המבקר: אי-סדרים בתשלומי הארנונה של משרד הביטחון

היעדר נתונים וחוסר דיוק במדידה מונעים גבייה אפקטיבית של ארנונה • המבקר: "רוב הליקויים לא מתוקנים כבר עשור"

מבקר המדינה יוסף שפירא/ צילום: תמר מצפי
מבקר המדינה יוסף שפירא/ צילום: תמר מצפי

גביית הארנונה מנכסי משרד הביטחון ברחבי הארץ בעייתית, ואי-הסכמה בין משרד הביטחון לרשויות המקומיות, שנובע לא פעם מהיעדר נתונים או נתונים שאינם מדויקים, גורר התנהלות משפטית מיותרת, כך קובע מבקר המדינה בפרק מיוחד שעוסק בנושא. עוד מציין המבקר, כי התגלו גם מקרים בהם בעקבות היעדר נתונים שילם משרד הביטחון ארנונה גם על מקומות בהם כבר לא נדרש לכך.

מבקר המדינה בחן בין היתר את אופן סיווגם של נכסי משרד הביטחון בצווי הארנונה של הרשויות המקומיות; פעולות שנעשו לשינויה ולהסדרתה של החקיקה לאופן חיוב הארנונה ממשרד הביטחון; דרך יישובן של מחלוקות וגיבוש ההסדרים בין רשויות מקומיות ובין משרד הביטחון; ביצוע המדידות במחנות ובמתקנים של צה"ל לצורך חישוב החבות בארנונה; חיוב משרד הביטחון בתשלומי ארנונה בגין שטחי הקרקע במחנות צה"ל ועוד.

מבקר המדינה מציין בדו"ח כי מכיוון שלאורך שנים לא אפשר משרד הביטחון למודדים לערוך מדידות במחנות צה"ל, הרשויות המקומיות היו צריכות לפנות לבתי משפט כדי להסדיר את הנושא. עוד כותב המבקר כי נכון למועד הבדיקה אין למשרד הביטחון כמו גם לרשויות המקומיות נתונים מדויקים המאפשרים את גביית הארנונה כנדרש.

עוד מציין המבקר כי אותרו מקרים בהם המדידות של משרד הביטחון התגלו כלא מדויקות ומצד שני התגלו גם מקרים בהם משרד הביטחון שילם ארנונה לרשויות מקומיות גם על מקומות בהם כבר לא היה בכך צורך. נזכיר כי מדובר בכסף ציבורי בסופו של דבר, והן תשלום חסר לרשויות המקומיות והן תשלום מיותר מעיד על חוסר יעילות. עוד נושא אליו מתייחס המבקר הוא הצורך של הרשויות המקומיות לקבל את הארנונה האמורה כדי לסייע להם פיננסית וכדי שלא יצטרכו לעשות שימוש במענקי איזון שהמדינה מעבירה לאותן רשויות.

המבקר מציין כי זו אינה הפעם הראשונה שמשרדו בוחן את הנושא, וכי גם הליקויים שנרשמו בנושא בעבר טרם תוקנו. "לראשונה בדק משרד מבקר המדינה את נושא גביית הארנונה ממשרד הביטחון בתקופה שבין נובמבר 2004 למרץ 2005. ממצאי הבדיקה פורסמו בדצמבר 2005. בבדיקה הנוכחית נמצא כי רוב הליקויים שמשרד מבקר המדינה העיר עליהם כבר לפני עשור ויותר, לא תוקנו", נכתב בדוח. 

בין ההמלצות המופיעות בדו"ח אפשר למצוא דרישה לעריכת רפורמה מקיפה בתחום. "כדי להבטיח שמבנים ומתקנים במחנות צבא יוגדרו באופן הולם ואחיד, ושמבנים ומתקנים דומים בבסיסים שונים לא יסווגו באופן שונה אלה מאלה, על משרדי הפנים והאוצר, בהתייעצות עם משרד הביטחון, לגבש רפורמה מקיפה בנושא ולקבוע תקנות לסיווגים מתאימים לשימושים הייחודיים הנעשים במחנות צה"ל ובמתקני משרד הביטחון", נכתב בדוח. 

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "משרד הביטחון רואה בדוח המבקר חשיבות רבה כמנוף לקידום והשלמת חקיקה ייעודית בנושא גביית הארנונה ממערכת הביטחון. חקיקה אשר תקבע מחד, כללים ברורים לגביית ארנונה, לפי סיווגים ייעודים המתאימים לשימושים הביטחוניים, ומאידך, תמנע פגיעה בביטחון המידע.

"חקיקה זו תשלים חסר היסטורי, אשר יצר "משק ארנונה" מעוות, שבו כל רשות מקומית גובה ארנונה לפי ראות עיניה, וללא מדיניות ממשלתית אחידה ומוגדרת. הטענה על חוסר האחידות ביחס להסכמים הקיימים בין מערכת הביטחון לרשויות הינה תולדה של היעדר אסדרה רוחבית, ולא של התנהלות לא נכונה או לא ראויה של מערכת הביטחון.

"במהלך 2016 הועברה האחריות לפרויקט מדידת כלל מחנות צה"ל לאגף הנדסה ובינוי. מטבע הדברים, זהו תהליך מורכב מאוד הטומן בחובו אלמנטים מסווגים ומגוונים, ושונה במהותו ממדידה בסביבה אורבנית אזרחית. בימים אלה פועל משרד הביטחון לקידום הליך המדידות". 

צרו איתנו קשר *5988