא הבטיחות באתרי הבנייה נמצאת בראש ובראשונה תחת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים" • עם זאת במשרד הבינוי והשיכון מסרו עוד כי: "רשם הקבלנים יבחן נקיטה של אמצעי משמעת כלפי קבלנים"

פועלי בניין / צילום: תמר מצפי
פועלי בניין / צילום: תמר מצפי

"הרינו לפנות אליך בדרישה שמשרד הבינוי והשיכון ואתה בראשו תפעלו בנחישות על פי חובתכם החוקית והציבורית, כדי להביא לנקיטתן של סנקציות משמעתיות כנגד קבלנים וחברות קבלניות שבאתריהם התרחשו תאונות עבודה ובוצעו הפרות בטיחות. בכלל זה הנך נדרש: להורות לרשם הקבלנים במשרדך לפעול בהתאם לסמכויות החוקיות, הנתונות לו כבר עתה, כנגד חברות קבלניות שבאתריהן תועדו הפרות בטיחות או התרחשו תאונות עבודה - ללא קשר לשאלת קיומם של הליכים פליליים בעניינן". כך נפתח מכתב חריף ששלחה הדס תגרי, מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין, לשר הבינוי והשיכון יואב גלנט תחת כותרת לא פחות חריפה: "התנערות משרד הבינוי והשיכון מחובתו לנקוט בסנקציות משמעתיות כנגד חברות קבלניות שבאתריהן התרחשו תאונות עבודה ובוצעו הפרות בטיחות". במכתב מעלה תגרי מספר נקודות שלהערכתה על משרד הבינוי והשיכון, ורשם הקבלנים במשרד, צריכים להגביר את היקף הטיפול בהן. נציין כבר עתה כי תגובת משרד הבינוי והשיכון למכתב כמו גם שיחות עם גורמים במשרד רשם הקבלנים גורסות כי האשם אינו רשם הקבלנים ולא משרד השיכון משום שהמידע הנדרש אינו מגיע לפתחו וכי הסמכות הקיימת של הרשם אינה מאפשרת פעולות כפי שתגרי דורשת במכתבה.

בחזרה למכתב. עוד כותבת תגרי כי יש "לתקן את תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988, ככל שנדרש כדי להרחיב ולפרט את סמכויותיו אלה של רשם הקבלנים באופן שיַקנה לו כר פעולה נרחב לכך; ולהעמיד לרשותו של רשם הקבלנים את המשאבים הנדרשים כדי ליישם את סמכויותיו אלה באופן נרחב ואינטנסיבי. כל זאת על מנת לייש­ם את חובתו של משרד הבינוי והשיכון לפעול במסגרת סמכויותיו כדי להבטיח תנאי עבודה בטוחים לעובדים באתרי הבנייה והתשתיות בישראל, נוכח ההפקרות הבטיחותית המתמשכת באתרי הבנייה ושיעור הנפגעים העצום מקרב העובדים בענף, העולה פי כמה על הקיים במדינות מערביות אחרות".

תגרי מפרטת במכתב את תמונת המצב בכל הקשור לבטיחות באתרי הבנייה: "באתרי הבנייה בישראל שוררת הפקרות בטיחותית חמורה, הגורמת מדי שנה למותם של כ-50-35 עובדים (2016 - 50, 2017 - 35, במחצית הראשונה של 2018 - 19 עובדים ובנוסף עוברת אורח) ולפציעתם אלפים רבים. שיעור ההרוגים מכלל העובדים עלה בשנים האחרונות וכן גדל מספרם המוחלט בשנים 2017-2016 גם על רקע עלייה משמעותית בהיקפי הבנייה בישראל בפרק זמן זה ועד סוף שנת 2017... אם נדמה היה מנתוני שנת 2017 כי לכל הפחות אנו מצויים במגמה של ירידה, הרי שנתוני המחצית הראשונה של שנת 2018 שהסתיים זה עתה - בו עלה מספר ההרוגים ב-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - מלמדים למרבה הצער כי היה זה מקסם שווא".

עוד טוענת תגרי כי במכתב כי: "למחדל לאומי, ציבורי, אנושי וכלכלי זה אחראיות אמנם מספר רשויות, אך משרד הבינוי והשיכון ממלא בו תפקיד מרכזי בשני אופנים: הן כגורם ציבורי הפועל באופן ישיר, מעצם הגדרת תפקידו, לקידום מיזמי בנייה בישראל, ובמיוחד כגורם המהווה את הרגולטור המדינתי של החברות הקבלניות. ניתן היה לצפות שמשרד הבינוי והשיכון יפעל באופן עקבי במסגרת סמכויותיו כדי לקדם מהלכים לפתרון מחדל זה ובפרט כי ינקוט בצעדים מרתיעים כנגד חברות קבלניות המתרשלות בשמירה על הבטיחות, אולם למרבה הצער מתנער משרד הבינוי והשיכון באופן עקבי ושיטתי ממחויבותו זאת. התנהלותו של משרד השיכון ורשם הקבלנים בכלל זה, משתקת כליל מנגנון הרתעתי מרכזי - שנועד ועשוי לדרבן את החברות הקבלניות לפעול בנחישות כדי להימנע מהפרות בטיחות, ולכך יש ללא ספק תרומה ישירה להתמשכותה של ההפקרות הבטיחותית באתרי הבנייה".

עוד טוענת תגרי במסגרת המכתב כי על רשם הקבלנים לנקוט פעולות יוזמות בתחום הבטיחות וכי: "מצופה היה כי רשם הקבלנים ינקוט בהליכי בירור ושימוע בעניינן של חברות קבלניות אשר המידע הקיים לגביהן מעלה חשש משמעותי כי ההתנהלות באתרים שבאחריותן היא רשלנית ויש בה לסכן חיי אדם, דהיינו: חברות קבלניות שבאתריהן התרחשו תאונות קשות או תאונות חוזרות אף אם אינן קשות, וחברות קבלניות אשר תועדו באתריהן דרך קבע הפרות בטיחות, כאשר בכלל זה התיעוד הזמין והאמין ביותר הינו הוצאתם של צווי בטיחות באתריהן של החברות...רשם הקבלנים נמנע מזה שנים מלנקוט פעולות אלה, וכך אף בשנתיים ומחצה האחרונות, בהן ההפקרות הבטיחותית באתרי הבנייה עלתה למקום גבוה בסדר היום הציבורי. על פי הידוע לנו, אך 2 חברות קבלניות זומנו בתקופה האחרונה לשימוע על רקע רקורד בטיחותי, ובשום מקרה לא ננקטה סנקציה כלשהי כנגד קבלן או חברה קבלנית בשל עילה בטיחותית".

נציין כי ברשם הקבלנים חוזרים וטועים כי לרשם הקבלנים אין סמכות לטפל במקרים בהם נפתחה חקירה פלילית, אלא רק בתום ההליך. על כך כותבת תגרי במכתב כי: " טענתו של משרד הבינוי והשיכון לציבור, על פיה אין לרשם הקבלנים סמכות לפעול כנגד קבלנים וחברות קבלניות אלא במקרים של הרשעות פליליות תמוהה ביותר, שכן על פי האמור בדו"ח מבקר המדינה 68ג שפורסם בחודש שעבר, כבר בפברואר 2014 דיווח רשם הקבלנים דאז לוועדה לפניות הציבור בכנסת שדנה בנושא בטיחות עובדים באתרי בנייה, כי הוא נערך למיפוי צווי בטיחות שהוגשו נגד קבלנים וחברות קבלניות, וישקול לנקוט אמצעי משמעת נגד אלו שיימצא שקיבלו כמות חריגה של צווי בטיחות. אף על פי כן, ולמרות העובדה שמדי שנה מוצאים מאות רבות של צווי בטיחות בגין ליקויי בטיחות באתרי בנייה, לא ננקטו צעדים משמעתיים כנגד חברות קבלניות".

תגרי מסכמת את המכתב וכותבת לשר הבינוי והשיכון כי: "נבקשך לנקוט ללא דיחוי ובנחרצות בכל הפעולות הנדרשות על מנת להביא לכך שרשם הקבלנים במשרדך יחל ללא דיחוי בנקיטת צעדים משמעתיים כנגד החברות שפרטיהן הובאו כאן וכנגד כלל הקבלנים והחברות הקבלניות, אשר צברו רקורד בטיחותי שלילי של תאונות והפרות בטיחות באתריהם. בכלל זה נבקשך להוביל את שינוי המדיניות הנדרש, להקצות את המשאבים הנדרשים לקיומו של המנגנון המנהלי המתחייב לאיסוף המידע, קיום הליכי זימון, שימוע והתרעה, וככל שהדבר נדרש לייעול והגברת האפקטיביות - גם תיקון התקנות. כמו כן נבקשך לעדכננו בפעולות המתבצעות בעניין זה, והכל על מנת למגר את ההפקרות הבטיחותית באתרי הבנייה ולהגביר את בטיחות העובדים והציבור".

משרד הבינוי והשיכון: "גרירת רגליים על ידי רשויות אחרות אינה מקימה לרשם סמכות לפעול בניגוד לקבוע בחוק"

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר בתגובה כי: "מכתבה של מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין התקבל אצלנו ביום חמישי האחרון, ומשכך טרם נענה. המכתב ייבדק וייענה כנדרש". עוד נמסר כי: "יחד עם זאת, משרד הבינוי והשיכון מבהיר כי האחריות והסמכות לנושא הבטיחות באתרי הבנייה נמצאת בראש ובראשונה תחת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אחראי, כרגולטור, על כלל נושא הבטיחות בעבודה, ובין היתר על הכשרות והסמכות של מנהלי עבודה, ממוני בטיחות, עובדים בגובה ומתקיני פיגומים, על הפיקוח והאכיפה בכל אתרי הבנייה בישראל ועל נקיטת אמצעים באתרי עבודה הפועלים בניגוד לכללי הבטיחות בעבודה, ובכלל זה עיצומים כספיים וסגירה של אתרי הבנייה. כידוע, משרד הבינוי והשיכון פועל על מנת לסייע בנושא. יחד עם זאת, בכל הנוגע לתאונות עבודה שגרמו לאובדן חיי אדם או לפגיעה בגוף, בהן קיים חשש כי נעברה עבירה על הוראות החוק, הרי שגופי החקירה והאכיפה הפלילית נדרשים לקיים חקירה למציאת האחראים לתאונה ולהעמדתם לדין. במקרה כזה, ובהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, רשאי רשם הקבלנים להפעיל את סמכויותיו רק לאחר סיום ההליך הפלילי ובכפוף לתוצאותיו. לפני סיום ההליך הפלילי, רשם הקבלנים כלל אינו מקבל מידע שנאסף במסגרת הבדיקות והחקירות המתחייבות. בהקשר זה יובהר כי גרירת רגליים על ידי רשויות אחרות, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב, אינה מקימה לרשם סמכות לפעול בניגוד לקבוע בחוק. כמו כן, בכל הנוגע לקבלנים, שמנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית הוציא באתריהם צווי בטיחות, יודגש שסמכות רשם הקבלנים, בהתאם לחוק האמור, קמה במקרה של קבלן שהפר דרך קבע את הנוהג המקובל במקצוע. הגם שהנוהג המקובל במקצוע כולל גם את כללי הבטיחות בעבודה, הרי שכאמור, הרשם אינו רשאי לפעול כנגד כל הפרה בודדה של כללי הבטיחות. בנוסף, והלכה למעשה, רשם הקבלנים יכול להסתמך רק על מידע הנאסף על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ואין לו מקורות מידע מוסמכים אחרים. הרשם פועל מזה תקופה ארוכה לקבל מידע מלא, אפקטיבי וממוקד נגד קבלנים, שבראיית המינהל מפרים את כללי הבטיחות דרך קבע ומסכנים חיי אדם, אולם עד כה, לא התקבל מידע כנדרש. בצר לנו, מאז החל שיתוף הפעולה עם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, המנהל העביר לרשם הקבלנים מידע חלקי וצווי בטיחות ללא שום סינון, שמהם לא ניתן ללמוד על נסיבות הוצאתם. כך, לדוגמה, התקבלו צווי בטיחות לא מעודכנים, צווים בגין ליקויים שהוצאו זמן רב לאחר שהליקויים טופלו, וצווים החסרים את המידע ההכרחי הנדרש לרשם, כרשות מנהלית, לצורך הפעלת סמכויותיו. לצד זאת, יצוין כי בימים האחרונים סיכמו המשרדים, במסגרת ישיבה בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ויחד עם ראש זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כי רשם הקבלנים יבחן נקיטה של אמצעי משמעת כלפי קבלנים, לפי פנייה של מינהל הבטיחות, במקרים שבהם המינהל סבור שקבלן פועל דרך קבע באופן המסכן חיי אדם, בדגש על ליקויי בטיחות הנוגעים לעבודה בגובה, וכי מינהל הבטיחות יעביר לרשם תיק מפורט לגבי קבלנים כאמור".

צרו איתנו קשר *5988